ČSN ISO/IEC 10021-9 (369651) Aktuální vydání

Informační technologie - Systémy zprostředkování zpráv (MHS): Systém předávání zpráv elektronickou výměnou dat

ČSN ISO/IEC 10021-9 Informační technologie - Systémy zprostředkování zpráv (MHS): Systém předávání zpráv elektronickou výměnou dat
9 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 1 100 Kč
včetně 10 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato česká technická norma přebírá mezinárodní normu ISO/IEC 10021-9:1999 překladem. ČSN ISO/IEC 10021-9:2002 (36 9651) obsahuje 129 stran textu rozčleněného do 21 kapitol a 13 příloh.
Norma je součástí vícedílného souboru, který patří do norem pro informační technologie a je veden pod společným názvem "Systémy zprostředkování zpráv (MHS)". Systémy a služby MHS umožňují uživatelům vyměňovat si zprávy na základě střadačového principu.
Tato část popisuje systém aplikace zprostředkování zpráv, kterou je předávání zpráv elektronickou výměnou dat (EDI).
Norma uvádí:
- informace o předmětu normy, normativní odkazy, definice odborných termínů, vysvětlení zkratek a použitou notaci,
- popis informačních objektů a datových typů,
- požadovanou strukturu zprávy s podrobným popisem polí jejího záhlaví a typů částí těla zprávy,
- popis oznámení používaných k informování účastníků o stavu transferu zprávy,
- typy objektů zúčastněných na předávání zpráv,
- typy portů, přes které vzájemně komunikují jednotlivé objekty,
- popis abstraktních operací a jejich možných chyb,
- popis činností a procedur vykonávaných uživatelským agentem a pamětí zpráv,
- údaje o posuzování shody,

Přílohy k této části MHS doplňují respektive upřesňují některé důležité aspekty systému EDI, jako jsou například identifikátory objektů, atributy, funkční objekty a informace související s používáním adresáře a se zabezpečením funkcí systému.
Text normy je doplněn řadou obrázků a tabulek napomáhajících pochopení předmětu normy a jejích ustanovení.

Označení ČSN ISO/IEC 10021-9 (369651)
Katalogové číslo 65621
Cena 1 100 Kč1100
Datum schválení 1. 12. 2002
Datum účinnosti 1. 1. 2003
Jazyk čeština
Počet stran 132 stran formátu A4
EAN kód 8590963656212
Tato norma nahradila ČSN ISO/IEC 10021-9 (369651) z srpna 1998
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN ISO/IEC 10021-1 (369651)
Informační technologie - Systémy zprostředkování zpráv (MHS) - Část 1: Systém a přehled služeb

ČSN ISO/IEC 10021-10 (369651)
Informační technologie - Systémy zprostředkování zpráv (MHS): Směrování v MHS

ČSN ISO/IEC 10021-2 (369651)
Informační technologie - Systémy zprostředkování zpráv (MHS): Celková architektura

ČSN ISO/IEC 10021-4 (369651)
Informační technologie - Systémy zprostředkování zpráv (MHS): Systém přenosu zpráv - Definice a procedury abstraktní služby

ČSN ISO/IEC 10021-5 (369651)
Informační technologie - Systémy zprostředkování zpráv (MHS): Paměť zpráv: Definice abstraktní služby

ČSN ISO/IEC 10021-6 (369651)
Informační technologie - Systémy zprostředkování zpráv (MHS): Specifikace protokolů

ČSN ISO/IEC 10021-7 (369651)
Informační technologie - Systémy zprostředkování zpráv (MHS): Sdělování zpráv mezi osobami

ČSN ISO/IEC 10021-8 (369651)
Informační technologie - Systémy zprostředkování zpráv (MHS) - Část 8: Služba předávání zpráv elektronickou výměnou dat

ČSN ISO/IEC TR 10021-11 (369651)
Informační technologie - Systémy zprostředkování zpráv (MHS): Směrování v MHS - Příručka pro manažery systémů předávání zpráv

foo