ČSN EN 60118-1 (368860) Zrušená norma

Sluchadla - Část 1: Sluchadla s indukčním snímačem na vstupu

ČSN EN 60118-1 Sluchadla - Část 1: Sluchadla s indukčním snímačem na vstupu
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje EN 60118-1:1995. Oznámení o schválení: Text mezinárodní normy IEC 118-1:1995 byl schválen CENELEC jako evropská norma bez jakýchkoliv modifikací. IEC 118 pod společným názvem: Sluchadla zahrnuje následující části: Část 0: Měření elektroakustických vlastností. IEC 118-1 Část 1: Sluchadla s indukčním snímačem vstupu. IEC 118-2 Část 2: Sluchadla s obvody pro automatické řízení zesílení. IEC 118-3 Část 3: Vybavení sluchadla neúplně nošeného posluchačem. IEC 118-4 Část 4: Intenzita magnetického pole audiofrekvenčních indukčních smyček používaná pro sluchadla. IEC 118-5 Část 5: Nástavce pro vsuvná sluchátka. IEC 118-6 Část 6: Vnější elektrické vstupy u osobních sluchadel (připravuje se). IEC 118-7 Část 7: Měření provozních vlastností sluchadel ke kontrole kvality pro účely dodavatele. IEC 118-8 Část 8: Metody měření provozních vlastností sluchadel při simulovaných pracovních podmínkách in situ (připravuje se). IEC 118-9 Část 9: měření vlastností sluchadel s kostními vibrátory na výstupu. (připravuje se) IEC 118-10 Část 10: Standardní postup pro specifikaci sluchadla (připravuje se). IEC 118-11 Část 11: Symboly a další značky na sluchadlech a přidruženém vybavení. Tato první část normy popisuje metodu určování elektroakustických vlastností sluchadel vybavených indukčním snímačem, které se používají v magnetickém poli zvukového kmitočtu. Tato norma není určena k použití při měření provozních vlastností sluchadla používaného s mikrotelefony, které jsou vybaveny indukčním spojovacím zařízením. Normalizovány jsou zkušební podmínky a zkušební postup. ČSN EN 60118-1 (36 8860) byla vydána v červnu 1997.

Označení ČSN EN 60118-1 (368860)
Katalogové číslo 22081
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 6. 1997
Datum účinnosti 1. 7. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963220819
Změny a opravy A1 9.99t, Z1 4.16t
Norma byla zrušena k 14. 7. 2018
a nahrazena ČSN EN 60118-0 (368860)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 60118-0 (368860)
Elektroakustika - Sluchadla - Část 0: Měření provozních vlastností sluchadel

ČSN EN 60118-12 (368860)
Sluchadla - Část 12: Rozměry konektorů

ČSN EN 60118-13 ed. 3 (368860)
Elektroakustika - Sluchadla - Část 13: Elektromagnetická kompatibilita (EMC)

ČSN EN 60118-14 (368860)
Sluchadla - Část 14: Specifikace digitálního rozhraní

ČSN EN 60118-15 (368860)
Elektroakustika - Sluchadla - Část 15: Metody k charakterizování zpracování signálu ve sluchadlech se signálem typu řeči

ČSN EN 60118-4 ed. 3 (368860)
Elektroakustika - Sluchadla - Část 4: Systémy indukčních smyček pro účely sluchadel - Požadavky na provozní vlastnosti systému

ČSN EN 60118-7 (368860)
Elektroakustika - Sluchadla - Část 7: Měření provozních vlastností sluchadel pro účely zajištění kvality výroby, zásobování a dodávání

ČSN EN 60118-8 (368860)
Elektroakustika - Sluchadla - Část 8: Metody měření provozních vlastností sluchadel za simulovaných pracovních podmínek in situ

ČSN EN IEC 60118-13 ed. 4 (368860)
Elektroakustika - Sluchadla - Část 13: Požadavky a metody měření elektromagnetické odolnosti vůči mobilním digitálním bezdrátovým zařízením

ČSN EN IEC 60118-9 (368860)
Elektroakustika - Sluchadla - Část 9: Metody měření provozních vlastností sluchadel s kostním vedením