ČSN ISO/IEC 8613-8 (369642)

Informační technologie - Architektura otevřených dokumentů (ODA) a formát výměny: Architektury obsahu tvořeného vektorovou grafikou

Objednat
Cena: 550 Kč
včetně 10 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma je českou verzí mezinárodní normy ISO/IEC 8613-8:1994. Mezinárodní norma ISO/IEC 8613-8:1994 má status české technické normy. (ČSN) ISO/IEC 8613 se skládá z následujících částí: Část 1 - Úvod a obecné principy, Část 2 - Struktury dokumentů, Část 3 - Abstraktní rozhraní pro manipulaci s dokumenty ODA, Část 4 - Profil dokumentu, Část 5 - Formát výměny otevřených dokumentů, Část 6 - Architektury obsahu tvořeného znaky, Část 7 - Architektury obsahu tvořeného rastrovou grafikou, Část 8 - Architektury obsahu tvořeného vektorovou grafikou, Část 9 - Architektury zvukového obsahu, Část 10 - Formální specifikace, Část 11 - Struktury tabulek a uspořádání tabulek, Část 12 - Identifikace fragmentů dokumentu, Část 13 - Tabulky, Část 14 - Dočasné vztahy a nelineární struktury. Účelem řady doporučení ITU-T T.410¦ISO/IEC 8613 je usnadnit výměnu dokumentů. V kontextu těchto doporučení¦mezinárodních norem se za dokumenty považují písemnosti jako jsou zápisy, dopisy, faktury, formuláře a zprávy, které mohou obsahovat obrázky a tabulky. Prvky obsahu použité v dokumentech mohou obsahovat grafické znaky, prvky rastrové grafiky a prvky vektorové grafiky, které je možné potencionálně všechny zahrnout do jednoho dokumentu. ODA také zajišťuje, aby se do dokumentů kromě typů obsahu definovaných v těchto doporučeních¦mezinárodních normách mohly začlenit libovolné jiné typy obsahu. Tato doporučení¦mezinárodní normy se uplatňují při výměně dokumentů pomocí prostředků datové komunikace nebo výměnou paměťových médií. Při výměně dokumentů plní tato doporučení¦mezinárodní normy buď jeden nebo oba následující účely: - umožnit prezentaci podle úmyslu původce; - umožnit zpracování, jako je editování a přeformátování. Složení dokumentu může mít při výměně několik tvarů: - Formátovaný tvar umožňující prezentaci dokumentu; - zpracovatelný tvar umožňující zpracování dokumentu; formátovaný zpracovatelný tvar umožňující jak prezentaci tak i zpracování dokumentu. Tato doporučení¦mezinárodní normy také zajišťují výměnu informačních struktur ODA používaných pro zpracování vyměňovaných dokumentů. Toto doporučení ITU-T¦mezinárodní norma definuje: architekturu obsahu tvořeného vektorovou grafikou, které lze používat ve spojení s architekturou dokumentů definovanou v doporučení ITU-T T.412¦ISO/IEC 8613-2; rozhraní umožňující v dokumentech strukturovaných ve shodě s doporučením ITU-T T.412¦ISO/IEC 8613-2 použít obsah strukturovaný ve shodě s ISO 8632; definuje ty aspekty umísťování a zobrazování, které lze uplatnit na prezentaci této architektury obsahu tvořeného vektorovou grafikou v základním objektu uspořádání; definuje prezentační atributy, které lze uplatnit na tuto architekturu obsahu tvořeného vektorovou grafikou; popisuje proces uspořádání obsahu, který společně s procesem uspořádání dokumentu popsaným v doporučení ITU-T T.412¦ISO/IEC 8613-2 popisuje uspořádání obsahu tvořeného vektorovou grafikou v základních objektech uspořádání a určuje rozměry těchto základních objektů uspořádání. Tato část normy ISO/IEC 8613 se skládá z následujících kapitol: kapitola 1 - Předmět normy, kapitola 2 - Normativní odkazy, kapitola 3 - Definice, kapitola 4 - Zkratky, kapitola 5 - Konvence, kapitola 6 - Obecné principy, kapitola 7 - Umísťování, kapitola 8 - Definice prezentačních atributů vektorové grafiky, kapitola 9 - Atributy podílu obsahu tvořeného vektorou grafikou, kapitola 10 - Formální definice typů dat závislých na architektuře obsahu tvořeného vektorovou grafikou, kapitola 11 - Proces uspořádání obsahu, kapitola 12 - Proces uspořádání obsahu, kapitola 13 - Proces zobrazování obsahu. Konečně obsahuje Přílohy A, B (informativní) a Přílohu C (normativní), Rejstřík a Národní přílohu NA (informativní). ČSN ISO/IEC 8613-8 (36 9642) byla vydána v červnu 1998. Nahradila ČSN ISO 8613-8 z května 1995.

Označení ČSN ISO/IEC 8613-8 (369642)
Katalogové číslo 51912
Cena 550 Kč550
Datum schválení 1. 6. 1998
Datum účinnosti 1. 7. 1998
Jazyk čeština
Počet stran 56 stran formátu A4
EAN kód 8590963519128
Tato norma nahradila ČSN ISO 8613-8 (369642) z května 1995
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN ISO/IEC 8613-1 (369642)
Informační technologie - Architektura otevřených dokumentů (ODA) a formát výměny: Úvod a obecné principy

ČSN ISO/IEC 8613-4 (369642)
Informační technologie - Architektura otevřených dokumentů (ODA) a formát výměny: Profil dokumentu

ČSN ISO/IEC 8613-5 (369642)
Informační technologie - Architektura otevřených dokumentů (ODA) a formát výměny: Formát výměny otevřených dokumentů

ČSN ISO/IEC 8613-6 (369642)
Informační technologie - Architektura otevřených dokumentů (ODA) a formát výměny: Architektury obsahu tvořeného znaky

ČSN ISO/IEC 8613-7 (369642)
Informační technologie - Architektura otevřených dokumentů (ODA) a formát výměny: Architektury obsahu tvořeného rastrovou grafikou

foo