Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor

ICS 35.180 - Koncová zařízení IT a ostatní periferní zařízení

Katalog Označení
Název
Cena s DPH
98746

ČSN EN ISO 9295 (011653) - listopad 2015

Akustika - Určování hladin vysokofrekvenčního akustického výkonu vyzařovaného stroji a zařízeními

340 Kč vč. DPH
80279

ČSN ISO 80416-4 (013765) - leden 2008

Základní pravidla pro grafické značky pro použití na předmětech - Část 4: Směrnice pro přizpůsobení grafických značek k použití na obrazovkách a displejích (ikony)

340 Kč vč. DPH
84970

ČSN EN 61966-5 ed. 2 (368610) - únor 2010 aktuální vydání

Multimediální systémy a zařízení - Barevná měření a management - Část 5: Zařízení používající displeje s plasmovými panely

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč vč. DPH
77582

ČSN EN 61966-7-1 ed. 2 (368610) - leden 2007 aktuální vydání

Multimediální systémy a zařízení - Barevná měření a management - Část 7-1: Barevné tiskárny - Odrazivé tisky - Vstupy RGB

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

570 Kč vč. DPH
63841

ČSN EN 61966-8 (368610) - únor 2002

Multimediální systémy a zařízení - Barevná měření a management - Část 8: Multimediální barevné skenery

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč vč. DPH
67396

ČSN EN 61947-1 (368611) - červen 2003

Elektronická projekce - Měření a dokumentace klíčových vlastností - Část 1: Projektory s pevnou rozlišovací schopností

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč vč. DPH
18984

ČSN ISO 6596-1 (369319) - únor 1996

Zpracování informací. Výměna dat na 130 mm (5,25-palcovém) pružném kazetovém disku, při použití dvoukmitočtové modulace, zaznamenané při 7 958 přechodech toku/rad, 1,9 stop/mm (48 stop/palec) na jednu stranu. Část 1: Rozměry, fyzikální a magnetické vlastnosti

340 Kč vč. DPH
57850

ČSN ISO/IEC 11160-1 (369507) - únor 2000

Informační technologie - Kancelářská zařízení - Minimální informace pro listy specifikací - Tiskárny - Část 1: Tiskárny 1. třídy a tiskárny 2. třídy

230 Kč vč. DPH
59228

ČSN ISO/IEC 10561 (369508) - červen 2000

Informační technologie - Kancelářská zařízení - Zařízení pro tisk - Metoda měření průchodnosti - Tiskárny 1. a 2. třídy

230 Kč vč. DPH
69490

ČSN ISO/IEC 13660 (369511) - únor 2004

Informační technologie - Kancelářská zařízení - Měření atributů jakosti obrazu u výstupní trvalé kopie - Binární jednobarevný text a grafické obrazy

350 Kč vč. DPH
59515

ČSN ISO/IEC 14473 (369540) - červenec 2000

Informační technologie - Kancelářská zařízení - Minimální informace pro specifikaci obrazových snímačů

230 Kč vč. DPH
19403

ČSN ISO/IEC 9574 (369665) - červen 1996

Informační technika. Poskytování síťové služby OSI v režimu se spojením pomocí koncového zařízení paketového režimu připojeného k digitální síti integrovaných služeb (ISDN)

340 Kč vč. DPH
60753

ČSN ISO/IEC 15411 (369840) - únor 2001

Informační technologie - Segmentovaná uspořádání klávesnice

230 Kč vč. DPH
60754

ČSN ISO/IEC 15412 (369841) - únor 2001

Informační technologie - Uspořádání klávesnic přenosných počítačů

190 Kč vč. DPH
504120

ČSN EN ISO 9241-125 (833582) - duben 2018

Ergonomie systémových interakcí člověka - Část 125: Návod na vizuální prezentaci informace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč vč. DPH
87715

ČSN EN ISO 9241-129 (833582) - duben 2011

Ergonomie systémových interakcí člověka - Část 129: Pokyny pro individualizaci softwaru

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč vč. DPH
56400

ČSN EN ISO 9241-13 (833582) - červenec 1999

Ergonomické požadavky na kancelářské práce se zobrazovacími terminály - Část 13: Vedení uživatelů

K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 2.00t


370 Kč vč. DPH
59344

ČSN EN ISO 9241-14 (833582) - červen 2000

Ergonomické požadavky na kancelářské práce se zobrazovacími terminály - Část 14: Vedení dialogu s použitím menu

550 Kč vč. DPH
92067

ČSN EN ISO 9241-143 (833582) - leden 2013 aktuální vydání

Ergonomie systémových interakcí člověka - Část 143: Formuláře

770 Kč vč. DPH
55159

ČSN EN ISO 9241-15 (833582) - únor 1999

Ergonomické požadavky na kancelářské práce se zobrazovacími terminály - Část 15: Vedení dialogu pomocí povelových jazyků

