ČSN EN 60118-4 ed. 3 (368860)

Elektroakustika - Sluchadla - Část 4: Systémy indukčních smyček pro účely sluchadel - Požadavky na provozní vlastnosti systému

ČSN EN 60118-4 ed. 3 Elektroakustika - Sluchadla - Část 4: Systémy indukčních smyček pro účely sluchadel - Požadavky na provozní vlastnosti systému
2 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat


Cena: 800 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato část IEC 60118 platí pro systémy audiofrekvenčních indukčních smyček, které vytvářejí střídavé magnetické pole při slyšitelných kmitočtech a které jsou určeny pro zajištění vstupního signálu sluchadel vybavených indukční snímací cívkou. V celé této normě se předpokládá, že sluchadla používaná s tímto systémem jsou v souladu se všemi podstatnými částmi IEC 60118.
Tato norma stanovuje požadavky na intenzitu magnetického pole v audiofrekvenčních indukčních smyčkách používaných pro účely sluchadel, která bude zajišťovat náležitý odstup signálu od šumu bez přetížení sluchadla.
V této normě jsou stanoveny metody měření intenzity magnetického pole a uvedeny informace o vhodném měřicím vybavení (viz příloha B), informace, které by měly být poskytnuty obsluze a uživatelům (viz příloha C), a další důležitá ustanovení.
Tato norma nestanovuje požadavky na výkonové zesilovače pro indukční smyčky nebo na přidružený mikrofon či zdroje audio signálu, o kterých je pojednáno v IEC 62489-1, nebo požadavky na intenzitu pole vytvářenou zařízením, jako jsou telefonní sluchátka, která jsou předmětem ITU-T P.370.

Označení ČSN EN 60118-4 ed. 3 (368860)
Katalogové číslo 98481
Cena 570 Kč570
Datum schválení 1. 10. 2015
Datum účinnosti 1. 11. 2015
Jazyk angličtina (obsahuje anglický text a českou titulní stranu)
Počet stran 64 stran formátu A4
EAN kód 8590963984810
Změny a opravy A1 8.18t
Tato norma nahradila ČSN EN 60118-4 ed. 2 (368860) z července 2007
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 60118-0 (368860)
Elektroakustika - Sluchadla - Část 0: Měření provozních vlastností sluchadel

ČSN EN 60118-12 (368860)
Sluchadla - Část 12: Rozměry konektorů

ČSN EN 60118-13 ed. 3 (368860)
Elektroakustika - Sluchadla - Část 13: Elektromagnetická kompatibilita (EMC)

ČSN EN 60118-14 (368860)
Sluchadla - Část 14: Specifikace digitálního rozhraní

ČSN EN 60118-15 (368860)
Elektroakustika - Sluchadla - Část 15: Metody k charakterizování zpracování signálu ve sluchadlech se signálem typu řeči

ČSN EN 60118-7 (368860)
Elektroakustika - Sluchadla - Část 7: Měření provozních vlastností sluchadel pro účely zajištění kvality výroby, zásobování a dodávání

ČSN EN 60118-8 (368860)
Elektroakustika - Sluchadla - Část 8: Metody měření provozních vlastností sluchadel za simulovaných pracovních podmínek in situ

ČSN EN IEC 60118-13 ed. 4 (368860)
Elektroakustika - Sluchadla - Část 13: Požadavky a metody měření elektromagnetické odolnosti vůči mobilním digitálním bezdrátovým zařízením

ČSN EN IEC 60118-9 (368860)
Elektroakustika - Sluchadla - Část 9: Metody měření provozních vlastností sluchadel s kostním vedením