ČSN EN 61252 (368832)

Elektroakustika. Technické požadavky na osobní zvukové expozimetry

ČSN EN 61252 Elektroakustika. Technické požadavky na osobní zvukové expozimetry
5 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat


Cena: 617 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje IEC 1252:1993. Zvuková expozice je fyzikální veličina, která vyjadřuje jak akustický tlak, tak jeho dobu trvání na daném místě pomocí časového integrálu kvadrátu okamžité hodnoty kmitočtově váženého akustického tlaku. tato mezinárodní norma se vztahuje na přístroje pro měření zvukové expozice kmitočtově vážené funkcí A, vyvolané ustálenými, přerušovanými, proměnnými, nepravidelnými nebo impulsními zvuky. Přístroj vyhovující požadavkům této mezinárodní normy je určen k měření zvukové expozice osoby, která jej nosí. Měření zvukové expozice na pracovním místě může být užitečné pro určení pracovní hlukové expozice v souladu s ISO 1999 a ISO 9612. Stanoví akustické a elektrické požadavky na činnost osobních zvukových expozimetrů jednoho stupně přesnosti. Stupeň přesnosti odpovídá stupni přesnosti integrujícího zvukoměru, který splňuje požadavky IEC 804 pro třídu 2 v rozsahu hladin akustického tlaku A od 80 dB do 130 dB a ve jmenovitém kmitočtovém rozsahu od 63 Hz do 8 kHz. Pro účely této normy se používají následující definice:
Čl.3.1 Zvuková expozice: Časový integrál kvadrátu okamžité hodnoty akustického tlaku A za stanovený jev, například pracovní den.
Čl.3.2 Ekvivalentní hladina akustického tlaku A; Průměrná hladina akustického tlaku A (v decibelech): Desetinásobek dekadického logaritmu poměru v čase průměrového kvadrátu akustického tlaku kmitočtově váženého funkcí A během doby průměrování T ke kvadrátu standardního referenčního akustického tlaku.
Dále následují kapitoly: kap. 4 Všeobecné požadavky na činnost, kap. 5 Referenční podmínky, kap. 6 Absolutní akustická citlivost, kap. 7 Kmitočtové vážení, kap. 8 Amplitudová linearita odezvy na ustálené signály, kap. 9 Odezva na signály s krátkou dobou trvání , kap. 10 Odezva na unipolární impulsy, kap. 11 Samočinně blokující indikátor přetížení, kap. 12 Citlivost na různá prostředí, kap. 13 Značení přístroje, kap. 14 Návod k použití. Konečně upozorňujeme na Přílohu A, která obsahuje tabulku zvukových expozic a jim odpovídajících normalizovaných osmihodinových průměrných hladin akustického tlaku A, a dále Přílohu B, která obsahuje doporučené zkoušky pro ověření činnosti osobního zvukového dozimetru. ČSN IEC 1252 (36 8832) byla vydána v listopadu 1995. Nahradila ČSN 35 6875 z 17.5.1988.

Označení ČSN EN 61252 (368832)
Katalogové číslo 17974
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 11. 1995
Datum účinnosti 1. 12. 1995
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8590963179742
Změny a opravy Z1 12.97t, Z2 12.01t, Z3 1.18t
Tato norma nahradila ČSN 35 6875 (356875) z prosince 1989
Dostupnost skladem (tisk na počkání)