440 Kč vč. DPH
93663

ČSN EN ISO 9241-154 (833582) - srpen 2013

Ergonomie systémových interakcí člověka - Část 154: Použití interaktivní hlasové odezvy

440 Kč vč. DPH
59345

ČSN EN ISO 9241-16 (833582) - červenec 2000

Ergonomické požadavky na kancelářské práce se zobrazovacími terminály - Část 16: Vedení dialogu pomocí přímé manipulace

350 Kč vč. DPH
500216

ČSN EN ISO 9241-161 (833582) - září 2016

Ergonomie systémových interakcí člověka - Část 161: Směrnice pro vizuální prvky rozhraní

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč vč. DPH
83083

ČSN EN ISO 9241-20 (833582) - červen 2009

Ergonomie systémových interakcí člověka - Část 20: Přístupové pokyny pro informační sdělovací zařízení a služby

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč vč. DPH
87758

ČSN EN ISO 9241-210 (833582) - duben 2011

Ergonomie systémových interakcí - Část 210: Ergonomické projektování interakčních systémů

K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 11.17t


Norma obsahuje pouze anglický text normy.

460 Kč vč. DPH
83609

ČSN EN ISO 9241-300 (833582) - červen 2009

Ergonomie systémových interakcí člověka - Část 300: Úvod k požadavkům na elektronické zobrazovací displeje

230 Kč vč. DPH
83166

ČSN EN ISO 9241-302 (833582) - květen 2009

Ergonomie systémových interakcí člověka - Část 302: Terminologie pro elektronické zobrazovací displeje

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč vč. DPH
90831

ČSN EN ISO 9241-303 (833582) - červenec 2012 aktuální vydání

Ergonomie systémových interakcí člověka - Část 303: Požadavky na elektronické zobrazovací displeje

440 Kč vč. DPH
83164

ČSN EN ISO 9241-304 (833582) - květen 2009

Ergonomie systémových interakcí člověka - Část 304: Zkušební metody uživatelské výkonnosti pro elektronické zobrazovací displeje

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč vč. DPH
83163

ČSN EN ISO 9241-305 (833582) - květen 2009

Ergonomie systémových interakcí člověka - Část 305: Optické laboratorní zkušební metody pro elektronické zobrazovací displeje

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 390 Kč vč. DPH
506393

ČSN EN ISO 9241-306 (833582) - březen 2019 aktuální vydání

Ergonomie interakce člověk - systém - Část 306: Metody posuzování polí elektronických vizuálních zobrazovacích zařízení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč vč. DPH
83161

ČSN EN ISO 9241-307 (833582) - květen 2009

Ergonomie systémových interakcí člověka - Část 307: Analýza a ověřovací zkušební metody pro elektronické zobrazovací displeje

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 690 Kč vč. DPH
503140

ČSN EN ISO 9241-333 (833582) - listopad 2017

Ergonomie systémových interakcí člověka - Část 333: Stereoskopické zobrazovače užívající skla

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč vč. DPH
500199

ČSN EN ISO 9241-391 (833582) - září 2016

Ergonomie systémových interakcí člověka - Část 391: Požadavky, analýza a zkušební metody pro prokázání shody pro omezení negativních účinků fotosenzitivity

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč vč. DPH
502722

ČSN EN ISO 9241-392 (833582) - září 2017

Ergonomie systémových interakcí člověka - Část 392: Ergonomická doporučení pro redukci vizuální zátěže od stereoskopických obrazů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč vč. DPH
79556

ČSN EN ISO 9241-400 (833582) - září 2007

Ergonomie systémových interakcí člověka - Část 400: Zásady a požadavky pro fyzická vstupní zařízení

440 Kč vč. DPH
81787

ČSN EN ISO 9241-410 (833582) - září 2008

Ergonomie systémových interakcí člověka - Část 410: Kritéria navrhování fyzických vstupních zařízení

K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 1.13t


835 Kč vč. DPH
57055

ČSN EN ISO 9241-5 (833582) - říjen 1999

Ergonomické požadavky na kancelářské práce se zobrazovacími terminály - Část 5: Požadavky na uspořádání pracovního místa a na pracovní polohu

350 Kč vč. DPH
60043

ČSN EN ISO 9241-6 (833582) - říjen 2000

Ergonomické požadavky na kancelářské práce se zobrazovacími terminály - Část 6: Požadavky na pracovní prostředí

350 Kč vč. DPH
60785

ČSN EN ISO 9241-9 (833582) - prosinec 2000

Ergonomické požadavky na kancelářské práce se zobrazovacími terminály - Část 9: Požadavky na vstupní zařízení - s výjimkou klávesnic

440 Kč vč. DPH
90308

ČSN EN ISO 9241-910 (833582) - duben 2012

Ergonomie systémových interakcí člověka - Část 910: Rámec pro dotykové a hmatové interakce

550 Kč vč. DPH
501025

ČSN EN ISO 9241-920 (833582) - leden 2017

Ergonomie systémových interakcí člověka - Část 920: Směrnice pro dotykové a vizuální interakce

