ČSN ISO/IEC 8613-1 (369642)

Informační technologie - Architektura otevřených dokumentů (ODA) a formát výměny: Úvod a obecné principy

ČSN ISO/IEC 8613-1 Informační technologie - Architektura otevřených dokumentů (ODA) a formát výměny: Úvod a obecné principy
5 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 770 Kč
včetně 0 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma je českou verzí mezinárodní normy ISO/IEC 8613-1:1994. Mezinárodní norma ISO/IEC 8613-1:1994 má status české technické normy. (ČSN) ISO/IEC 8613 se skládá z následujících částí: Část 1 - Úvod a obecné principy, Část 2 - Struktury dokumentů, Část 3 - Abstraktní rozhraní pro manipulaci s dokumenty ODA, Část 4 - Profil dokumentu, Část 5 - Formát výměny otevřených dokumentů, Část 6 - Architektury obsahu tvořeného znaky, Část 7 - Architektury obsahu tvořeného rastrovou grafikou, Část 8 - Architektury obsahu tvořeného vektorovou grafikou, Část 9 - Architektury zvukového obsahu, Část 10 - Formální specifikace, Část 11 - Struktury tabulek a uspořádání tabulek, Část 12 - Identifikace fragmentů dokumentu, Část 13 - Tabulky, Část 14 - Dočasné vztahy a nelineární struktury. Účelem řady doporučení ITU-T T.410¦ISO/IEC 8613 je usnadnit výměnu dokumentů. V kontextu těchto doporučení¦mezinárodních norem se za dokumenty považují písemnosti jako jsou zápisy, dopisy, faktury, formuláře a zprávy, které mohou obsahovat obrázky a tabulky. Prvky obsahu použité v dokumentech mohou obsahovat grafické znaky, prvky rastrové grafiky a prvky vektorové grafiky, které je možné potencionálně všechny zahrnout do jednoho dokumentu. ODA také zajišťuje, aby se do dokumentů kromě typů obsahu definovaných v těchto doporučeních¦mezinárodních normách mohly začlenit libovolné jiné typy obsahu. Tato doporučení¦mezinárodní normy se uplatňují při výměně dokumentů pomocí prostředků datové komunikace nebo výměnou paměťových médií. Při výměně dokumentů plní tato doporučení¦mezinárodní normy buď jeden nebo oba následující účely: - umožnit prezentaci podle úmyslu původce; - umožnit zpracování, jako je editování a přeformátování. Složení dokumentu může mít při výměně několik tvarů: - Formátovaný tvar umožňující prezentaci dokumentu; - zpracovatelný tvar umožňující zpracování dokumentu; formátovaný zpracovatelný tvar umožňující jak prezentaci tak i zpracování dokumentu. Tato doporučení¦mezinárodní normy také zajišťují výměnu informačních struktur ODA používaných pro zpracování vyměňovaných dokumentů. Tato řada doporučení ITU-T¦mezinárodní norma: zavádí tuto řadu doporučení ITU-T T.410¦ISO/IEC 8613 jako celek; podává odkazy nezbytné pro řadu doporučení ITU-T T.410¦ISO/IEC 8613; definuje pojmy používané v kontextu řady doporučení ITU-T T.410¦ISO/IEC 8613; uvádí koncepce architektury architektury dokumentů; podává přehled o řadě doporučení ITU-T T.410¦ISO/IEC 8613; popisuje vzájemné závislosti v řadě doporučení ITU-T T.410¦ISO/IEC 8613; definuje shodu s řadou doporučení ITU-T T.410¦ISO/IEC 8613; uvádí pravidla pro definování aplikačních profilů dokumentu. Tato část normy ISO/IEC 8613 se skládá z následujících kapitol: kapitola 1 - Předmět normy, kapitola 2 - Normativní odkazy, kapitola 3 - Definice, kapitola 4 - Zkratky, kapitola 5 - Konvence, kapitola 6 - Obecná koncepce ODA, kapitola 7 - Přehled řady doporučení ITU-T T.410¦ISO/IEC 8613, kapitola 8 - Vzájemné závislosti mezi Specifikacemi, kapitola 9 - Shoda, kapitola 10 - Aplikační profil dokumentu. Konečně obsahuje Přílohu A, B (informativní), Přílohu C, D, E (normativní), Přílohu F, G (informativní) a Národní přílohu NA (informativní). ČSN ISO/IEC 8613-1 (36 9642) byla vydána v dubnu 1998. Nahradila ČSN ISO 8613-1 z listopadu 1994.

Označení ČSN ISO/IEC 8613-1 (369642)
Katalogové číslo 50974
Cena 770 Kč770
Datum schválení 1. 4. 1998
Datum účinnosti 1. 5. 1998
Jazyk čeština
Počet stran 104 stran formátu A4
EAN kód 8590963509747
Tato norma nahradila ČSN ISO 8613-1 (369642) z listopadu 1994
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN ISO/IEC 8613-4 (369642)
Informační technologie - Architektura otevřených dokumentů (ODA) a formát výměny: Profil dokumentu

ČSN ISO/IEC 8613-5 (369642)
Informační technologie - Architektura otevřených dokumentů (ODA) a formát výměny: Formát výměny otevřených dokumentů

ČSN ISO/IEC 8613-6 (369642)
Informační technologie - Architektura otevřených dokumentů (ODA) a formát výměny: Architektury obsahu tvořeného znaky

ČSN ISO/IEC 8613-7 (369642)
Informační technologie - Architektura otevřených dokumentů (ODA) a formát výměny: Architektury obsahu tvořeného rastrovou grafikou

ČSN ISO/IEC 8613-8 (369642)
Informační technologie - Architektura otevřených dokumentů (ODA) a formát výměny: Architektury obsahu tvořeného vektorovou grafikou

foo