ČSN EN 60118-0 (368860) Aktuální vydání

Elektroakustika - Sluchadla - Část 0: Měření provozních vlastností sluchadel

ČSN EN 60118-0 Elektroakustika - Sluchadla - Část 0: Měření provozních vlastností sluchadel
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 550 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato norma uvádí doporučení pro měření provozních vlastností sluchadel s vedením zvuku vzduchem, která jsou založena na metodě měření ve volném poli a na využití akustické spojky. Tuto část IEC 60118 je možné použít při měření a hodnocení elektroakustických vlastností sluchadel, například při typovém zkoušení a pro stanovení údajů do technické dokumentace od výrobce. Výsledky získané metodami stanovenými v této části IEC 60118 vyjadřují vlastnosti za zkušebních podmínek a mohou se podstatně lišit od provozních vlastností sluchadel za skutečných podmínek použití.
Při měření provozních vlastností sluchadel pro účely zajištění kvality výroby, zásobování a dodávání je možné použít IEC 60118-7. Na rozdíl od IEC 60118-7, která uvádí horní mezní kmitočet 5 kHz, je v této části IEC 60118 kmitočtový rozsah rozšířen do 8 kHz.
Přestože počet měření pokrytých touto částí IEC 60118 je omezený, není záměrem, aby všechna zde popsaná měření byla závazná. V případech přístrojů vkládaných do ucha vyrobených přímo pro zákazníka se údaje dodávané výrobcem vztahují jen k příslušnému zkoušenému sluchadlu.

Označení ČSN EN 60118-0 (368860)
Katalogové číslo 99621
Cena 550 Kč550
Datum schválení 1. 4. 2016
Datum účinnosti 1. 5. 2016
Jazyk angličtina (obsahuje anglický text a českou titulní stranu)
Počet stran 52 stran formátu A4
EAN kód 8590963996219
Tato norma nahradila ČSN EN 60118-0 +A1 (368860) z září 1995
ČSN EN 60118-2 (368860) z května 1997
ČSN EN 60118-1 (368860) z června 1997
ČSN EN 60118-6 (368860) z května 2000
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 60118-12 (368860)
Sluchadla - Část 12: Rozměry konektorů

ČSN EN 60118-13 ed. 3 (368860)
Elektroakustika - Sluchadla - Část 13: Elektromagnetická kompatibilita (EMC)

ČSN EN 60118-14 (368860)
Sluchadla - Část 14: Specifikace digitálního rozhraní

ČSN EN 60118-15 (368860)
Elektroakustika - Sluchadla - Část 15: Metody k charakterizování zpracování signálu ve sluchadlech se signálem typu řeči

ČSN EN 60118-4 ed. 3 (368860)
Elektroakustika - Sluchadla - Část 4: Systémy indukčních smyček pro účely sluchadel - Požadavky na provozní vlastnosti systému

ČSN EN 60118-7 (368860)
Elektroakustika - Sluchadla - Část 7: Měření provozních vlastností sluchadel pro účely zajištění kvality výroby, zásobování a dodávání

ČSN EN 60118-8 (368860)
Elektroakustika - Sluchadla - Část 8: Metody měření provozních vlastností sluchadel za simulovaných pracovních podmínek in situ

ČSN EN IEC 60118-13 ed. 4 (368860)
Elektroakustika - Sluchadla - Část 13: Požadavky a metody měření elektromagnetické odolnosti vůči mobilním digitálním bezdrátovým zařízením

ČSN EN IEC 60118-9 (368860)
Elektroakustika - Sluchadla - Část 9: Metody měření provozních vlastností sluchadel s kostním vedením