Třída 3696 - Propojení otevřených systémů

Zobrazit obsah třídy 36 - Elektrotechnika

ČSN ISO/IEC 7480 (369613) - únor 1994

Informační technika. Telekomunikace a výměna informací mezi systémy. Kvalita signálu na rozhraní KZ/UZ při arytmickém přenosu

230 Kč

ČSN ISO/IEC 7498-3 (369614) - červen 1998 aktuální vydání

Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Základní referenční model: Pojmenování a adresování

350 Kč

ČSN ISO 7498-2 (369615) - prosinec 1993

Systémy na spracovanie informácií. Prepojenie otvorených systémov (OSI). Základný referenčný model. Část 2: Bezpečnostná architektúra

550 Kč

ČSN ISO/IEC 7498-4 (369617) - prosinec 1993

Systémy na spracovanie informácií. Prepojenie otvorených systémov (OSI). Základný referenčný model. Časť 4: Základná štruktúra spracovania

230 Kč

ČSN ISO/IEC 9040 (369622) - duben 1999

Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Služba základní třídy virtuálního terminálu

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

125 Kč

ČSN ISO/IEC 9041-1 (369623) - duben 1999

Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Protokol základní třídy virtuálního terminálu - Část 1: Specifikace

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ISO/IEC 9041-2 (369623) - duben 1999

Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Protokol základní třídy virtuálního terminálu - Část 2: Proforma prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ISO 9160 (369627) - únor 1994

Zpracování informací. Šifrování dat. Požadavky na součinnost fyzických vrstev

230 Kč

ČSN ISO/IEC 9804 (369629) - září 2001 aktuální vydání

Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Definice služby pro prvek služby závazku, souběžnosti a zotavení

590 Kč

ČSN ISO/IEC 8824-1 (369632) - duben 2022 aktuální vydání

Informační technologie - Abstraktní syntaxe způsobu zápisu jedna (ASN.1) - Část 1: Specifikace základního způsobu zápisu

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

1 390 Kč

ČSN ISO/IEC 8822 (369633) - srpen 1998

Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Definice prezentační služby

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Amd.2 10.99t, Amd.1 10.99t

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

96 Kč

ČSN ISO/IEC 8823-1 (369634) - srpen 1998

Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Prezentační protokol orientovaný na spojení: Specifikace protokolu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Amd.1 10.99t, Amd.2 10.99t

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

96 Kč

ČSN ISO/IEC 8823-2 (369634) - srpen 1998

Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Prezentační protokol orientovaný na spojení: Proforma prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ISO/IEC 8327-1 (369637) - srpen 1998

Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Relační protokol orientovaný na spojení: Specifikace protokolu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Amd.1 10.99t, Amd.2 10.99t

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

96 Kč

ČSN ISO/IEC 8327-2 (369637) - srpen 1998

Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Relační protokol orientovaný na spojení: Proforma prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ISO/IEC 8326 (369638) - srpen 1998

Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Definice relační služby

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Amd.1 10.99t, Amd.2 10.99t

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

96 Kč

ČSN ISO/IEC 9805-1 (369639) - září 2001 aktuální vydání

Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Protokol pro prvek služby závazku, souběžnosti a zotavení: Specifikace protokolu

590 Kč

ČSN ISO/IEC 9805-2 (369639) - srpen 1999

Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Protokol pro prvek služby závazku, souběžnosti a zotavení: Proforma prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ISO/IEC 8348 (369641) - září 2008 aktuální vydání

Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Definice síťové služby

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč

ČSN ISO/IEC 8613-1 (369642) - duben 1998

Informační technologie - Architektura otevřených dokumentů (ODA) a formát výměny: Úvod a obecné principy

770 Kč

ČSN ISO/IEC 8613-4 (369642) - prosinec 1997

Informační technologie - Architektura otevřených dokumentů (ODA) a formát výměny: Profil dokumentu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 2 12.99t, Oprava 1 12.99t

480 Kč

ČSN ISO/IEC 8613-5 (369642) - prosinec 1998

Informační technologie - Architektura otevřených dokumentů (ODA) a formát výměny: Formát výměny otevřených dokumentů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 1.00t, Oprava 2 1.00t