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč vč. DPH
504372

ČSN EN ISO 9241-960 (833582) - květen 2018

Ergonomie systémových interakcí člověka - Část 960: Rámec a návod pro interakce s gesty

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč vč. DPH
507923

ČSN EN ISO 9241-220 (833599) - říjen 2019

Ergonomie interakce člověk - systém - Část 220: Procesy umožňující, provádějící a posuzující design zaměřený na člověka v rámci organizací

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč vč. DPH
52502

ČSN ETS 300 715 ed. 1 (875801) - červen 1998

Koncová zařízení (TE) - Reprezentace výměny zápisu MHEG (MHEG-SIR)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč vč. DPH
17794

ČSN ETS 300 103 (877021) - červen 1995

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Koncová datová zařízení v rámci ISDN založená na doporučení CCITT X.21, X.21 bis a X.20 bis. Adaptační funkce pro synchronní a asynchronní koncová zařízení

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč vč. DPH
17795

ČSN ETS 300 104 +A1 (877022) - červen 1995

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Přípojné požadavky na koncová zařízení připojovaná na ISDN s použitím základního přístupu k ISDN. Hlediska vrstvy 3 (obsahuje změnu A1:1994)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč vč. DPH
20195

ČSN ETS 300 075 +A1 (877508) - září 1996 aktuální vydání

Koncová zařízení (TE). Zpracovatelná data. Přenos souboru (obsahuje změnu A1)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč vč. DPH
19046

ČSN ETS 300 076 (877509) - leden 1996 aktuální vydání

Koncová zařízení (TE). Videotex. Identifikátor terminálové možnosti (TFI)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč vč. DPH
16835

ČSN ETS 300 177 (877531) - listopad 1994

Koncová zařízení (TE). Videotex. Fotografická syntaxe

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč vč. DPH
21351

ČSN ETS 300 177 ed. 2 (877531) - únor 1997

Koncová zařízení (TE). Videotex. Fotografická syntaxe

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč vč. DPH
52498

ČSN ETS 300 709 ed. 2 (877567) - červen 1998

Koncová zařízení (TE) - Služba rozšířeného rozhraní člověk-stroj pro služby Videotexu a multimediálního/hypermediálního vyhledávání

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč vč. DPH
22259

ČSN P I-ETS 300 490-1 ed. 1 (877568) - červenec 1997

Koncová zařízení (TE) - Přenos souborů v digitální síti integrovaných služeb (ISDN) - Specifikace zkoušení shody - Část 1: Profil proformy prohlášení o shodě implementace (ICS) profilu EUROFILE (ETS 300 383)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč vč. DPH
22260

ČSN P I-ETS 300 490-2 ed. 1 (877568) - červenec 1997

Koncová zařízení (TE) - Přenos souborů v digitální síti integrovaných služeb (ISDN) - Specifikace zkoušení shody - Část 2: Souhrnná specifikace zkoušek profilu (PTS-Summary) EUROFILE (ETS 300 383)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč vč. DPH
22261

ČSN P I-ETS 300 490-3 ed. 1 (877568) - červenec 1997

Koncová zařízení (TE) - Přenos souborů v digitální síti integrovaných služeb (ISDN) - Specifikace zkoušení shody - Část 3: Specifikace zvláštní zkoušky profilu (PSTS) EUROFILE (ETS 300 383)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč vč. DPH
22281

ČSN P I-ETS 300 491-1 ed. 1 (877569) - červenec 1997

Koncová zařízení (TE) - Přenos souborů v digitální síti integrovaných služeb (ISDN) - zkoušení shody - Část 1: Proforma prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS) pro ETS 300 075

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč vč. DPH
22282

ČSN P I-ETS 300 491-2 ed. 1 (877569) - červenec 1997

Koncová zařízení (TE) - Přenos souborů v digitální síti integrovaných služeb (ISDN) - zkoušení shody - Část 2: Struktura testovací sestavy a cíle zkoušek (TSS & TP) pro ETS 300 075

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč vč. DPH
22283

ČSN P I-ETS 300 491-3 ed. 1 (877569) - červenec 1997

Koncová zařízení (TE) - Převádění souborů v digitální síti integrovaných služeb (ISDN) - zkoušení shody - Část 3: Zkoušení shody pro ETS 300 075 omezené ETS 300 383 - abstraktní testovací sestava (ATS)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč vč. DPH
59538

ČSN ETSI EN 301 401 V1.2.6 (877580) - srpen 2000

Připojovací požadavky na koncové datové zařízení (DTE) určené pro připojení k veřejným sítím s fyzickými a elektrickými vlastnostmi podle Doporučení ITU-T řady V

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč vč. DPH
32007

ČSN 99 0036 (990036) - prosinec 1988

Značky jednotiek fyzikálnych veličín pre tlačiarne s obmedzenou zásobou tlačových znakov

230 Kč vč. DPH