ČSN ISO/IEC 9574 (369665)

Informační technika. Poskytování síťové služby OSI v režimu se spojením pomocí koncového zařízení paketového režimu připojeného k digitální síti integrovaných služeb (ISDN)

ČSN ISO/IEC 9574 Informační technika. Poskytování síťové služby OSI v režimu se spojením pomocí koncového zařízení paketového režimu připojeného k digitální síti integrovaných služeb (ISDN)
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 340 Kč
včetně 10 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato mezinárodní norma specifikuje metodu poskytování síťové služby OSI v režimu se spojením (CONS) pomocí koncového zařízení paketového režimu připojeného k digitální síti integrovaných služeb (ISDN) ve shodě s procedurami popsanými v Doporučení X.31. To je uskutečněno specifikováním mapování primitiv CONS a parametrů na prvky a od prvků protokolů používaných dvěma typy koncových zařízení paketového režimu:
a) DTE X.25 (TE2) připojeným k referenčnímu bodu R a umožňující přístup do ISDN;
b) koncovým zařízením (TE1) paketového režimu ISDN provozujícím protokol paketové vrstvy (PLP) podle normy ISO/IEC 8208 a připojeným k síti ISDN v referenčním bodu S nebo T.
Tato mezinárodní norma je použitelná:
a) když při provozu podle Doporučení X.31 je TE1 nebo TE2 připojeno k paketovému manipulačnímu programu v ISDN nebo přes ISDN k přístupové jednotce datové sítě s přepojováním paketů;
b) když při použití kanálu s přepojováním okruhů ISDN jsou koncová zařízení TE1 a/nebo TE2 /adaptéry TA navzájem přímo spojeny (tj. koncová zařízení se provozují v režimu DTE/DTE).
Tato mezinárodní norma se nezaměřuje na koncová zařízení TE2 používající adaptéry TA (v referenčním bodu R), když se používá kanál s přepojováním okruhů ISDN s koncovými zařízeními provozovanými v režimu DTE/DTE (viz Doporučení X.613-norma ISO/IEC 10588). POZNÁMKY 1 Definice koncových zařízení TE1, TE2 a zařízení TA a referenčních bodů R, S a T jsou uvedeny v Doporučení I.411. 2 Tato mezinárodní norma se týká TE1 nebo TE2/TA (tj. koncového systému OSI) bez ohledu na to, zda se jedná o fyzicky oddělený systém nebo o systém zabudovaný v jiném zařízení, jako je pobočková ústředna. Tato mezinárodní norma se zaměřuje na poskytování služby CONS používající virtuální volání, jak je popsáno v Doporučení X.25. Nezaměřuje se na použití pevných virtuálních okruhů X.25.

Označení ČSN ISO/IEC 9574 (369665)
Katalogové číslo 19403
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 6. 1996
Datum účinnosti 1. 7. 1996
Jazyk čeština
Počet stran 24 stran formátu A4
EAN kód 8590963194035
Dostupnost skladem (tisk na počkání)
foo