ČSN ISO/IEC 8473-5 (369658)

Informační technologie - Protokol pro poskytnutí síťové služby v režimu bez spojení - Část 5: Zajištění základní služby pomocí B-kanálů ISDN s přepojovanými okruhy

ČSN ISO/IEC 8473-5 Informační technologie - Protokol pro poskytnutí síťové služby v režimu bez spojení - Část 5: Zajištění základní služby pomocí B-kanálů ISDN s přepojovanými okruhy
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 230 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato norma je českou verzí mezinárodní normy ISO/IEC 8473-5:1997. Mezinárodní norma ISO/IEC 8473-5:1997 má status české technické normy. (ČSN) ISO/IEC 8473 se skládá z následujících částí: Část 1: Specifikace protokolu, Část 2: Zajištění základní služby pomocí podsítě ISO/IEC 8802, Část 3: Zajištění základní služby pomocí podsítě X.25, Část 4: Zajištění základní služby pomocí podsítě, která poskytuje spojovou službu OSI a Část 5: Zajištění základní služby pomocí B-kanálů ISDN s přepojovanými okruhy. Tato pátá část mezinárodní normy (ČSN) ISO/IEC 8473 specifikuje způsob, jak je základní služba, kterou na sebe převzal protokol definovaný v ITU-T REC. X.233 (normou ISO/IEC 8473-1), poskytována podsítí, která je ve shodě s doporučením Q.931 prostřednictvím funkce konvergence závislé na podsíti (SNDCF), jak se popisuje v ISO/IEC 8648 (v ČR zavedena jako ČSN ISO/IEC 8648). Toto doporučení (mezinárodní norma) též v souladu s příslušnými požadavky a podle příslušné směrnice uvedené v Doporučení CCITT Rec.X.290 (ISO/IEC 9646-1 - v ČR zavedena jako ČSN EN ISO/IEC 9646-1), poskytuje pro tento protokol proformu PICS. Norma neřeší, neobsahuje, ani se nedotýká ochrany zdraví. ČSN ISO/IEC 8473-5 (36 9658) byla vydána v červnu 1999.

Označení ČSN ISO/IEC 8473-5 (369658)
Katalogové číslo 55934
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 6. 1999
Datum účinnosti 1. 7. 1999
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran formátu A4
EAN kód 8590963559346
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN ISO/IEC 8473-1 (369658)
Informační technologie - Protokol pro poskytování síťové služby v režimu bez spojení - Část 1: Specifikace protokolu

ČSN ISO/IEC 8473-2 (369658)
Informační technologie - Protokol pro poskytování síťové služby v režimu bez spojení - Část 2: Zajištění základní služby pomocí podsítě ISO/IEC 8802

ČSN ISO/IEC 8473-3 (369658)
Informační technologie - Protokol pro poskytování síťové služby v režimu bez spojení: Zajištění základní služby pomocí podsítě X.25

ČSN ISO/IEC 8473-4 (369658)
Informační technologie - Protokol pro poskytování síťové služby v režimu bez spojení: Zajištění základní služby pomocí podsítě, která poskytuje spojovou službu OSI