ČSN ISO/IEC 10181-7 (369694)

Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Bezpečnostní struktury otevřených systémů: Struktura bezpečnostního auditu a alarmů

ČSN ISO/IEC 10181-7 Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Bezpečnostní struktury otevřených systémů: Struktura bezpečnostního auditu a alarmů
7 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 340 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato norma je českou verzí mezinárodní normy ISO/IEC 10181-7:1996. Mezinárodní norma ISO/IEC 10181-7:1996 má status české technické normy. Anotace obsahu: Tato mezinárodní norma se zabývá aplikací bezpečnostních služeb auditu a alarmů v prostředí otevřených systémů. Dále rozvíjí koncepci bezpečnostního auditu popsanou v doporučení ITU-T X.810 (ISO/IEC 10181-1), včetně detekce událostí a činností, které vyplývají z těchto událostí. Zabývá se proto jak bezpečnostním auditem, tak i bezpečnostními alarmy. Zejména definuje základní pojetí bezpečnostního auditu a alarmů, poskytuje obecný model bezpečnostního auditu a alarmů a identifikuje vzájemný vztah služby bezpečnostního auditu a alarmů a ostatních bezpečnostních služeb. (ČSN) ISO /IEC 10181 se skládá z následujících částí: Část 1: Přehled, Část 2: Struktura autentizace, Část 3: Struktura řízení přístupu, Část 4: Struktura nepopiratelnosti, Část 5: Struktura důvěrnosti, Část 6: Struktura integrity a Část 7: Struktura bezpečnostního auditu a alarmů. Tato sedmá část mezinárodní normy se zabývá aplikací bezpečnostních služeb v prostředí otevřených systémů se zabývá aplikací bezpečnostních služeb v prostředí otevřených systémů, kde termín "otevřené systémy" zahrnuje takové oblasti jako databáze, distribuované aplikace, otevřené distribuované zpracování a OSI. Bezpečnostní struktury se zaměřují na definování prostředků pro zajištění ochrany systémů a objektů uvnitř systémů a na interakcemi mezi systémy. Bezpečnostní struktury se nezabývají metodologií konstruování systémů nebo mechanismů. Bezpečnostní struktury se zabývají datovými prvky a posloupnostmi operací (ale nikoliv prvky protokolů), které jsou používány k získání specifických bezpečnostních služeb. Tyto bezpečnostní služby se mohou aplikovat na komunikující entity systémů stejně jako na data vyměňovaná mezi systémy a na data spravovaná systémy. Účelem bezpečnostního auditu a alarmů, jak je popsáno v tomto doporučení a mezinárodní normě, je zajistit, aby bylo v otevřených systémech s událostmi, které se vztahují k bezpečnosti, zacházeno v souladu s bezpečnostní politikou příslušné bezpečnostní autority. ČSN ISO/IEC 10181-7 (36 9694) byla vydána v červnu 1999.

Označení ČSN ISO/IEC 10181-7 (369694)
Katalogové číslo 56054
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 6. 1999
Datum účinnosti 1. 7. 1999
Jazyk čeština
Počet stran 28 stran formátu A4
EAN kód 8590963560540
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN ISO/IEC 10181-1 (369694)
Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Bezpečnostní struktury otevřených systémů: Přehled

ČSN ISO/IEC 10181-2 (369694)
Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Bezpečnostní struktury otevřených systémů: Struktura autentizace

ČSN ISO/IEC 10181-3 (369694)
Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Bezpečnostní struktury otevřených systémů: Struktura řízení přístupu

ČSN ISO/IEC 10181-4 (369694)
Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Bezpečnostní struktury otevřených systémů: Struktura nepopiratelnosti

ČSN ISO/IEC 10181-5 (369694)
Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Bezpečnostní struktury otevřených systémů: Struktura důvěrnosti

ČSN ISO/IEC 10181-6 (369694)
Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Bezpečnostní struktury otevřených systémů: Struktura integrity