ČSN ISO/IEC 10165-8 (369682)

Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Struktura informací managementu: Spravované objekty pro podporu vyšších vrstev

ČSN ISO/IEC 10165-8 Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Struktura informací managementu: Spravované objekty pro podporu vyšších vrstev
6 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 440 Kč
včetně 10 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato norma se vztahuje k vyšším vrstvám referenčního modelu propojení otevřených systémů. Jde o část 8 ze skupiny norem ISO/IEC 10165 se společným názvem Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Struktura informací managementu.
V normě je popsán model pro společné objekty vyšších vrstev a dále jsou zde uvedeny generické a formální definice pro společné informace podpůrných vyšších vrstev (spravované objekty). Model vyšší vrstvy je v této normě založen na čtyřech druzích definovaných objektů, kterými jsou: komunikační entity, mechanismy protokolu, přístupové body služby a spojení a asociace. Pro každou z vyšších vrstev (tj. prezentační, relační a aplikační) je stanovena hierarchie spravovaných objektů, dědičnost a jejich vztahy. Generické definice v normě uvádí importované třídy spravovaných objektů, importovaná navázání jmen a dále třídy spravovaných objektů pro tři vyšší vrstvy.
Normativní příloha A vysvětluje pojem "monolitická vyšší vrstva" a s ním spojené třídy spravovaných objektů.
Normativní příloha B obsahuje definice informací managementu zapsané v syntaxi ASN.1.

Označení ČSN ISO/IEC 10165-8 (369682)
Katalogové číslo 65563
Cena 440 Kč440
Datum schválení 1. 11. 2002
Datum účinnosti 1. 12. 2002
Jazyk čeština
Počet stran 40 stran formátu A4
EAN kód 8590963655635
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN ISO/IEC 10165-1 (369682)
Informační technika. Propojení otevřených systémů. Struktura informací managementu. Část 1: Model informací managementu

ČSN ISO/IEC 10165-2 (369682)
Informační technika. Propojení otevřených systémů. Struktura informací managementu. Část 2: Definice informací managementu

ČSN ISO/IEC 10165-4 +Amd.1 (369682)
Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Struktura informací managementu - Část 4: Směrnice pro definici spravovaných objektů

ČSN ISO/IEC 10165-5 (369682)
Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Struktura informací managementu: Generická informace managementu

ČSN ISO/IEC 10165-6 (369682)
Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Struktura informací managementu: Požadavky a směrnice pro proformy prohlášení o shodě implementace spojené s managementem OSI

ČSN ISO/IEC 10165-7 (369682)
Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Struktura informací managementu: Obecný model vztahů

ČSN ISO/IEC 10165-9 (369682)
Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Struktura informací managementu: Spravované objekty aplikační vrstvy managementu systémů

foo