1. a 2. července zavřeno z důvodu stěhování

Ve dnech 1. a 2. července bude naše prodejna z důvodu stěhování uzavřena. Od středy 7. července vás přivítáme na nové adrese: Dukelská třída 70, Brno.

skrýt tuto zprávu

ČSN ISO/IEC 7480 (369613)

Informační technika. Telekomunikace a výměna informací mezi systémy. Kvalita signálu na rozhraní KZ/UZ při arytmickém přenosu

ČSN ISO/IEC 7480 Informační technika. Telekomunikace a výměna informací mezi systémy. Kvalita signálu na rozhraní KZ/UZ při arytmickém přenosu
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 230 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato mezinárodní norma specifikuje požadavky na kvalitu signálu při sériovém přenosu dat na rozhraní mezi koncovým datovým zařízením (KZ) a ukončujícím zařízením datového okruhu (UZ) při arytmickém přenosu. Rozhraní, na které se tato mezinárodní norma odvolává odpovídají doporučením CCITT V.24 (telefonní sítě) a X.24 (datové sítě), jak jsou specifikována pro UZ v následujících doporučeních CCITT:
- V.21, V.22, V.22 bis, V.32, V.26 ter, V.32, V.32 bis, X.20, X.20 bis společně s V.28 elektrické charakteristiky;
- X.20 společně s V.10 a/nebo V.11 elektrické charakteristiky.

Požadavek na kvalitu signálu je omezen na arytmický přenos na rozhraní s asynchronními UZ nebo se synchronními UZ pracujícími v asynchronním režimu v souladu s Doporučeními CCITT V.14 nebo V.42. Kvalita signálu KZ pracujícím v synchronním režimu, není součástí této mezinárodní normy. Tato mezinárodní norma je aplikovatelná také v případě, když rozhraní specifikované v uvedených Doporučeních CCITT je tvořeno v ISDN referenčním bodem R, jak je definován v Doporučení CCITT I.411 a jak je popsán v Doporučeních CCITT V.110, V.120 a X.30. Charakteristiky kvality signálu platí bez ohledu na to, zda je nebo není obsaženo multiplexní zařízení. Neplatí pro mezilehlá zařízení, kde není zajištěna žádná regenerace signálu mezi vzájemně propojenými úseky. Tato mezinárodní norma nepopisuje kvalitu signálu UZ, ani vedení, které je na UZ připojeno. Neuvádí ani požadavky na přípustnou bitovou chybovost. Tato mezinárodní norma nespecifikuje rychlostní charakteristiky. Jmenovitá hodnota modulační rychlosti a znakový interval jsou nezávislé na aplikaci.

Označení ČSN ISO/IEC 7480 (369613)
Katalogové číslo 15314
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 2. 1994
Datum účinnosti 1. 3. 1994
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8590963153148
Dostupnost skladem (tisk na počkání)