ICS 17.140.50 - Elektroakustika

ČSN ISO 389-2 (011630) - květen 1996

Akustika. Referenční nula pro kalibraci audiometrických přístrojů. Část 2: Referenční ekvivalentní prahové hladiny akustického tlaku pro čisté tóny a vložná sluchátka

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 3.97t

222 Kč

ČSN ISO 389-4 (011630) - květen 1996

Akustika. Referenční nula pro kalibraci audiometrických přístrojů. Část 4: Referenční hladiny pro úzkopásmový maskovací šum

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 4.99t

157 Kč

ČSN IEC 60050-802 (330050) - květen 2012

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 802: Ultrazvuk

350 Kč

ČSN IEC 782 (340879) - duben 1993

Meranie ultrazvukových magnetostrikčných meničov

340 Kč

ČSN EN 60500 (340880) - prosinec 2017

Hydroakustika - Hydrofony - Vlastnosti hydrofonů v kmitočtovém rozsahu od 1 Hz do 500 kHz

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 60565 (340881) - září 2007

Podvodní akustika - Hydrofony - Kalibrace v kmitočtovém rozsahu 0,01 Hz až 1 MHz

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 12.20t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Norma bude zrušena k 29. květnu 2023 (zobrazit náhrady).

1 302 Kč

ČSN EN IEC 60565-1 (340881) - prosinec 2020

Akustika pod hladinou vody - Hydrofony - Kalibrace hydrofonů - Část 1: Postupy kalibrace hydrofonů ve volném poli

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN IEC 60565-2 (340881) - květen 2020

Akustika pod hladinou vody - Hydrofony - Kalibrace hydrofonů - Část 2: Postupy tlakové kalibrace při nízkých kmitočtech

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 12.20t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN 62127-1 (340882) - červen 2008

Ultrazvuk - Hydrofony - Část 1: Měření a charakterizace lékařského ultrazvukového pole až do 40 MHz s použitím hydrofonů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 11.13t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

1 110 Kč

ČSN EN 62127-2 (340882) - červen 2008

Ultrazvuk - Hydrofony - Část 2: Kalibrace hydrofonů s použitím ultrazvukových polí až do 40 MHz

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 11.13t, A2 12.17t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

1 460 Kč

ČSN EN 62127-3 (340882) - červen 2008

Ultrazvuk - Hydrofony - Část 3: Vlastnosti hydrofonů pro ultrazvuková pole až do 40 MHz

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 1.14t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

540 Kč

ČSN EN 61161 ed. 3 (340884) - listopad 2013

Ultrazvuk - Měření výkonu - Ultrazvukové váhy a provozní požadavky

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN EN 60601-2-37 ed. 2 (364801) - srpen 2008 aktuální vydání

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-37: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost ultrazvukových zdravotnických diagnostických a monitorovacích přístrojů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A11 10.12t, A1 4.16t

645 Kč

ČSN EN 60601-2-62 (364801) - leden 2016

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-62: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost přístrojů pro terapii ultrazvukem s vysokou intenzitou (HITU)

570 Kč

ČSN EN 60601-2-66 ed. 2 (364801) - květen 2016

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-66: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost přístrojů pro nedoslýchavé a systémů s přístroji pro nedoslýchavé

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 10.20t

Norma bude zrušena k 19. únoru 2023 (přejít na náhradu).

582 Kč

ČSN EN IEC 60601-2-66 ed. 3 (364801) - říjen 2020

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-66: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost sluchadel a systémů se sluchadly

550 Kč

ČSN EN 61206 (364885) - prosinec 1997

Ultrazvuk - Dopplerovský systém s kontinuální vlnou - Zkušební postupy

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN IEC 63009 (364886) - únor 2020

Ultrazvuk - Fyzioterapeutické systémy - Specifikace pole a metody měření v kmitočtovém rozsahu 20 kHz až 500 kHz

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 61847 (364887) - srpen 1999

Ultrazvuk - Chirurgické systémy - Měření a deklarace základních výstupních charakteristik

350 Kč

ČSN EN 61391-1 (364889) - červenec 2007

Zobrazovací pulzní systémy - Část 1: Techniky kalibrace prostorových měřicích systémů a měření jejich přenosových charakteristik

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 3.18t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

1 120 Kč

ČSN EN 61391-2 (364889) - listopad 2010

Ultrazvuk - Zobrazovací pulzní systémy - Část 2: Měření největší hloubky průniku a místního dynamického rozsahu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 62555 (364894) - září 2014