1 310 Kč

ČSN ISO/IEC 8613-6 (369642) - květen 1998

Informační technologie - Architektura otevřených dokumentů (ODA) a formát výměny: Architektury obsahu tvořeného znaky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 1.00t

790 Kč

ČSN ISO/IEC 8613-7 (369642) - červen 1998

Informační technologie - Architektura otevřených dokumentů (ODA) a formát výměny: Architektury obsahu tvořeného rastrovou grafikou

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 1.00t, Amd.1 2.00t

800 Kč

ČSN ISO/IEC 8613-8 (369642) - červen 1998

Informační technologie - Architektura otevřených dokumentů (ODA) a formát výměny: Architektury obsahu tvořeného vektorovou grafikou

550 Kč

ČSN ISO/IEC 10027 (369643) - červenec 1995

Informační technika. Slovníkový systém zdrojů informací (IRDS). Základní struktura

340 Kč

ČSN ISO/IEC 10731 (369645) - září 2000

Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Základní referenční model - Konvence pro definování služeb OSI

350 Kč

ČSN ISO/IEC 9596-1 (369646) - prosinec 2001 aktuální vydání

Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Společný protokol informací managementu - Část 1: Specifikace

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ISO/IEC 9596-2 (369646) - srpen 1996

Informační technika. Propojení otevřených systémů. Společný informační protokol pro management. Část 2: Proforma prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 3 1.02t, Oprava 2 1.02t

810 Kč

ČSN ISO/IEC 9646-7 (369647) - říjen 1998

Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Metodologie a základní struktura zkoušení shody - Část 7: Prohlášení o shodě implementace

590 Kč

ČSN ISO/IEC 10728 (369648) - srpen 1996

Informační technologie. Slovníkový systém zdrojů informací (IRDS). Rozhraní služeb

945 Kč

ČSN ISO/IEC 10040 (369649) - červen 2001 aktuální vydání

Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Přehled managementu systémů

440 Kč

ČSN ISO/IEC 13238-3 (369650) - prosinec 2000

Informační technologie - Správa dat - Část 3: Prostředky pro export a import poskytované IRDS

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ISO/IEC 10021-1 (369651) - září 2008 aktuální vydání

Informační technologie - Systémy zprostředkování zpráv (MHS) - Část 1: Systém a přehled služeb

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

770 Kč

ČSN ISO/IEC 10021-10 (369651) - prosinec 2002 aktuální vydání

Informační technologie - Systémy zprostředkování zpráv (MHS): Směrování v MHS

770 Kč

ČSN ISO/IEC 10021-2 (369651) - září 2008 aktuální vydání

Informační technologie - Systémy zprostředkování zpráv (MHS): Celková architektura

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

770 Kč

ČSN ISO/IEC 10021-4 (369651) - září 2008 aktuální vydání

Informační technologie - Systémy zprostředkování zpráv (MHS): Systém přenosu zpráv - Definice a procedury abstraktní služby

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

1 530 Kč

ČSN ISO/IEC 10021-5 (369651) - červenec 2003 aktuální vydání

Informační technologie - Systémy zprostředkování zpráv (MHS): Paměť zpráv: Definice abstraktní služby

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ISO/IEC 10021-6 (369651) - září 2008 aktuální vydání

Informační technologie - Systémy zprostředkování zpráv (MHS): Specifikace protokolů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN ISO/IEC 10021-7 (369651) - září 2008 aktuální vydání

Informační technologie - Systémy zprostředkování zpráv (MHS): Sdělování zpráv mezi osobami

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

1 690 Kč

ČSN ISO/IEC 10021-8 (369651) - říjen 2002 aktuální vydání

Informační technologie - Systémy zprostředkování zpráv (MHS) - Část 8: Služba předávání zpráv elektronickou výměnou dat

550 Kč

ČSN ISO/IEC 10021-9 (369651) - prosinec 2002 aktuální vydání

Informační technologie - Systémy zprostředkování zpráv (MHS): Systém předávání zpráv elektronickou výměnou dat

1 100 Kč

ČSN ISO/IEC TR 10021-11 (369651) - leden 2003

Informační technologie - Systémy zprostředkování zpráv (MHS): Směrování v MHS - Příručka pro manažery systémů předávání zpráv

