ČSN ISO/IEC 8613-5 (369642)

Informační technologie - Architektura otevřených dokumentů (ODA) a formát výměny: Formát výměny otevřených dokumentů

ČSN ISO/IEC 8613-5 Informační technologie - Architektura otevřených dokumentů (ODA) a formát výměny: Formát výměny otevřených dokumentů
11 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat


Cena: 1 310 Kč
včetně 0 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato norma je českou verzí mezinárodní normy ISO/IEC 8613-5:1994. Mezinárodní norma ISO/IEC 8613-5:1994 má status české technické normy. ISO/IEC 8613 se skládá z následujících částí: Část 1: Úvod a obecné principy, Část 2: Struktury dokumentů, Část 3: Abstraktní rozhraní pro manipulaci s dokumenty ODA, Část 4: Profil dokumentu, Část 5: Formát výměny otevřených dokumentů, Část 6: Architektury obsahu tvořeného znaky, Část 7: Architektury obsahu tvořeného rastrovou grafikou, Část 8: Architektury obsahu tvořeného vektorovou grafikou, Část 9: Architektury zvukového obsahu, Část 10: Formální specifikace, Část 11: Struktury tabulek a uspořádání tabulek, Část 12: Identifikace fragmentů dokumentu, Část 13: Tabulky a Část 14: Dočasné vztahy a nelineární struktury. Účelem řady doporučení ITU-T T.410 ISO/IEC 8613 je usnadnit výměnu dokumentů. Při výměně dokumentů plní tato doporučení mezinárodní normy buď jeden, nebo oba následující účely: - umožnit prezentaci podle úmyslu původce, - umožnit zpracování, jako je editování a přeformátování. Tato pátá část normy ISO/IEC 8613 se skládá z následujících kapitol: kapitola 1 - Předmět normy, kapitola 2 - Normativní odkazy, kapitola 3 - Definice, kapitola 4 - Zkratky, kapitola 5 - Konvence, kapitola 6 - Reprezentace dokumentů a kapitola 7 - Formát výměny otevřených dokumentů (ODIF). Konečně obsahuje Přílohy A, B, C, D (informativní), Přílohu E, (normativní) a Přílohy F a G (informativní). ČSN ISO/IEC 8613-5 (36 9642) byla vydána v prosinci 1998. Nahradila ČSN ISO 8613-5 (36 9642) z března 1995.

Označení ČSN ISO/IEC 8613-5 (369642)
Katalogové číslo 53921
Cena 1 270 Kč1270
Datum schválení 1. 12. 1998
Datum účinnosti 1. 1. 1999
Jazyk čeština
Počet stran 164 stran formátu A4
EAN kód 8590963539218
Změny a opravy Oprava 1 1.00t, Oprava 2 1.00t
Tato norma nahradila ČSN ISO 8613-5 (369642) z března 1995
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN ISO/IEC 8613-1 (369642)
Informační technologie - Architektura otevřených dokumentů (ODA) a formát výměny: Úvod a obecné principy

ČSN ISO/IEC 8613-4 (369642)
Informační technologie - Architektura otevřených dokumentů (ODA) a formát výměny: Profil dokumentu

ČSN ISO/IEC 8613-6 (369642)
Informační technologie - Architektura otevřených dokumentů (ODA) a formát výměny: Architektury obsahu tvořeného znaky

ČSN ISO/IEC 8613-7 (369642)
Informační technologie - Architektura otevřených dokumentů (ODA) a formát výměny: Architektury obsahu tvořeného rastrovou grafikou

ČSN ISO/IEC 8613-8 (369642)
Informační technologie - Architektura otevřených dokumentů (ODA) a formát výměny: Architektury obsahu tvořeného vektorovou grafikou

foo