Ultrazvuk - Měření výkonu - Měniče a systémy pro terapii ultrazvukem s vysokou intenzitou (HITU)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

570 Kč

ČSN EN 61685 (364903) - srpen 2002

Ultrazvuk - Systémy měření průtoku - Průtok zkušebním objektem

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 61828 (364904) - srpen 2002

Ultrazvuk - Fokusované měniče - Definice a metody měření přenášených polí

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 62359 ed. 2 (364905) - říjen 2011 aktuální vydání

Ultrazvuk - Charakterizace pole - Zkušební metody určování tepelného a mechanického indexu pro zdravotnická diagnostická ultrazvuková pole

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 5.18t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

940 Kč

ČSN EN IEC 63045 (364906) - prosinec 2020

Ultrazvuk - Nezaostřující zdroje krátkých pulzů tlaku včetně balistických zdrojů pulzů tlaku - Charakteristiky polí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN 60268-16 ed. 2 (368305) - duben 2012 aktuální vydání

Elektroakustická zařízení - Část 16: Objektivní hodnocení srozumitelnosti řeči indexem přenosu řeči

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč

ČSN IEC 268-10 (368305) - leden 1996

Elektroakustická zařízení. Část 10: Špičkové indikátory úrovně programu

340 Kč

ČSN IEC 268-17 (368305) - leden 1996

Elektroakustická zařízení. Část 17: Standardní indikátory úrovně

190 Kč

ČSN IEC 268-2 (368305) - duben 1994

Elektroakustická zařízení. Část 2: Vysvětlení všeobecných termínů a výpočetních metod

230 Kč

ČSN EN 50332-1 ed. 2 (368307) - srpen 2014 aktuální vydání

Elektroakustická zařízení: Náhlavní sluchátka a sluchátka tvořící součást osobních hudebních přehrávačů - Metodika měření maximální hladiny akustického tlaku - Část 1: Obecná metoda pro "originální soupravu zařízení"

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 50332-2 ed. 2 (368307) - srpen 2014

Elektroakustická zařízení: Náhlavní sluchátka a sluchátka tvořící součást osobních hudebních přehrávačů - Metodika měření maximální hladiny akustického tlaku - Část 2: Přizpůsobení sestav se sluchátky, pokud je buď jedna ze součástí, nebo jsou-li obě součásti dodávány jako originální souprava zařízení, avšak s normalizovanými konektory mezi oběma součástmi umožňujícími kombinování součástí od různých výrobců nebo různého provedení

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 50332-3 (368307) - prosinec 2017

Elektroakustická zařízení - Náhlavní sluchátka a sluchátka tvořící součást osobních hudebních přehrávačů - Metodika měření maximální hladiny akustického tlaku - Část 3: Metoda měření pro řízení zvukové dávky

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 61329 (368313) - srpen 1998

Elektroakustická zařízení - Metody měření a specifikace vlastností sounderů (elektroakustických tónových měničů)

230 Kč

ČSN EN 61842 (368321) - prosinec 2002

Mikrofony a sluchátka pro řečovou komunikaci

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN IEC 60263 (368810) - únor 2021

Měřítka a rozměry pro vynášení kmitočtových charakteristik a polárních diagramů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 60645-1 ed. 3 (368811) - únor 2018

Elektroakustika - Audiometrické přístroje - Část 1: Přístroje pro audiometrii čistými tóny a řečí

440 Kč

ČSN EN 60645-3 ed. 2 (368811) - únor 2008

Elektroakustika - Audiometry - Část 3: Zkušební signály s krátkou dobou trvání

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 5.21t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Norma bude zrušena k 3. listopadu 2023 (přejít na náhradu).

