ČSN ISO/IEC TR 10021-11 (369651)

Informační technologie - Systémy zprostředkování zpráv (MHS): Směrování v MHS - Příručka pro manažery systémů předávání zpráv

ČSN ISO/IEC TR 10021-11 Informační technologie - Systémy zprostředkování zpráv (MHS): Směrování v MHS - Příručka pro manažery systémů předávání zpráv
7 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 570 Kč
včetně 0 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato česká technická norma přebírá technickou zprávu ISO/IEC TR 10021-11:1999 překladem. ČSN ISO/IEC TR 10021-11:2002 (36 9651) obsahuje 67 stran textu rozčleněného do 10 kapitol a 2 příloh.
Norma je součástí vícedílného souboru, který patří do norem pro informační technologie a je veden pod společným názvem "Systémy zprostředkování zpráv (MHS)". Systémy a služby MHS umožňují uživatelům vyměňovat si zprávy na základě střadačového principu.
Tato část specifikuje prostředky, jimiž správce systému zprostředkování zpráv může zadávat do adresáře informace, z nichž lze odvodit směrování zpráv. Obsahuje doporučení, jak je možné uspořádat adresář a datové záznamy (údaje) v adresáři. Zabývá se zvláště:
- typy, konstrukcemi a umístěním různých dílčích stromů (podstromů) adres původce a příjemce,
- umístěním směrovacích sestav, jichž jsou agenti uživatele součástí, a umístění jejich datových záznamů v adresáři.

Jednotlivě norma uvádí:
- informace o předmětu normy, normativní odkazy, definice odborných termínů a vysvětlení zkratek,
- přehled zabývající se rolí směrování v MHS, rolemi administrativních útvarů organizací a MHS, normami směrování v MHS a výhodami, které směrování v MHS přináší uživatelům,
- obsáhle vysvětluje pojmy týkající se entit používaných při směrování v MHS,
- doporučuje, jakým způsobem postupovat při návrhu adresových schémat v organizacích použitelných i v globálním měřítku, jak navrhovat a realizovat směrovací sestavy,
- jak sestavovat a aktualizovat informační bázi adresáře,
- jak se zachází se směrovacími informacemi.

Přílohy k této části MHS doplňují text o příklady možné implementace směrování v MHS u různých případů organizací a specifikují zvláštního agenta adresáře podporujícího směrování v MHS. Text normy je doplněn řadou obrázků a tabulek napomáhajících pochopení předmětu normy a jejích doporučení.

Označení ČSN ISO/IEC TR 10021-11 (369651)
Katalogové číslo 65904
Cena 570 Kč570
Datum schválení 1. 1. 2003
Datum účinnosti 1. 2. 2003
Jazyk čeština
Počet stran 68 stran formátu A4
EAN kód 8590963659046
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN ISO/IEC 10021-1 (369651)
Informační technologie - Systémy zprostředkování zpráv (MHS) - Část 1: Systém a přehled služeb

ČSN ISO/IEC 10021-10 (369651)
Informační technologie - Systémy zprostředkování zpráv (MHS): Směrování v MHS

ČSN ISO/IEC 10021-2 (369651)
Informační technologie - Systémy zprostředkování zpráv (MHS): Celková architektura

ČSN ISO/IEC 10021-4 (369651)
Informační technologie - Systémy zprostředkování zpráv (MHS): Systém přenosu zpráv - Definice a procedury abstraktní služby

ČSN ISO/IEC 10021-5 (369651)
Informační technologie - Systémy zprostředkování zpráv (MHS): Paměť zpráv: Definice abstraktní služby

ČSN ISO/IEC 10021-6 (369651)
Informační technologie - Systémy zprostředkování zpráv (MHS): Specifikace protokolů

ČSN ISO/IEC 10021-7 (369651)
Informační technologie - Systémy zprostředkování zpráv (MHS): Sdělování zpráv mezi osobami

ČSN ISO/IEC 10021-8 (369651)
Informační technologie - Systémy zprostředkování zpráv (MHS) - Část 8: Služba předávání zpráv elektronickou výměnou dat

ČSN ISO/IEC 10021-9 (369651)
Informační technologie - Systémy zprostředkování zpráv (MHS): Systém předávání zpráv elektronickou výměnou dat

foo