ČSN ISO/IEC 9579 (369668)

Informační technologie - Přístup SQL ke vzdálené databázi s bezpečnostním rozšířením

Objednat
Cena: 65 Kč
včetně 10 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato mezinárodní norma Přístup SQL ke vzdálené databázi (Remonte Database Access (RDA) for Structured Query Language (SQL)), definuje model pro dálkovou spolupráci SQL-klienta a jednoho nebo více SQL-serverů, která probíhá prostřednictvím komunikačních prostředků a definuje způsob šifrování zpráv, jejich sémantiku a přidružovaná zařízení zprostředkující vzájemnou spoluprácí mezi jedním SQL-klientem a jedním SQL-serverem. Dále specifikuje způsob mapování protokolu RDA do specifické komunikační infrastruktury TPC/IP a bezpečnost transportní vrstvy.

Označení ČSN ISO/IEC 9579 (369668)
Katalogové číslo 60417
Cena 65 Kč65
Datum schválení 1. 12. 2000
Datum účinnosti 1. 1. 2001
Jazyk angličtina (obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál)
Počet stran 4 strany formátu A4
EAN kód 8590963604176
Tato norma nahradila ČSN ISO/IEC 9579-2 (369668) z prosince 1996
ČSN ISO/IEC 9579-1 (369668) z prosince 1996
Dostupnost skladem (tisk na počkání)
foo