570 Kč

ČSN ISO/IEC 8473-1 (369658) - březen 2001 aktuální vydání

Informační technologie - Protokol pro poskytování síťové služby v režimu bez spojení - Část 1: Specifikace protokolu

590 Kč

ČSN ISO/IEC 8473-2 (369658) - červen 1999

Informační technologie - Protokol pro poskytování síťové služby v režimu bez spojení - Část 2: Zajištění základní služby pomocí podsítě ISO/IEC 8802

230 Kč

ČSN ISO/IEC 8473-3 (369658) - červen 1997

Informační technologie - Protokol pro poskytování síťové služby v režimu bez spojení: Zajištění základní služby pomocí podsítě X.25

230 Kč

ČSN ISO/IEC 8473-4 (369658) - červen 1997

Informační technologie - Protokol pro poskytování síťové služby v režimu bez spojení: Zajištění základní služby pomocí podsítě, která poskytuje spojovou službu OSI

230 Kč

ČSN ISO/IEC 8473-5 (369658) - červen 1999

Informační technologie - Protokol pro poskytnutí síťové služby v režimu bez spojení - Část 5: Zajištění základní služby pomocí B-kanálů ISDN s přepojovanými okruhy

230 Kč

ČSN ISO/IEC 8211 (369659) - květen 1997

Informační technologie - Specifikace popisového datového souboru pro výměnu informací

590 Kč

ČSN ISO 8571-1 (369661) - říjen 1995

Systémy zpracování informací. Propojení otevřených systémů. Transfer, přístup a management souborů. Část 1: Všeobecný úvod

550 Kč

ČSN ISO 8571-2 +Amd.1+Amd.2 (369661) - březen 1996

Systémy zpracování informací. Propojení otevřených systémů. Transfer, přístup a management souborů. Část 2: Definice virtuální paměti souborů (obsahuje změnu Amd.1 a Amd.2)

590 Kč

ČSN ISO/IEC 8571-5 (369661) - květen 2004

Systémy zpracování informací - Propojení otevřených systémů - Transfer, přístup a management souborů - Část 5: Proforma prohlášení o shodě implementace protokolu

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN ISO/IEC 9574 (369665) - červen 1996

Informační technika. Poskytování síťové služby OSI v režimu se spojením pomocí koncového zařízení paketového režimu připojeného k digitální síti integrovaných služeb (ISDN)

340 Kč

ČSN ISO/IEC TR 9575 (369666) - únor 2000 aktuální vydání

Informační technologie - Telekomunikace a výměna informací mezi systémy - Struktura směrování OSI

340 Kč

ČSN ISO/IEC 9579 (369668) - prosinec 2000

Informační technologie - Přístup SQL ke vzdálené databázi s bezpečnostním rozšířením

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ISO/IEC 10035-2 (369670) - listopad 1999

Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Protokol v režimu bez spojení pro prvek služby řízení asociace: Proforma prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ISO/IEC 15955 (369670) - květen 2003

Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Protokol v režimu bez spojení pro prvek služby řízení asociace objektů aplikační služby

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

125 Kč

ČSN ISO/IEC 9595 (369672) - prosinec 2001 aktuální vydání

Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Společná služba informací managementu

440 Kč

ČSN ISO/IEC 9834-2 (369674) - leden 1997

Informační technologie. Propojení otevřených systémů. Procedury pro činnost registračních orgánů OSI. Část 2: Registrační procedury pro dokumenty typu OSI

230 Kč

ČSN ISO/IEC 9834-4 (369674) - leden 1997

Informační technologie. Propojení otevřených systémů. Procedury pro činnost registračních orgánů OSI. Část 4: Rejstřík profilů VTE

190 Kč

ČSN ISO/IEC 9834-5 (369674) - leden 1997

Informační technologie. Propojení otevřených systémů. Procedury pro činnost registračních orgánů OSI. Část 5: Rejstřík definic řidicích objektů VT

340 Kč

ČSN ISO/IEC 9834-6 (369674) - březen 2010 aktuální vydání

Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Procedury pro činnost registračních autorit OSI: Registrace aplikačních procesů a aplikačních entit

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN ISO/IEC 15954 (369676) - květen 2003

Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Protokol v režimu se spojením pro prvek služby řízení asociace objektů aplikační služby

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

190 Kč

ČSN ISO/IEC 8650-2 (369676) - srpen 1999

Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Specifikace protokolu pro prvek služby řízení asociace: Proforma prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ISO/IEC 15953 (369677) - květen 2003

Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Definice služby pro prvek služby řízení asociace objektů aplikační služby

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

190 Kč

ČSN ISO 8648 (369678) - únor 1996

Systémy zpracování informací. Propojení otevřených systému. Vnitřní organizace síťové vrstvy

350 Kč

ČSN ISO/IEC 10164-1 +Amd.1 (369679) - říjen 1998

Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Management systémů: Funkce managementu objektů

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ISO/IEC 10164-10 (369679) - říjen 1998

Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Management systémů: Funkce měření používání pro účely účtování

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Amd.1 11.99t, Oprava 1 6.00t

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

84 Kč

ČSN ISO/IEC 10164-11 (369679) - říjen 1998

Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Management systémů: Objekty a atributy metriky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Amd.1 11.99t, Oprava 1 6.00t

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

84 Kč

ČSN ISO/IEC 10164-12 (369679) - říjen 1998

Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Management systémů: Funkce managementu testů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 8.99t, Oprava 2 6.00t

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

105 Kč

ČSN ISO/IEC 10164-13 +Amd.1 (369679) - říjen 1998

Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Management systémů: Funkce sumarizace

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 5.01t

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

85 Kč

ČSN ISO/IEC 10164-14 (369679) - říjen 1998

Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Management systémů: Kategorie testů důvěry a diagnostických testů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 5.01t

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

52 Kč

ČSN ISO/IEC 10164-15 (369679) - březen 2010 aktuální vydání

Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Správa systémů: Funkce plánování

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN ISO/IEC 10164-16 (369679) - říjen 1998

Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Management systémů: Funkce managementu znalostí o managementu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Amd.1 11.99t

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

97 Kč

ČSN ISO/IEC 10164-17 (369679) - říjen 1998

Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Management systémů: Funkce výměny

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 5.00t

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

85 Kč

ČSN ISO/IEC 10164-18 (369679) - říjen 1998

Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Management systémů: Funkce managementu softwaru

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 5.00t

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

85 Kč

ČSN ISO/IEC 10164-19 (369679) - červenec 2000

Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Management systémů: Funkce managementu managementové domény a politiky managementu

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

125 Kč

ČSN ISO/IEC 10164-2 +Amd.1 (369679) - říjen 1998

Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Management systémů: Funkce managementu stavů

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ISO/IEC 10164-20 (369679) - červenec 2000

Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Management systémů: Funkce managementu času

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

125 Kč

ČSN ISO/IEC 10164-21 (369679) - červenec 2000

Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Management systémů: Řadič příkazů pro management systémů

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

125 Kč

ČSN ISO/IEC 10164-22 (369679) - květen 2001

Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Management systémů: Funkce monitorování doby odpovědi

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ISO/IEC 10164-3 +Amd.1 (369679) - říjen 1998

Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Management systémů: Atributy pro reprezentaci vztahů

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ISO/IEC 10164-4 +Amd.1 (369679) - říjen 1998

Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Management systémů: Funkce podávání poplašných zpráv

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 2 5.01t

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

85 Kč

ČSN ISO/IEC 10164-5 +Amd.1 (369679) - říjen 1998

Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Management systémů: Funkce managementu podávání zpráv o událostech

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 2 5.01t

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

85 Kč

ČSN ISO/IEC 10164-6 +Amd.1 (369679) - říjen 1998

Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Management systémů: Funkce řízení zápisu v deníku

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ISO/IEC 10164-7 +Amd.1 (369679) - říjen 1998

Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Management systémů: Funkce podávání bezpečnostních poplašných zpráv

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ISO/IEC 10164-8 (369679) - říjen 1998

Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Management systémů: Funkce bezpečnostního auditního záznamu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 3 6.00t

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

85 Kč

ČSN ISO/IEC 10164-9 (369679) - říjen 1998

Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Management systémů: Objekty a atributy pro řízení přístupu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 2 6.00t

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

85 Kč

ČSN ISO/IEC 9066-1 (369680) - únor 1994

Informační technika. Textová komunikace. Spolehlivý přenos. Část 1: Model a definice služeb

