ČSN ISO/IEC 10181-6 (369694)

Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Bezpečnostní struktury otevřených systémů: Struktura integrity

ČSN ISO/IEC 10181-6 Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Bezpečnostní struktury otevřených systémů: Struktura integrity
7 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 340 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato norma je českou verzí mezinárodní normy ISO/IEC 10181-6:1996. Mezinárodní norma ISO/IEC 10181-6:1996 má status české technické normy. Anotace obsahu: Tato mezinárodní norma se zabývá integritou dat při sběru, přenosu a managementu informací. Definuje základní pojetí integrity dat, identifikuje možné třídy mechanismů integrity, identifikuje dílčí služby pro každou z těchto tříd mechanismů integrity, identifikuje management potřebný k podpoře těchto tříd mechanismů integrity, zabývá se interakcí mechanismů integrity a podpůrných služeb s ostatními bezpečnostními službami a mechanismy. Zaměňuje se na zajištění integrity prostřednictvím mechanismů, které nespoléhají výhradně na řízení přístupu. (ČSN) ISO/IEC 10181 se skládá z následujících částí: Část 1: Přehled, Část 2: Struktura autentizace, Část 3: Struktura řízení přístupu, Část 4: Struktura nepopiratelnosti, Část 5: Struktura důvěrnosti, Část 6: Struktura integrity a Část 7: Struktura bezpečnostního auditu a alarmů. Tato šestá část mezinárodní normy se zabývá aplikací bezpečnostních služeb v prostředí otevřených systémů se zabývá aplikací bezpečnostních služeb v prostředí otevřených systémů, kde termín "otevřené systémy" zahrnuje takové oblasti jako databáze, distribuované aplikace, otevřené distribuované zpracování a OSI. Bezpečnostní struktury se zaměřují na definování prostředků pro zajištění ochrany systémů a objektů uvnitř systémů a na interakcemi mezi systémy. Bezpečnostní struktury se nezabývají metodologií konstruování systémů nebo mechanismů. Bezpečnostní struktury se zabývají datovými prvky a posloupnostmi operací (ale nikoliv prvky protokolů), které jsou používány k získání specifických bezpečnostních služeb. Tyto bezpečnostní služby se mohou aplikovat na komunikující entity systémů stejně jako na data vyměňovaná mezi systémy a na data spravovaná systémy. Tato bezpečnostní struktura mezinárodní normy se zabývá integritou dat při sběru, přenosu a managementu informací: - definuje základní pojetí integrity dat, - identifikuje možné třídy mechanismů integrity, - identifikuje dílčí službu pro každou z těchto tříd mechanismů integrity, - identifikuje management požadovaný k podpoře těchto tříd mechanismů integrity, - zabývá se interakcí mechanismů integrity a podpůrných služeb s dalšími bezpečnostními službami a mechanismy. ČSN ISO/IEC 10181-6 (36 9694) byla vydána v červnu 1999.

Označení ČSN ISO/IEC 10181-6 (369694)
Katalogové číslo 56055
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 6. 1999
Datum účinnosti 1. 7. 1999
Jazyk čeština
Počet stran 28 stran formátu A4
EAN kód 8590963560557
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN ISO/IEC 10181-1 (369694)
Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Bezpečnostní struktury otevřených systémů: Přehled

ČSN ISO/IEC 10181-2 (369694)
Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Bezpečnostní struktury otevřených systémů: Struktura autentizace

ČSN ISO/IEC 10181-3 (369694)
Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Bezpečnostní struktury otevřených systémů: Struktura řízení přístupu

ČSN ISO/IEC 10181-4 (369694)
Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Bezpečnostní struktury otevřených systémů: Struktura nepopiratelnosti

ČSN ISO/IEC 10181-5 (369694)
Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Bezpečnostní struktury otevřených systémů: Struktura důvěrnosti

ČSN ISO/IEC 10181-7 (369694)
Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Bezpečnostní struktury otevřených systémů: Struktura bezpečnostního auditu a alarmů