262 Kč

ČSN EN 60645-5 (368811) - září 2005

Elektroakustika - Audiometrické přístroje - Část 5: Přístroje na měření akustické impedance/admitance lidského ucha

350 Kč

ČSN EN 60645-6 (368811) - červenec 2010

Elektroakustika - Audiometrické přístroje - Část 6: Přístroje pro měření otoakustických emisí

230 Kč

ČSN EN 60645-7 (368811) - červenec 2010

Elektroakustika - Audiometrické přístroje - Část 7: Přístroje pro měření odpovědí mozkového kmene na sluchové podněty

190 Kč

ČSN EN IEC 60645-3 ed. 3 (368811) - květen 2021

Elektroakustika - Audiometrické přístroje - Část 3: Zkušební signály s krátkou dobou trvání

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 61672-1 ed. 2 (368813) - srpen 2014 aktuální vydání

Elektroakustika - Zvukoměry - Část 1: Technické požadavky

440 Kč

ČSN EN 61672-2 ed. 2 (368813) - srpen 2014 aktuální vydání

Elektroakustika - Zvukoměry - Část 2: Typové zkoušky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 1.18t

565 Kč

ČSN EN 61672-3 ed. 2 (368813) - srpen 2014 aktuální vydání

Elektroakustika - Zvukoměry - Část 3: Periodické zkoušky

230 Kč

ČSN EN 61183 (368814) - listopad 1996

Elektroakustika. Kalibrace zvukoměrů ve zvukovém poli s náhodným dopadem zvuku a difúzním zvukovém poli

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

230 Kč

ČSN EN 60318-1 ed. 2 (368820) - červen 2010 aktuální vydání

Elektroakustika - Modelová hlava a simulátor ucha - Část 1: Simulátor ucha pro měření náušních sluchátek a sluchátek s uzavřeným objemem

340 Kč

ČSN EN 60318-3 ed. 2 (368820) - říjen 2015 aktuální vydání

Elektroakustika - Modelová hlava a simulátor ucha - Část 3: Akustická spojka pro kalibraci náušních sluchátek používaných v audiometrii

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 60318-4 (368820) - prosinec 2010

Elektroakustika - Modelová hlava a simulátor ucha - Část 4: Simulátor uzavřeného ucha pro měření sluchátek spojených s uchem pomocí ušních vložek

230 Kč

ČSN EN 60318-5 (368820) - červen 2007

Elektroakustika - Modelová hlava a simulátor ucha - Část 5: Akustická spojka o objemu 2 cm³ pro měření sluchadel a sluchátek vkládaných do ucha pomocí ušních vložek

230 Kč

ČSN EN 60318-6 (368820) - březen 2009

Elektroakustika - Modelová hlava a simulátor ucha - Část 6: Mechanická spojka pro měření kostních vibrátorů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN IEC 60942 ed. 2 (368822) - září 2018

Elektroakustika - Akustické kalibrátory

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN 61252 (368832) - listopad 1995

Elektroakustika. Technické požadavky na osobní zvukové expozimetry

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 12.97t, Z2 12.01t, Z3 1.18t

617 Kč

ČSN EN 61265 (368833) - červen 1997

Elektroakustika - Přístroje na měření hluku letadel - Provozní požadavky na systémy pro měření hladin akustického tlaku v třetinooktávových pásmech při certifikaci kategorie dopravních letadel

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 2.19t

Norma bude zrušena k 12. červnu 2021 (přejít na náhradu).

262 Kč

ČSN EN IEC 61265 ed. 2 (368833) - únor 2019

Elektroakustika - Přístroje pro měření hluku letadel - Provozní požadavky na systémy pro měření hladin akustického tlaku při certifikaci letadel

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 61260-1 (368852) - prosinec 2014

Elektroakustika - Oktávové a zlomkooktávové pásmové filtry - Část 1: Technické požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 1.17t

472 Kč

ČSN EN 61260-2 (368852) - leden 2017

Elektroakustika - Oktávové a zlomkooktávové pásmové filtry - Část 2: Typové zkoušky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 1.18t

465 Kč

ČSN EN 61260-3 (368852) - leden 2017

Elektroakustika - Oktávové a zlomkooktávové pásmové filtry - Část 3: Periodické zkoušky

340 Kč

ČSN EN 60118-0 (368860) - duben 2016 aktuální vydání

Elektroakustika - Sluchadla - Část 0: Měření provozních vlastností sluchadel

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN EN 60118-12 (368860) - srpen 1998

Sluchadla - Část 12: Rozměry konektorů

230 Kč

ČSN EN 60118-13 ed. 3 (368860) - prosinec 2011

Elektroakustika - Sluchadla - Část 13: Elektromagnetická kompatibilita (EMC)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 7.20t

Norma bude zrušena k 19. únoru 2023 (přejít na náhradu).

