ČSN EN 60118-15 (368860)

Elektroakustika - Sluchadla - Část 15: Metody k charakterizování zpracování signálu ve sluchadlech se signálem typu řeči

Objednat
Cena: 440 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato část IEC 60118 stanovuje zkušební signál navržený k reprezentování běžné řeči, mezinárodní řečový zkušební signál (International Speech Test Signal (ISTS)), společně s postupy a požadavky na měření charakteristik zpracování signálu ve sluchadlech s vedením zvuku vzduchem. Měření se používají k odvození odhadovaného vložného zesílení (estimated insertion gain (EIG)). Pro účely charakterizování sluchadla pro výrobu, zásobování a dodávání jsou rovněž stanoveny postupy a požadavky na odvození zesílení s akustickou spojkou o objemu 2 cm3, která je definována v IEC 60318-5.
Postup využívá zkušební signál typu řeči a nastavení sluchadla se uvedou do poloh nastavení naprogramovaných pro individuálního konečného uživatele nebo do poloh nastavení doporučených výrobcem pro typického uživatele v rozsahu audiogramů s plochým průběhem, mírným sklonem nebo velkým sklonem průběhu tak, aby naměřené charakteristiky byly srovnatelné s charakteristikami, které je možné získat u osoby nosící sluchadlo při typických uživatelských nastaveních.
Účelem této normy je zajistit, aby stejná měření prováděná na sluchadle v souladu s popsanými postupy a pomocí vybavení, která vyhovují těmto požadavkům, poskytla v podstatě stejné výsledky.

Označení ČSN EN 60118-15 (368860)
Katalogové číslo 91609
Cena 440 Kč440
Datum schválení 1. 11. 2012
Datum účinnosti 1. 12. 2012
Jazyk angličtina (obsahuje anglický text a českou titulní stranu)
Počet stran 44 stran formátu A4
EAN kód 8590963916095
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 60118-0 (368860)
Elektroakustika - Sluchadla - Část 0: Měření provozních vlastností sluchadel

ČSN EN 60118-12 (368860)
Sluchadla - Část 12: Rozměry konektorů

ČSN EN 60118-13 ed. 3 (368860)
Elektroakustika - Sluchadla - Část 13: Elektromagnetická kompatibilita (EMC)

ČSN EN 60118-14 (368860)
Sluchadla - Část 14: Specifikace digitálního rozhraní

ČSN EN 60118-4 ed. 3 (368860)
Elektroakustika - Sluchadla - Část 4: Systémy indukčních smyček pro účely sluchadel - Požadavky na provozní vlastnosti systému

ČSN EN 60118-7 (368860)
Elektroakustika - Sluchadla - Část 7: Měření provozních vlastností sluchadel pro účely zajištění kvality výroby, zásobování a dodávání

ČSN EN 60118-8 (368860)
Elektroakustika - Sluchadla - Část 8: Metody měření provozních vlastností sluchadel za simulovaných pracovních podmínek in situ

ČSN EN IEC 60118-13 ed. 4 (368860)
Elektroakustika - Sluchadla - Část 13: Požadavky a metody měření elektromagnetické odolnosti vůči mobilním digitálním bezdrátovým zařízením

ČSN EN IEC 60118-9 (368860)
Elektroakustika - Sluchadla - Část 9: Metody měření provozních vlastností sluchadel s kostním vedením