ČSN ISO/IEC 10021-8 (369651) Aktuální vydání

Informační technologie - Systémy zprostředkování zpráv (MHS) - Část 8: Služba předávání zpráv elektronickou výměnou dat

ČSN ISO/IEC 10021-8 Informační technologie - Systémy zprostředkování zpráv (MHS) - Část 8: Služba předávání zpráv elektronickou výměnou dat
6 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 550 Kč
včetně 0 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato česká technická norma přebírá mezinárodní normu ISO/IEC 10021-8:1999 překladem. ČSN ISO/IEC 10021-8:2002 (36 9651) obsahuje 49 stran textu rozčleněného do 15 kapitol a 5 příloh.
Norma je součástí vícedílného souboru, který patří do norem pro informační technologie a je veden pod společným názvem "Systémy zprostředkování zpráv (MHS)". Systémy a služby MHS umožňují uživatelům vyměňovat si zprávy na základě střadačového principu.
Tato část vymezuje příslušný systém a popisuje službu aplikace zprostředkování zpráv, kterou je předávání zpráv elektronickou výměnou dat (EDI).
Norma uvádí:
- informace o předmětu normy, normativní odkazy, definice odborných termínů, vysvětlení zkratek a použitou notaci,
- popis služby předávání zpráv a funkční model předávání zpráv,
- strukturu zpráv a oznámení o jejich stavu na straně příjemce nebo mezilehlého příjemce,
- způsob sekundární distribuce zpráv,
- přidělování názvů potenciálním odesílatelům a příjemcům a používání adresáře,
- způsob zabezpečení funkční spolehlivosti systému,
- informace o fyzické interpretaci zpráv,
- prvky příslušné služby,
- údaje o jakosti služby charakterizované časovými relacemi týkajícími se doručování zpráv a příslušných oznámení, ochranou před možnými chybami a dostupností služby.
Přílohy k této části EHS doplňují respektive rozvádějí některé důležité aspekty normy, jako jsou například definice prvků služby, přehled zabezpečení a adresování.
Text normy je doplněn řadou obrázků a tabulek napomáhajících pochopení předmětu normy a jejích ustanovení.

Označení ČSN ISO/IEC 10021-8 (369651)
Katalogové číslo 65421
Cena 550 Kč550
Datum schválení 1. 10. 2002
Datum účinnosti 1. 11. 2002
Jazyk čeština
Počet stran 52 stran formátu A4
EAN kód 8590963654218
Tato norma nahradila ČSN ISO/IEC 10021-8 (369651) z listopadu 1998
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN ISO/IEC 10021-1 (369651)
Informační technologie - Systémy zprostředkování zpráv (MHS) - Část 1: Systém a přehled služeb

ČSN ISO/IEC 10021-10 (369651)
Informační technologie - Systémy zprostředkování zpráv (MHS): Směrování v MHS

ČSN ISO/IEC 10021-2 (369651)
Informační technologie - Systémy zprostředkování zpráv (MHS): Celková architektura

ČSN ISO/IEC 10021-4 (369651)
Informační technologie - Systémy zprostředkování zpráv (MHS): Systém přenosu zpráv - Definice a procedury abstraktní služby

ČSN ISO/IEC 10021-5 (369651)
Informační technologie - Systémy zprostředkování zpráv (MHS): Paměť zpráv: Definice abstraktní služby

ČSN ISO/IEC 10021-6 (369651)
Informační technologie - Systémy zprostředkování zpráv (MHS): Specifikace protokolů

ČSN ISO/IEC 10021-7 (369651)
Informační technologie - Systémy zprostředkování zpráv (MHS): Sdělování zpráv mezi osobami

ČSN ISO/IEC 10021-9 (369651)
Informační technologie - Systémy zprostředkování zpráv (MHS): Systém předávání zpráv elektronickou výměnou dat

ČSN ISO/IEC TR 10021-11 (369651)
Informační technologie - Systémy zprostředkování zpráv (MHS): Směrování v MHS - Příručka pro manažery systémů předávání zpráv

foo