ČSN ISO/IEC 15954 (369676)

Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Protokol v režimu se spojením pro prvek služby řízení asociace objektů aplikační služby

Objednat
Cena: 190 Kč
včetně 0 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

V této normě jsou specifikovány procedury pro transfer informací pro řízení asociace objektu aplikační služby (ASO) a pro autentizaci objektů ASO a aplikačních entit a je v ní specifikována abstraktní syntaxe pro reprezentaci jednotek APDU prvku ACSE. Procedury prvku ACSE jsou definovány v podobě interakcí mezi partnerskými stroji protokolu ACSE prostřednictvím použití prezentačních služeb nebo podpůrných služeb ACSE a interakce mezi strojem protokolu ACSE a jeho uživatelem služby. V této normě jsou též specifikovány požadavky na shodu pro systémy implementující tyto procedury. Norma ISO/IEC 15954 je převzata do ČSN schválením k přímému používání s národní přílohou obsahující překlad úvodu a kapitol 1 Předmět normy, 3 Definice, 4 Zkratky a 5 Konvence.

Označení ČSN ISO/IEC 15954 (369676)
Katalogové číslo 67078
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 5. 2003
Datum účinnosti 1. 6. 2003
Jazyk angličtina (obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál)
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963670782
Tato norma nahradila ČSN ISO/IEC 8650-1 +Amd.1+Amd.2 (369676) z srpna 1999
Dostupnost skladem (tisk na počkání)
foo