ČSN ISO/IEC 9834-2 (369674)

Informační technologie. Propojení otevřených systémů. Procedury pro činnost registračních orgánů OSI. Část 2: Registrační procedury pro dokumenty typu OSI

ČSN ISO/IEC 9834-2 Informační technologie. Propojení otevřených systémů. Procedury pro činnost registračních orgánů OSI. Část 2: Registrační procedury pro dokumenty typu OSI
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 230 Kč
včetně 0 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

V této části ISO/IEC 9834 se specifikují obsahy zápisů v rejstříku zaznamenávajících informace o typech dokumentů OSI a přiřazujících jednoznačné jméno typu ASN.1 OBJECT IDENTIFIER k definicím typů dokumentů OSI. V této části ISO/ IEC 9834 se specifikují procedury pro provozní operace mezinárodního registračního orgánu pro typy dokumentů OSI. POZNÁMKY V mezinárodních normách již možná byly definovány další typy dokumentů. Libovolný orgán zmocněný podle pravidel uvedených v ISO/IEC 8824 k přidělování identifikátorů objektů smí udržovat rejstřík typů dokumentů identifikující každý typ identifikátorem objektu z množiny, kterou je tento orgán zmocněn přidělovat. Orgán smí převzít pro udržování svého rejstříku libovolné procedury, které si přeje, za předpokladu, že je každý identifikátor objektu přidělen nejvýše jedné definici typu dokumentů, že není přidělen žádnému jinému informačnímu objektu a že se nikdy znovu nepoužije, jak je specifikováno v ISO/IEC 8824. Jména typů dokumentů OSI, na která se tento dokument odkazuje, jsou určena pro použití v oblasti komunikačních protokolů, které potřebují identifikovat odpovídající (částečně definovanou nebo úplně definovanou) sémantiku, syntaxi a operace specifikované v zápisech rejstříku. Jméno registrované v souladu s touto částí ISO/IEC 9834 slouží jako identifikace typů dokumentů OSI definovaných v odpovídajícím zápisu rejstříku. Identifikace určitého typu dokumentů OSI ze třídy typů dokumentů OSI definovaných v určitém zápisu rejstříku se poskytuje pomocí parametrů sdružených se zápisem rejstříku. Přítomnost zápisu rejstříku v mezinárodním rejstříku nemá žádné důsledky ohledně požadované podpory pro typy dokumentů OSI, které tento zápis definuje v libovolné implementaci normy pro nosič informace.
POZNÁMKA - Přesto smějí být v zápisu rejstříku vyjádřeny požadavky týkající se implementací nárokujících podporu tomuto zápisu.

Označení ČSN ISO/IEC 9834-2 (369674)
Katalogové číslo 21115
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 1. 1997
Datum účinnosti 1. 2. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8590963211152
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN ISO/IEC 9834-4 (369674)
Informační technologie. Propojení otevřených systémů. Procedury pro činnost registračních orgánů OSI. Část 4: Rejstřík profilů VTE

ČSN ISO/IEC 9834-5 (369674)
Informační technologie. Propojení otevřených systémů. Procedury pro činnost registračních orgánů OSI. Část 5: Rejstřík definic řidicích objektů VT

ČSN ISO/IEC 9834-6 (369674)
Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Procedury pro činnost registračních autorit OSI: Registrace aplikačních procesů a aplikačních entit

foo