ČSN ISO/IEC 10181-4 (369694)

Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Bezpečnostní struktury otevřených systémů: Struktura nepopiratelnosti

ČSN ISO/IEC 10181-4 Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Bezpečnostní struktury otevřených systémů: Struktura nepopiratelnosti
6 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 350 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato norma je českou verzí mezinárodní normy ISO/IEC 10181-4:1997. Mezinárodní norma ISO/IEC 10181-4:1997 má status české technické normy. (ČSN) ISO/IEC 10181 se skládá z následujících částí: Část 1: Přehled, Část 2: Struktura autentizace, Část 3: Struktura řízení přístupu, Část 4: Struktura nepopiratelnosti, Část 5: Struktura důvěrnosti, Část 6: Struktura integrity a Část 7: Struktura bezpečnostního auditu a alarmů. Tato čtvrtá část mezinárodní normy se zabývá aplikací bezpečnostních služeb v prostředí otevřených systémů, přičemž termín "otevřené systémy" zahrnuje takové oblasti jako databáze, distribuované aplikace, otevřené distribuované zpracování a OSI. Bezpečnostní struktury se zabývají definováním prostředků poskytování ochrany pro systémy a objekty uvnitř systémů a interakcemi mezi systémy. Bezpečnostní struktury se nezabývají metodologií konstruování systémů nebo mechanismů. Bezpečnostní struktury se zabývají datovými prvky a posloupnostmi operací (ale nikoliv prvky protokolů), které jsou používány k získání specifických bezpečnostních služeb. Tyto bezpečnostní služby se mohou použít jak u komunikujících entit systémů tak u dat vyměňovaných mezi systémy a spravovaných systémy. Tato bezpečnostní struktura mezinárodní normy: - definuje základní pojetí nepopiratelnosti, - definuje obecné služby nepopiratelnosti, - identifikuje možné mechanismy k poskytnutí služeb nepopiratelnosti, - identifikuje obecné požadavky managementu ne řízení služeb a mechanismů nepopiratelnosti. Služba nepopiratelnosti, stejně jako jiné bezpečnostní služby, může být zajištěna pouze v kontextu definované bezpečnostní politiky pro danou aplikaci. ČSN ISO/IEC 10181-4 (36 9694) byla vydána v červnu 1999.

Označení ČSN ISO/IEC 10181-4 (369694)
Katalogové číslo 56081
Cena 350 Kč350
Datum schválení 1. 6. 1999
Datum účinnosti 1. 7. 1999
Jazyk čeština
Počet stran 32 stran formátu A4
EAN kód 8590963560816
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN ISO/IEC 10181-1 (369694)
Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Bezpečnostní struktury otevřených systémů: Přehled

ČSN ISO/IEC 10181-2 (369694)
Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Bezpečnostní struktury otevřených systémů: Struktura autentizace

ČSN ISO/IEC 10181-3 (369694)
Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Bezpečnostní struktury otevřených systémů: Struktura řízení přístupu

ČSN ISO/IEC 10181-5 (369694)
Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Bezpečnostní struktury otevřených systémů: Struktura důvěrnosti

ČSN ISO/IEC 10181-6 (369694)
Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Bezpečnostní struktury otevřených systémů: Struktura integrity

ČSN ISO/IEC 10181-7 (369694)
Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Bezpečnostní struktury otevřených systémů: Struktura bezpečnostního auditu a alarmů