ICS 35.100 - Propojení otevřených systémů (OSI)

ČSN EN 62264-5 ed. 2 (182002) - květen 2017 aktuální vydání

Integrovaný systém podnikového řízení - Část 5: Transakce mezi obchodem a výrobou

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 270 Kč

ČSN EN 62657-2 ed. 2 (184002) - únor 2018 aktuální vydání

Průmyslové komunikační sítě - Bezdrátové komunikační sítě - Část 2: Správa koexistence

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 5.20t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 110 Kč

ČSN EN 62295 (367022) - únor 2010

Multimediální systémy - Společný komunikační protokol pro interkonektivitu v heterogenních sítích

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč

ČSN EN 62455 (368638) - září 2011

Přístup ke službám založený na internetovém protokolu (IP) a přenosovém toku (TS)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

2 700 Kč

ČSN ISO 7498-2 (369615) - prosinec 1993

Systémy na spracovanie informácií. Prepojenie otvorených systémov (OSI). Základný referenčný model. Část 2: Bezpečnostná architektúra

550 Kč

ČSN ISO/IEC 7498-4 (369617) - prosinec 1993

Systémy na spracovanie informácií. Prepojenie otvorených systémov (OSI). Základný referenčný model. Časť 4: Základná štruktúra spracovania

230 Kč

ČSN ISO/IEC 9596-2 (369646) - srpen 1996

Informační technika. Propojení otevřených systémů. Společný informační protokol pro management. Část 2: Proforma prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 3 1.02t, Oprava 2 1.02t

810 Kč

ČSN ISO 8571-2 +Amd.1+Amd.2 (369661) - březen 1996

Systémy zpracování informací. Propojení otevřených systémů. Transfer, přístup a management souborů. Část 2: Definice virtuální paměti souborů (obsahuje změnu Amd.1 a Amd.2)

590 Kč

ČSN ISO/IEC 9574 (369665) - červen 1996

Informační technika. Poskytování síťové služby OSI v režimu se spojením pomocí koncového zařízení paketového režimu připojeného k digitální síti integrovaných služeb (ISDN)

340 Kč

ČSN ISO/IEC 9834-2 (369674) - leden 1997

Informační technologie. Propojení otevřených systémů. Procedury pro činnost registračních orgánů OSI. Část 2: Registrační procedury pro dokumenty typu OSI

230 Kč

ČSN ISO/IEC 9834-4 (369674) - leden 1997

Informační technologie. Propojení otevřených systémů. Procedury pro činnost registračních orgánů OSI. Část 4: Rejstřík profilů VTE

190 Kč

ČSN ISO/IEC 9834-5 (369674) - leden 1997

Informační technologie. Propojení otevřených systémů. Procedury pro činnost registračních orgánů OSI. Část 5: Rejstřík definic řidicích objektů VT

340 Kč

ČSN ISO/IEC 10181-1 (369694) - únor 1998

Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Bezpečnostní struktury otevřených systémů: Přehled

340 Kč

ČSN ISO/IEC 10181-2 (369694) - duben 1998

Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Bezpečnostní struktury otevřených systémů: Struktura autentizace

550 Kč

ČSN ISO/IEC 10588 (369695) - leden 1996

Informační technika. Použití protokolu paketové vrstvy X.25 spolu s X.21/X.21 bis pro poskytování síťové služby OSI v režimu se spojením

230 Kč

ČSN ISO/IEC 10732 (369696) - leden 1996

Informační technika. Použití protokolu paketové vrstvy X.25 pro poskytování síťové služby v režimu se spojením OSI po telefonní síti

230 Kč

ČSN EN 300 171 V1.2.1 (879503) - září 1998

Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Specifikace, funkční modely a informační toky - Řídicí hlediska základních služeb v okruhovém režimu

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč