ICS 13.140 - Hluk působící na člověka

ČSN ISO 1999 (011620) - duben 2014 aktuální vydání

Akustika - Odhad ztráty sluchu vlivem hluku

340 Kč

ČSN ISO 1996-1 (011621) - únor 2017 aktuální vydání

Akustika - Popis, měření a hodnocení hluku prostředí - Část 1: Základní veličiny a postupy pro hodnocení

440 Kč

ČSN ISO 1996-2 (011621) - září 2018 aktuální vydání

Akustika - Popis, měření a hodnocení hluku prostředí - Část 2: Určování hladin akustického tlaku

550 Kč

ČSN EN ISO 9612 (011622) - leden 2010

Akustika - Určení expozice hluku na pracovišti - Technická metoda

440 Kč

ČSN EN ISO 14257 (011623) - srpen 2002

Akustika - Měření a popis křivek rozložení zvuku v pracovních prostorech, pomocí parametrů, pro hodnocení jejich akustických vlastností

350 Kč

ČSN EN ISO 389-1 (011630) - září 2018 aktuální vydání

Akustika - Referenční nula pro kalibraci audiometrických přístrojů - Část 1: Referenční ekvivalentní prahové hladiny akustického tlaku pro čisté tóny a náhlavní sluchátka

230 Kč

ČSN EN ISO 389-3 (011630) - prosinec 2016 aktuální vydání

Akustika - Referenční nula pro kalibraci audiometrických přístrojů - Část 3: Referenční ekvivalentní prahové hladiny síly vibrací pro čisté tóny a kostní vibrátory

230 Kč

ČSN EN ISO 389-5 (011630) - červenec 2007 aktuální vydání

Akustika - Referenční nula pro kalibraci audiometrických přístrojů - Část 5: Referenční ekvivalentní prahové hladiny akustického tlaku slyšení pro čisté tóny v kmitočtovém rozsahu od 8 kHz do 16 kHz

190 Kč

ČSN EN ISO 389-6 (011630) - leden 2008

Akustika - Referenční nula pro kalibraci audiometrických přístrojů - Část 6: Referenční práh slyšení pro měřicí signály s krátkou dobou trvání

230 Kč

ČSN EN ISO 389-7 (011630) - červen 2020 nové vydání

Akustika - Referenční nula pro kalibraci audiometrických přístrojů - Část 7: Referenční práh slyšení pro poslech v podmínkách volného a difúzního pole

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 389-8 (011630) - leden 2005

Akustika - Referenční nula pro kalibraci audiometrických přístrojů - Část 8: Referenční ekvivalentní prahové hladiny akustického tlaku slyšení pro čisté tóny a sluchátka s uzavřeným objemem (cirkumaurální)

230 Kč

ČSN EN ISO 389-9 (011630) - leden 2010

Akustika - Referenční nula pro kalibraci audiometrických přístrojů - Část 9: Preferované podmínky měření pro stanovení referenčních prahových hladin slyšení

230 Kč

ČSN ISO 389-2 (011630) - květen 1996

Akustika. Referenční nula pro kalibraci audiometrických přístrojů. Část 2: Referenční ekvivalentní prahové hladiny akustického tlaku pro čisté tóny a vložná sluchátka

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 3.97t

222 Kč

ČSN ISO 389-4 (011630) - květen 1996

Akustika. Referenční nula pro kalibraci audiometrických přístrojů. Část 4: Referenční hladiny pro úzkopásmový maskovací šum

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 4.99t

157 Kč

ČSN EN ISO 7029 (011631) - září 2018 aktuální vydání

Akustika - Statistické rozdělení prahů slyšení s ohledem na věk a pohlaví

340 Kč

ČSN ISO 28961 (011632) - červen 2012

Akustika - Statistické rozdělení prahů slyšení otologicky normálních osob ve věku od 18 do 25 let pro poslech v podmínkách volného pole

230 Kč

ČSN EN ISO 8253-1 (011635) - květen 2011

Akustika - Audiometrické vyšetřovací metody - Část 1: Audiometrie čistými tóny vedenými vzduchem a kostí

350 Kč

ČSN EN ISO 8253-2 (011635) - srpen 2010

Akustika - Audiometrické vyšetřovací metody - Část 2: Audiometrie ve zvukovém poli čistými tóny a úzkopásmovými měřicími signály

230 Kč

ČSN EN ISO 8253-3 (011635) - srpen 2012

Akustika - Audiometrické vyšetřovací metody - Část 3: Audiometrie řečí

350 Kč

ČSN EN ISO 22868 (011654) - září 2011 aktuální vydání

Lesnické a zahradní stroje - Zkušební předpis pro hluk přenosných ručních strojů se spalovacím motorem - Technická metoda (třída přesnosti 2)

350 Kč

ČSN EN ISO 11690-1 (011680) - duben 1998

Akustika - Doporučené postupy pro navrhování pracovišť s nízkým hlukem vybavených stroji a zařízeními - Část 1: Strategie snižování hluku

350 Kč

ČSN EN ISO 11690-2 (011680) - červenec 1998

Akustika - Doporučené postupy pro navrhování pracovišť s nízkým hlukem vybavených stroji a zařízeními - Část 2: Opatření ke snižování hluku

350 Kč

ČSN EN ISO 11690-3 (011680) - listopad 1999

Akustika - Doporučené postupy pro navrhování pracovišť s nízkým hlukem vybavených stroji a zařízeními - Část 3: Šíření zvuku a predikce hluku v pracovních prostorech

350 Kč

ČSN EN ISO 11689 (011681) - květen 1998

Akustika - Postup porovnávání údajů o emisi hluku strojů a zařízení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 6.09t

360 Kč

ČSN EN ISO 17624 (011684) - červen 2005

Akustika - Směrnice pro snižování hluku akustickými clonami v kancelářích a provozovnách

230 Kč

ČSN ISO 226 (011687) - duben 2005

Akustika - Normované křivky stejné hlasitosti

340 Kč

ČSN EN 60645-2 (368811) - srpen 1998

Audiometry - Část 2: Přístroje pro řečovou audiometrii

230 Kč

ČSN EN 60645-5 (368811) - září 2005

Elektroakustika - Audiometrické přístroje - Část 5: Přístroje na měření akustické impedance/admitance lidského ucha

350 Kč

ČSN EN 61252 (368832) - listopad 1995

Elektroakustika. Technické požadavky na osobní zvukové expozimetry

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 12.97t, Z2 12.01t, Z3 1.18t

617 Kč