372 Kč

ČSN EN 60118-14 (368860) - červen 1999

Sluchadla - Část 14: Specifikace digitálního rozhraní

190 Kč

ČSN EN 60118-15 (368860) - listopad 2012

Elektroakustika - Sluchadla - Část 15: Metody k charakterizování zpracování signálu ve sluchadlech se signálem typu řeči

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 60118-4 ed. 3 (368860) - říjen 2015

Elektroakustika - Sluchadla - Část 4: Systémy indukčních smyček pro účely sluchadel - Požadavky na provozní vlastnosti systému

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 8.18t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

800 Kč

ČSN EN 60118-7 (368860) - září 2006 aktuální vydání

Elektroakustika - Sluchadla - Část 7: Měření provozních vlastností sluchadel pro účely zajištění kvality výroby, zásobování a dodávání

340 Kč

ČSN EN 60118-8 (368860) - září 2006

Elektroakustika - Sluchadla - Část 8: Metody měření provozních vlastností sluchadel za simulovaných pracovních podmínek in situ

350 Kč

ČSN EN IEC 60118-13 ed. 4 (368860) - červenec 2020

Elektroakustika - Sluchadla - Část 13: Požadavky a metody měření elektromagnetické odolnosti vůči mobilním digitálním bezdrátovým zařízením

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN IEC 60118-9 (368860) - duben 2020

Elektroakustika - Sluchadla - Část 9: Metody měření provozních vlastností sluchadel s kostním vedením

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN IEC 118-3 (368860) - únor 1998

Sluchadla - Část 3: Zařízení sluchadel jen z části nošených posluchačem

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN IEC 118-5 (368860) - únor 1998

Sluchadla - Část 5: Nástavce pro vsuvná sluchátka

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN IEC 118-9 (368860) - únor 1998

Sluchadla - Část 9: Metody měření vlastností sluchadel s výstupem na kostní vibrátor

190 Kč

ČSN EN 61094-1 (368880) - prosinec 2001 aktuální vydání

Měřicí mikrofony - Část 1: Technické požadavky na laboratorní etalonové mikrofony

230 Kč

ČSN EN 61094-2 ed. 2 (368880) - říjen 2009 aktuální vydání

Elektroakustika - Měřicí mikrofony - Část 2: Primární metoda pro tlakovou kalibraci laboratorních etalonových mikrofonů metodou reciprocity

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN EN 61094-3 ed. 2 (368880) - březen 2017 aktuální vydání

Elektroakustika - Měřicí mikrofony - Část 3: Primární metoda pro kalibraci laboratorních etalonových mikrofonů ve volném zvukovém poli technikou reciprocity

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 12.17t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

460 Kč

ČSN EN 61094-4 (368880) - červen 1997

Měřicí mikrofony - Část 4: Technické požadavky na pracovní standardní mikrofony

230 Kč

ČSN EN 61094-5 ed. 2 (368880) - březen 2017 aktuální vydání

Elektroakustika - Měřicí mikrofony - Část 5: Porovnávací metody pro tlakovou kalibraci pracovních etalonových mikrofonů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 61094-6 (368880) - září 2005

Měřicí mikrofony - Část 6: Elektrostatické kalibrátory pro určení kmitočtové charakteristiky

340 Kč

ČSN EN 61094-8 (368880) - červenec 2013

Měřicí mikrofony - Část 8: Porovnávací metody určování citlivosti pracovních etalonových mikrofonů ve volném poli

340 Kč

ČSN EN 61043 (368881) - červenec 1996

Elektroakustika. Přístroje na měření akustické intenzity. Měření dvojicí tlakových mikrofonů

550 Kč

ČSN EN 62585 (368882) - květen 2013

Elektroakustika - Metody určování korekcí k získání kmitočtové charakteristiky zvukoměru ve volném poli

350 Kč

ČSN EN 62489-1 (368883) - listopad 2010

Elektroakustika - Systémy audiofrekvenčních indukčních smyček k asistovanému slyšení - Část 1: Metody měření a specifikování provozních vlastností součástí systému

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 10.15t, A2 9.18t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

880 Kč

ČSN EN 62489-2 ed. 2 (368883) - červenec 2015 aktuální vydání

Elektroakustika - Systémy audiofrekvenčních indukčních smyček k asistovanému slyšení - Část 2: Metody výpočtu a měření emisí nízkofrekvenčních magnetických polí ze smyčky pro posouzení shody se směrnicemi stanovujícími meze vystavení člověka

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 61669 ed. 2 (368884) - srpen 2016 aktuální vydání

Elektroakustika - Měření akustických provozních vlastností sluchadel na lidském uchu

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč