ČSN ISO/IEC 10181-5 (369694)

Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Bezpečnostní struktury otevřených systémů: Struktura důvěrnosti

ČSN ISO/IEC 10181-5 Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Bezpečnostní struktury otevřených systémů: Struktura důvěrnosti
6 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 340 Kč
včetně 0 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato norma je českou verzí mezinárodní normy ISO/IEC 10181-5:1996. Mezinárodní norma ISO/IEC 10181-5:1996 má status české technické normy. (ČSN) ISO/IEC 10181 se skládá z následujících částí: Část 1: Přehled, Část 2: Struktura autentizace, Část 3: Struktura řízení přístupu, Část 4: Struktura nepopiratelnosti, Část 5: Struktura důvěrnosti, Část 6: Struktura integrity a Část 7: Struktura bezpečnostního auditu a alarmů. Tato pátá část mezinárodní normy o bezpečnostních strukturách otevřených systémů se zabývá aplikací bezpečnostních služeb v prostředí otevřených systémů, kde termín "otevřené systémy" zahrnuje takové oblasti jako databáze, distribuované aplikace, otevřené distribuované zpracování a OSI. Bezpečnostní struktury se zabývají definováním prostředků poskytování ochrany systémů a objektů uvnitř systémů a interakcemi mezi systémy. Bezpečnostní struktury se nezabývají metodologií konstruování systémů nebo mechanismů. Bezpečnostní struktury se zabývají datovými prvky a posloupnostmi operací (ale nikoliv prvky protokolů), které jsou používány k získání specifických bezpečnostních služeb. Tyto bezpečnostní služby se mohou aplikovat na komunikující entity systémů stejně jako na data vyměňovaná mezi systémy a na data spravovaná systémy. Tato bezpečnostní struktura mezinárodní normy se zabývá důvěrností informací při jejich vyhledávání, přenosu a managementu: - definuje základní pojetí důvěrnosti, - identifikuje možné třídy mechanismů důvěrnosti, - klasifikuje a identifikuje dílčí službu pro každou z těchto tříd mechanismů důvěrnosti, - identifikuje management požadovaný k podpoře těchto tříd mechanismů důvěrnosti, - zabývá se interakcí mechanismu důvěrnosti a podpůrných služeb s dalšími bezpečnostními službami a mechanismy. ČSN ISO/IEC 10181-5 (36 9694) byla vydána v červnu 1999.

Označení ČSN ISO/IEC 10181-5 (369694)
Katalogové číslo 56082
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 6. 1999
Datum účinnosti 1. 7. 1999
Jazyk čeština
Počet stran 24 stran formátu A4
EAN kód 8590963560823
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN ISO/IEC 10181-1 (369694)
Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Bezpečnostní struktury otevřených systémů: Přehled

ČSN ISO/IEC 10181-2 (369694)
Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Bezpečnostní struktury otevřených systémů: Struktura autentizace

ČSN ISO/IEC 10181-3 (369694)
Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Bezpečnostní struktury otevřených systémů: Struktura řízení přístupu

ČSN ISO/IEC 10181-4 (369694)
Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Bezpečnostní struktury otevřených systémů: Struktura nepopiratelnosti

ČSN ISO/IEC 10181-6 (369694)
Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Bezpečnostní struktury otevřených systémů: Struktura integrity

ČSN ISO/IEC 10181-7 (369694)
Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Bezpečnostní struktury otevřených systémů: Struktura bezpečnostního auditu a alarmů

foo