ČSN ISO/IEC 14753 (369691)

Informační technologie - Otevřené distribuované zpracování - Rozhraní odkazů a vazeb

Objednat
Cena: 65 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Předmětem ODP (Open Distributed Processing) je vývoj norem, které by měly podpořit výhody služeb distribuovaného zpracování informací v různorodém prostředí zdrojů informačních technologií a domén s mnohonásobnou organizací. Tyto normy určují omezení systémových specifikací a poskytují systém infrastruktury, které řeší základní problémy spojené s navrhováním a programováním distribuovaných systémů.
Distribuované systémy jsou důležité vzhledem k rostoucím potřebám propojení systémů zpracování informací. Tyto potřeby vycházejí z organizačních trendů, které vyžadují výměnu informací jak mezi skupinami uvnitř organizace, tak i mezi spolupracujícími organizacemi. Aby se mohlo mezi organizacemi a jejich informačními systémy vytvořit prostředí vhodné pro spolupráci, musí si jednotliví účastníci stanovit a odsouhlasit podmínky vzájemných vztahů a potom je dodržovat. Spolupráce mezi ODP systémy požaduje, aby objekty používaly normalizované komunikační metody, umístěné v jednotlivých autonomních systémech.
Pro spolupráci mezi ODP systémy a skupinami ODP systémů je velmi důležité rozhraní odkazů. Toto rozhraní dává konkrétní formu informacím potřebným pro utváření vazeb, včetně vazeb k objektům v uzlech, které podporují několik různých komunikačních protokolů a vazeb k objektům na různých úrovních správy domén. Rozhraní odkazu dále dává konkrétní formu informacím, které požadují mechanizmy pro údržbu vazeb mezi matematickými objekty při dodržování transparentnosti distribuovaného zpracování.

Označení ČSN ISO/IEC 14753 (369691)
Katalogové číslo 60414
Cena 65 Kč65
Datum schválení 1. 12. 2000
Datum účinnosti 1. 1. 2001
Jazyk angličtina (obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál)
Počet stran 4 strany formátu A4
EAN kód 8590963604145
Dostupnost skladem (tisk na počkání)