340 Kč

ČSN ISO/IEC 9066-3 (369680) - srpen 2000

Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Spolehlivý transfer: Proforma prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ISO/IEC 9066-2 (369681) - květen 1994

Systémy zpracování informací. Textová komunikace. Spolehlivý přenos. Část 2: Specifikace protokolu

590 Kč

ČSN ISO/IEC 10165-1 (369682) - březen 1996

Informační technika. Propojení otevřených systémů. Struktura informací managementu. Část 1: Model informací managementu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Amd.1 12.98t

415 Kč

ČSN ISO/IEC 10165-2 (369682) - duben 1996

Informační technika. Propojení otevřených systémů. Struktura informací managementu. Část 2: Definice informací managementu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Cor.2 12.98t

760 Kč

ČSN ISO/IEC 10165-4 +Amd.1 (369682) - prosinec 1998

Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Struktura informací managementu - Část 4: Směrnice pro definici spravovaných objektů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Amd.2 10.99t, Amd.3 10.99t

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

129 Kč

ČSN ISO/IEC 10165-5 (369682) - prosinec 1998

Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Struktura informací managementu: Generická informace managementu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 10.99t

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

52 Kč

ČSN ISO/IEC 10165-6 (369682) - prosinec 1998

Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Struktura informací managementu: Požadavky a směrnice pro proformy prohlášení o shodě implementace spojené s managementem OSI

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ISO/IEC 10165-7 (369682) - prosinec 1998

Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Struktura informací managementu: Obecný model vztahů

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ISO/IEC 10165-8 (369682) - listopad 2002

Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Struktura informací managementu: Spravované objekty pro podporu vyšších vrstev

440 Kč

ČSN ISO/IEC 10165-9 (369682) - listopad 2002

Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Struktura informací managementu: Spravované objekty aplikační vrstvy managementu systémů

230 Kč

ČSN ISO/IEC 9072-3 (369683) - srpen 2000

Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Operace řízené na dálku: Proforma prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ISO/IEC 9548-1 (369685) - srpen 1998

Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Relační protokol bez spojení: Specifikace protokolu

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ISO/IEC 9548-2 (369685) - srpen 1998

Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Relační protokol bez spojení: Proforma prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ISO/IEC 9576-1 (369686) - srpen 1998

Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Prezentační protokol bez spojení: Specifikace protokolu

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ISO/IEC 9576-2 (369686) - srpen 1998

Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Prezentační protokol bez spojení: Proforma prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ISO/IEC 13236 (369688) - leden 2001

Informační technologie - Jakost služby: Základní struktura

590 Kč

ČSN ISO/IEC 13244 +Amd.1 (369689) - březen 2001

Informační technologie - Architektura otevřeného distribuovaného managementu

590 Kč

ČSN EN ISO/IEC 9314-3 (369690) - březen 1997

Systémy zpracování informací - Distribuované datové rozhraní s optickými vlákny (FDDI) - Část 3: Fyzická vrstva závislá na médiu (PMD)

550 Kč

ČSN ISO 9314-1 (369690) - únor 1994

Systémy zpracování informací. Rozprostřené datové rozhraní s optickými vlákny (FDDI). Část 1: Protokol fyzické vrstvy kruhu s pověřením (PHY)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 3.97t

372 Kč

ČSN ISO 9314-2 (369690) - květen 1994

Systémy zpracování informací. Rozprostřené datové rozhraní s optickými vlákny (FDDI). Část 2: Řízení přístupu k médiu a kruhu s pověřením (MAC)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 3.97t

582 Kč

ČSN ISO/IEC 9314-13 (369690) - říjen 1999

Informační technologie - Distribuované datové rozhraní s optickými vlákny (FDDI) - Část 13: Proforma prohlášení o shodě protokolu pro zkoušky shody (CT-PICS)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

125 Kč

ČSN ISO/IEC 9314-20 (369690) - červen 2002

Informační technologie - Distribuované datové rozhraní s optickými vlákny (FDDI) - Část 20: Sestava abstraktních testů pro testování shody fyzické vrstvy FDDI závislé na médiu (PMD ATS)

