ČSN ISO/IEC 9314-25 (369690)

Informační technologie - Distribuované datové rozhraní s optickými vlákny (FDDI) - Část 25: Sestava abstraktních testů pro FDDI - Testování shody managementu stanice (SMT-ATS)

ČSN ISO/IEC 9314-25 Informační technologie - Distribuované datové rozhraní s optickými vlákny (FDDI) - Část 25: Sestava abstraktních testů pro FDDI - Testování shody managementu stanice (SMT-ATS)
2 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 190 Kč
včetně 10 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Distribuované datové rozhraní s optickými vlákny (FDDI) je určeno pro použití ve vysoce výkonné síti s mnoha stanicemi určené pro všeobecné použití a je navrženo pro efektivní provoz se špičkovou rychlostí přenosu dat 100 Mbit/s. Používá architekturu Token Ring (kruhové sítě s tokenem) s optickými vlákny jako přenosovým médiem. FDDI umožňuje, aby byly stovky stanic provozovány v rozsahu desítek kilometrů.
Tato část normy ISO/IEC 9314 obsahuje sestavy abstraktních testů pro protokol vrstvy Managementu stanice (SMT) kruhu (kruhové sítě) s tokenem Distribuovaného datového rozhraní s optickými vlákny (FDDI). Protokol SMT je rozsáhlý a složitý a byl proto rozdělen na řadu samostatných oblastí a pro každou tuto oblast je v této normě specifikována sestava abstraktních testů. Jazykem formálního popisu používaného pro vývoj sestavy abstraktních testů je Kombinovaná stromová a tabulková notace (TTCN) popsaná v ISO/IEC 9646. Notace TTCN je určena pro testování protokolu vyšší vrstvy a vyžaduje použití diskrétních datových jednotek protokolu.
Norma je převzata schválením k přímému používání jako ČSN a pro usnadnění jejího použití byla doplněna národní přílohou obsahující překlad kapitoly 3 Definice a anglicko-český slovník nejdůležitějších odborných termínů. Rozsah normy ISO/IEC 9314-25 schválené k přímému používání je 903 strany.

Označení ČSN ISO/IEC 9314-25 (369690)
Katalogové číslo 60575
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 1. 2001
Datum účinnosti 1. 2. 2001
Jazyk angličtina (obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál)
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963605753
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN ISO/IEC 9314-3 (369690)
Systémy zpracování informací - Distribuované datové rozhraní s optickými vlákny (FDDI) - Část 3: Fyzická vrstva závislá na médiu (PMD)

ČSN ISO 9314-1 (369690)
Systémy zpracování informací. Rozprostřené datové rozhraní s optickými vlákny (FDDI). Část 1: Protokol fyzické vrstvy kruhu s pověřením (PHY)

ČSN ISO 9314-2 (369690)
Systémy zpracování informací. Rozprostřené datové rozhraní s optickými vlákny (FDDI). Část 2: Řízení přístupu k médiu a kruhu s pověřením (MAC)

ČSN ISO/IEC 9314-13 (369690)
Informační technologie - Distribuované datové rozhraní s optickými vlákny (FDDI) - Část 13: Proforma prohlášení o shodě protokolu pro zkoušky shody (CT-PICS)

ČSN ISO/IEC 9314-20 (369690)
Informační technologie - Distribuované datové rozhraní s optickými vlákny (FDDI) - Část 20: Sestava abstraktních testů pro testování shody fyzické vrstvy FDDI závislé na médiu (PMD ATS)

ČSN ISO/IEC 9314-21 (369690)
Informační technologie - Distribuované datové rozhraní s optickými vlákny (FDDI) - Část 21: Sestava abstraktních testů pro testování shody protokolu fyzické vrstvy FDDI (PHY ATS)

ČSN ISO/IEC 9314-26 (369690)
Informační technologie - Distribuované datové rozhraní s optickými vlákny (FDDI) - Část 26: Zkoušení shody řízení přístupu k médiu (MAC-ATS)

ČSN ISO/IEC 9314-4 (369690)
Informační technologie - Distribuované datové rozhraní s optickými vlákny (FDDI) - Část 4: Fyzická vrstva závislá na médiu s jednovidovým vláknem (SMF-PMD)

ČSN ISO/IEC 9314-5 (369690)
Informační technologie - Distribuované datové rozhraní s optickými vlákny (FDDI) - Část 5: Hybridní řízení kruhu (HRC)

ČSN ISO/IEC 9314-6 (369690)
Informační technologie - Distribuované datové rozhraní s optickými vlákny (FDDI) - Část 6: Management stanice (SMT)

ČSN ISO/IEC 9314-7 (369690)
Informační technologie - Distribuované datové rozhraní s optickými vlákny (FDDI) - Část 7: Protokol fyzické vrstvy (PHY-2)

ČSN ISO/IEC 9314-8 (369690)
Informační technologie - Distribuované datové rozhraní s optickými vlákny (FDDI) - Část 8: Řízení přístupu k médiu 2 (MAC-2)

ČSN ISO/IEC 9314-9 (369690)
Informační technologie - Distribuované datové rozhraní s optickými vlákny (FDDI) - Část 9: Fyzická vrstva závislá na médiu s levným vláknem (LCF-PMD)

foo