ČSN ISO/IEC 10181-3 (369694)

Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Bezpečnostní struktury otevřených systémů: Struktura řízení přístupu

ČSN ISO/IEC 10181-3 Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Bezpečnostní struktury otevřených systémů: Struktura řízení přístupu
8 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 440 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato norma je českou verzí mezinárodní normy ISO/IEC 10181-3:1996. Mezinárodní norma ISO/IEC 10181-3:1996 má status české technické normy. (ČSN) ISO/IEC 10181 se skládá z následujících částí: Část 1: Přehled, Část 2: Struktura autentizace, Část 3: Struktura řízení přístupu, Část 4: Struktura nepopiratelnosti, Část 5: Struktura důvěrnosti, Část 6: Struktura integrity a Část 7: Struktura bezpečnostního auditu a alarmů. Bezpečnostní struktury jsou určeny k zajištění aplikace bezpečnostních služeb v prostředí otevřených systémů, přičemž termín Otevřené systémy zahrnuje takové oblasti jako databáze, distribuované aplikace, ODP a OSI. Bezpečnostní struktury se zabývají definováním způsobů zajišťování ochrany pro systémy a objektů uvnitř systémů a interakcemi mezi systémy. Bezpečnostní struktury se nezabývají metodologií konstruování systémů nebo mechanismů. Bezpečnostní struktury se zabývají datovými prvky a posloupnostmi operací (ale nikoliv prvky protokolů), které jsou používány k dosažení určitých bezpečnostních služeb. Tyto bezpečnostní služby se mohou aplikovat na komunikující entity systémů stejně jako na data vyměňovaná mezi systémy a na data spravovaná systémy. Tato bezpečnostní struktura: - definuje základní pojetí řízení přístupu, - ukazuje způsob, jak mohou být základní pojmy řízení přístupu konkretizovány, aby podporovaly některé obecně uznávané služby a mechanismy pro řízení přístupu, - definuje tyto služby a odpovídající mechanismy řízení přístupu, - identifikuje funkční požadavky na protokoly s cílem podpořit tyto služby a mechanismy řízení přístupu, - identifikuje požadavky na správu s cílem podpořit tyto služby a mechanismy řízení přístupu, - zabývá se interakcí služeb a mechanismů řízení přístupu s jinými bezpečnostními službami a mechanismy. ČSN ISO 10181-3 (36 9694) byla vydána v březnu 1998.

Označení ČSN ISO/IEC 10181-3 (369694)
Katalogové číslo 51599
Cena 440 Kč440
Datum schválení 1. 3. 1998
Datum účinnosti 1. 4. 1998
Jazyk čeština
Počet stran 48 stran formátu A4
EAN kód 8590963515991
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN ISO/IEC 10181-1 (369694)
Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Bezpečnostní struktury otevřených systémů: Přehled

ČSN ISO/IEC 10181-2 (369694)
Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Bezpečnostní struktury otevřených systémů: Struktura autentizace

ČSN ISO/IEC 10181-4 (369694)
Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Bezpečnostní struktury otevřených systémů: Struktura nepopiratelnosti

ČSN ISO/IEC 10181-5 (369694)
Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Bezpečnostní struktury otevřených systémů: Struktura důvěrnosti

ČSN ISO/IEC 10181-6 (369694)
Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Bezpečnostní struktury otevřených systémů: Struktura integrity

ČSN ISO/IEC 10181-7 (369694)
Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Bezpečnostní struktury otevřených systémů: Struktura bezpečnostního auditu a alarmů