ČSN ISO/IEC 8613-7 (369642)

Informační technologie - Architektura otevřených dokumentů (ODA) a formát výměny: Architektury obsahu tvořeného rastrovou grafikou

ČSN ISO/IEC 8613-7 Informační technologie - Architektura otevřených dokumentů (ODA) a formát výměny: Architektury obsahu tvořeného rastrovou grafikou
6 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat


Cena: 800 Kč
včetně 0 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma je českou verzí mezinárodní normy ISO/IEC 8613-7:1994. Mezinárodní norma ISO/IEC 8613-7:1994 má status české technické normy. (ČSN) ISO/IEC 8613 se skládá z následujících částí: Část 1 - Úvod a obecné principy, Část 2 - Struktury dokumentů, Část 3 - Abstraktní rozhraní pro manipulaci s dokumenty ODA, Část 4 - Profil dokumentu, Část 5 - Formát výměny otevřených dokumentů, Část 6 - Architektury obsahu tvořeného znaky, Část 7 - Architektury obsahu tvořeného rastrovou grafikou, Část 8 - Architektury obsahu tvořeného vektorovou grafikou, Část 9 - Architektury zvukového obsahu, Část 10 - Formální specifikace, Část 11 - Struktury tabulek a uspořádání tabulek, Část 12 - Identifikace fragmentů dokumentu, Část 13 - Tabulky, Část 14 - Dočasné vztahy a nelineární struktury. Účelem řady doporučení ITU-T T.410¦ISO/IEC 8613 je usnadnit výměnu dokumentů. V kontextu těchto doporučení¦mezinárodních norem se za dokumenty považují písemnosti jako jsou zápisy, dopisy, faktury, formuláře a zprávy, které mohou obsahovat obrázky a tabulky. Prvky obsahu použité v dokumentech mohou obsahovat grafické znaky, prvky rastrové grafiky a prvky vektorové grafiky, které je možné potencionálně všechny zahrnout do jednoho dokumentu. ODA také zajišťuje, aby se do dokumentů kromě typů obsahu definovaných v těchto doporučeních¦mezinárodních normách mohly začlenit libovolné jiné typy obsahu. Tato doporučení¦mezinárodní normy se uplatňují při výměně dokumentů pomocí prostředků datové komunikace nebo výměnou paměťových médií. Při výměně dokumentů plní tato doporučení¦mezinárodní normy buď jeden nebo oba následující účely: - umožnit prezentaci podle úmyslu původce; - umožnit zpracování, jako je editování a přeformátování. Složení dokumentu může mít při výměně několik tvarů: - Formátovaný tvar umožňující prezentaci dokumentu; - zpracovatelný tvar umožňující zpracování dokumentu; formátovaný zpracovatelný tvar umožňující jak prezentaci tak i zpracování dokumentu. Tato doporučení¦mezinárodní normy také zajišťují výměnu informačních struktur ODA používaných pro zpracování vyměňovaných dokumentů. Toto doporučení ITU-T¦mezinárodní norma definuje: architekturu obsahu tvořeného rastrovou grafikou, které lze používat ve spojení s architekturou dokumentů definovanou v doporučení ITU-T T.412¦ISO/IEC 8613-2; vnitřní strukturu obsahu vytvořenou v souladu s architekturou obsahu tvořeného rastrovou grafikou; aspekty umísťování a zobrazování, které lze uplatnit na prezentaci obsahu tvořeného rastrovou grafikou v základním objektu uspořádání; proces uspořádání obsahu, který společně s procesem uspořádání dokumentu definovaným v doporučení ITU-T T.412¦ISO/IEC 8613-2 specifikuje metodu určení rozměrů základních objektů uspořádání pro podíly obsahu tvořeného rastrovou grafikou; prezentaci atributů podílu obsahu, kterou lze uplatnit na architektury obsahu tvořeného rastrovou grafikou. Tato část normy ISO/IEC 8613 se skládá z následujících kapitol: kapitola 1 - Předmět normy, kapitola 2 - Normativní odkazy, kapitola 3 - Definice, kapitola 4 - Zkratky, kapitola 5 - Konvence, kapitola 6 - Obecné principy, kapitola 7 - Principy umísťování pelů, kapitola 8 - Definice prezentačních atributů rastrové grafiky, kapitola 9 - Definice atributů podílu obsahu tvořeného rastrovou grafikou, kapitola 10 - Formální definice typů dat závislých na architektuře obsahu tvořeného rastrovou grafikou, kapitola 11 - Schémata kódování, kapitola 12 - Proces uspořádání obsahu, kapitola 13 - Proces zobrazování obsahu, kapitola 14 - Definice tříd architektur obsahu tvořeného rastrovou grafikou. Konečně obsahuje Přílohy A, B (informativní), Přílohu C (normativní), Rejstřík a Národní přílohu NA (informativní). ČSN ISO/IEC 8613-7 (36 9642) byla vydána v červnu 1998. Nahradila ČSN ISO 8613-7 z března 1995.

Označení ČSN ISO/IEC 8613-7 (369642)
Katalogové číslo 51386
Cena 550 Kč550
Datum schválení 1. 6. 1998
Datum účinnosti 1. 7. 1998
Jazyk čeština
Počet stran 60 stran formátu A4
EAN kód 8590963513867
Změny a opravy Oprava 1 1.00t, Amd.1 2.00t
Tato norma nahradila ČSN ISO 8613-7 (369642) z března 1995
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN ISO/IEC 8613-1 (369642)
Informační technologie - Architektura otevřených dokumentů (ODA) a formát výměny: Úvod a obecné principy

ČSN ISO/IEC 8613-4 (369642)
Informační technologie - Architektura otevřených dokumentů (ODA) a formát výměny: Profil dokumentu

ČSN ISO/IEC 8613-5 (369642)
Informační technologie - Architektura otevřených dokumentů (ODA) a formát výměny: Formát výměny otevřených dokumentů

ČSN ISO/IEC 8613-6 (369642)
Informační technologie - Architektura otevřených dokumentů (ODA) a formát výměny: Architektury obsahu tvořeného znaky

ČSN ISO/IEC 8613-8 (369642)
Informační technologie - Architektura otevřených dokumentů (ODA) a formát výměny: Architektury obsahu tvořeného vektorovou grafikou

foo