440 Kč

ČSN ISO/IEC 9314-21 (369690) - prosinec 2001

Informační technologie - Distribuované datové rozhraní s optickými vlákny (FDDI) - Část 21: Sestava abstraktních testů pro testování shody protokolu fyzické vrstvy FDDI (PHY ATS)

340 Kč

ČSN ISO/IEC 9314-25 (369690) - leden 2001

Informační technologie - Distribuované datové rozhraní s optickými vlákny (FDDI) - Část 25: Sestava abstraktních testů pro FDDI - Testování shody managementu stanice (SMT-ATS)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

190 Kč

ČSN ISO/IEC 9314-26 (369690) - květen 2004

Informační technologie - Distribuované datové rozhraní s optickými vlákny (FDDI) - Část 26: Zkoušení shody řízení přístupu k médiu (MAC-ATS)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč

ČSN ISO/IEC 9314-4 (369690) - červenec 2004

Informační technologie - Distribuované datové rozhraní s optickými vlákny (FDDI) - Část 4: Fyzická vrstva závislá na médiu s jednovidovým vláknem (SMF-PMD)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

570 Kč

ČSN ISO/IEC 9314-5 (369690) - květen 2004

Informační technologie - Distribuované datové rozhraní s optickými vlákny (FDDI) - Část 5: Hybridní řízení kruhu (HRC)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

945 Kč

ČSN ISO/IEC 9314-6 (369690) - říjen 1999

Informační technologie - Distribuované datové rozhraní s optickými vlákny (FDDI) - Část 6: Management stanice (SMT)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

125 Kč

ČSN ISO/IEC 9314-7 (369690) - listopad 1999

Informační technologie - Distribuované datové rozhraní s optickými vlákny (FDDI) - Část 7: Protokol fyzické vrstvy (PHY-2)

550 Kč

ČSN ISO/IEC 9314-8 (369690) - říjen 1999

Informační technologie - Distribuované datové rozhraní s optickými vlákny (FDDI) - Část 8: Řízení přístupu k médiu 2 (MAC-2)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

125 Kč

ČSN ISO/IEC 9314-9 (369690) - září 2001

Informační technologie - Distribuované datové rozhraní s optickými vlákny (FDDI) - Část 9: Fyzická vrstva závislá na médiu s levným vláknem (LCF-PMD)

550 Kč

ČSN ISO/IEC 14753 (369691) - prosinec 2000

Informační technologie - Otevřené distribuované zpracování - Rozhraní odkazů a vazeb

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ISO/IEC 15851 (369692) - prosinec 2000

Informační technologie - Komunikační protokol - Otevřené propojení MUMPS

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ISO/IEC 10181-1 (369694) - únor 1998

Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Bezpečnostní struktury otevřených systémů: Přehled

340 Kč

ČSN ISO/IEC 10181-2 (369694) - duben 1998

Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Bezpečnostní struktury otevřených systémů: Struktura autentizace

550 Kč

ČSN ISO/IEC 10181-3 (369694) - březen 1998

Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Bezpečnostní struktury otevřených systémů: Struktura řízení přístupu

440 Kč

ČSN ISO/IEC 10181-4 (369694) - červen 1999

Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Bezpečnostní struktury otevřených systémů: Struktura nepopiratelnosti

350 Kč

ČSN ISO/IEC 10181-5 (369694) - červen 1999

Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Bezpečnostní struktury otevřených systémů: Struktura důvěrnosti

340 Kč

ČSN ISO/IEC 10181-6 (369694) - červen 1999

Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Bezpečnostní struktury otevřených systémů: Struktura integrity

340 Kč

ČSN ISO/IEC 10181-7 (369694) - červen 1999

Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Bezpečnostní struktury otevřených systémů: Struktura bezpečnostního auditu a alarmů

340 Kč

ČSN ISO/IEC 10588 (369695) - leden 1996

Informační technika. Použití protokolu paketové vrstvy X.25 spolu s X.21/X.21 bis pro poskytování síťové služby OSI v režimu se spojením

230 Kč

ČSN ISO/IEC 10732 (369696) - leden 1996

Informační technika. Použití protokolu paketové vrstvy X.25 pro poskytování síťové služby v režimu se spojením OSI po telefonní síti

230 Kč
foo