ICS 35.200 - Rozhraní a propojovací zařízení

ČSN EN 62264-5 ed. 2 (182002) - květen 2017 aktuální vydání

Integrovaný systém podnikového řízení - Část 5: Transakce mezi obchodem a výrobou

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 270 Kč

ČSN EN 62541-10 ed. 2 (184004) - prosinec 2015

Sjednocená architektura OPC - Část 10: Programy

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 4.21t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma bude zrušena k 11. srpnu 2023 (přejít na náhradu).

582 Kč

ČSN EN 62541-100 (184004) - prosinec 2015

Sjednocená architektura OPC - Část 100: Rozhraní zařízení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN 62541-11 (184004) - prosinec 2015

Sjednocená architektura OPC - Část 11: Historický přístup

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 3.21t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma bude zrušena k 27. červenci 2023 (přejít na náhradu).

582 Kč

ČSN EN 62541-13 (184004) - prosinec 2015

Sjednocená architektura OPC - Část 13: Seskupování

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 3.21t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma bude zrušena k 16. červenci 2023 (přejít na náhradu).

802 Kč

ČSN EN 62541-3 ed. 2 (184004) - prosinec 2015

Sjednocená architektura OPC - Část 3: Model prostoru adres

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 4.21t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma bude zrušena k 12. srpnu 2023 (přejít na náhradu).

977 Kč

ČSN EN 62541-4 ed. 2 (184004) - prosinec 2015

Sjednocená architektura OPC - Část 4: Služby

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 4.21t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma bude zrušena k 17. srpnu 2023 (přejít na náhradu).

1 422 Kč

ČSN EN 62541-5 ed. 2 (184004) - prosinec 2015

Sjednocená architektura OPC - Část 5: Model informací

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 4.21t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma bude zrušena k 14. srpnu 2023 (přejít na náhradu).

977 Kč

ČSN EN 62541-6 ed. 2 (184004) - prosinec 2015

Sjednocená architektura OPC - Část 6: Mapování

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 4.21t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma bude zrušena k 17. srpnu 2023 (přejít na náhradu).

802 Kč

ČSN EN 62541-7 ed. 2 (184004) - prosinec 2015

Sjednocená architektura OPC - Část 7: Profily

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 3.21t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma bude zrušena k 27. červenci 2023 (přejít na náhradu).

977 Kč

ČSN EN 62541-8 ed. 2 (184004) - prosinec 2015

Sjednocená architektura OPC - Část 8: Přístup dat

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 3.21t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma bude zrušena k 27. červenci 2023 (přejít na náhradu).

382 Kč

ČSN EN 62541-9 ed. 2 (184004) - prosinec 2015

Sjednocená architektura OPC - Část 9: Signalizace a podmínky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 3.21t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma bude zrušena k 23. červenci 2023 (přejít na náhradu).

802 Kč

ČSN 35 6563 (356563) - březen 1991

Blokové přenosy v systémech CAMAC

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 12.97t

372 Kč

ČSN EN 62379-2 (367009) - únor 2010

Společné řídicí rozhraní digitálních zvukových a obrazových zařízení v síti - Část 2: Zvuk

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

770 Kč

ČSN 36 7120 (367120) - duben 1998

Normalizace spojení mezi rozhlasovými vysílači nebo vysílacími systémy a dohlížecím zařízením - Část 1: Normy rozhraní pro systémy používající vybrané spojení

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 63028 (367217) - leden 2018

Bezdrátový přenos energie - Specifikace základu rezonančního systému (BSS) AirFuel

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN 63035 (367218) - leden 2018

MIDI (digitální rozhraní hudebních nástrojů) specifikace 1.0 (zkrácené vydání, 2015)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 63002 (367222) - červen 2017

Metoda identifikace a interoperability pro externí napájení používané přenosnými výpočetními zařízeními

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 62680-1 (367520) - duben 2014

Rozhraní univerzální sériové sběrnice pro data a napájení - Část 1: Specifikace univerzální sériové sběrnice

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

5 300 Kč

ČSN EN 62680-2 (367520) - duben 2014

Rozhraní univerzální sériové sběrnice pro data a napájení - Část 2: USB specifikace micro-USB kabelů a konektorů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 62680-3 (367520) - duben 2014

Rozhraní univerzální sériové sběrnice pro data a napájení - Část 3: Specifikace nabíjení baterie přes USB

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN 62680-4 (367520) - červen 2014

Rozhraní univerzální sériové sběrnice pro data a napájení - Část 4: Třídy kabelů a konektorů univerzální sériové sběrnice

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN IEC 61938 ed. 3 (368320) - srpen 2018

Multimediální systémy - Směrnice doporučených vlastností analogových rozhraní pro dosažení interoperability

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 61883-1 ed. 2 (368555) - únor 2010 aktuální vydání

Zvuková a obrazová zařízení pro neprofesionální účely - Digitální rozhraní - Část 1: Všeobecně

440 Kč

ČSN EN 61883-2 ed. 2 (368555) - květen 2006 aktuální vydání

Zvuková a obrazová zařízení pro neprofesionální účely - Digitální rozhraní - Část 2: Přenos dat SD-DVCR

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 61883-3 ed. 2 (368555) - květen 2006 aktuální vydání

Zvuková a obrazová zařízení pro neprofesionální účely - Digitální rozhraní - Část 3: Přenos dat HD-DVCR

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 61883-4 ed. 2 (368555) - květen 2006 aktuální vydání

Zvuková a obrazová zařízení pro neprofesionální účely - Digitální rozhraní - Část 4: Přenos dat MPEG2-TS

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 61883-5 ed. 2 (368555) - květen 2006 aktuální vydání

Zvuková a obrazová zařízení pro neprofesionální účely - Digitální rozhraní - Část 5: Přenos dat SDL-DVCR

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 61883-6 ed. 3 (368555) - duben 2015

Zvuková a obrazová zařízení pro neprofesionální účely - Digitální rozhraní - Část 6: Přenosový protokol zvukových a hudebních dat

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

945 Kč

ČSN EN 61883-7 (368555) - listopad 2003

Zvuková a obrazová zařízení pro neprofesionální účely - Digitální rozhraní - Část 7: Přenos ITU-R BO.1294 Systém B

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 62889 (368571) - prosinec 2015

Digitální video rozhraní - Gigabit video rozhraní pro multimediální systémy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 62514 (368612) - leden 2011

Multimediální brána v domácích sítích - Směrnice

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč

ČSN EN 62286 (368631) - říjen 2004

Rozhraní pro výrobky spotřební elektroniky a sítě pro servisní diagnostiku - Použití pro IEEE 1394

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 62365 ed. 2 (368633) - únor 2010 aktuální vydání

Digitální zvuk - Digitální rozhraní vstup-výstup - Přenos digitálního zvuku sítěmi s asynchronním přenosovým módem (ATM)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 62680-1-1 (368691) - květen 2016

Rozhraní univerzální sériové sběrnice pro data a výkon - Část 1-1: Rozhraní univerzální sériové sběrnice - Společné komponenty - Specifikace nabíjení přes USB, revize 1,2

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN 62680-2-1 (368691) - květen 2016

Rozhraní univerzální sériové sběrnice pro data a výkon - Část 2-1: Specifikace univerzální sériové sběrnice, revize 2.0 (TA 14)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

5 300 Kč

ČSN EN 62680-2-2 (368691) - květen 2016

Rozhraní univerzální sériové sběrnice pro data a výkon - Část 2-2: Univerzální sériová sběrnice - Specifikace kabelů a konektorů mikro USB, revize 1.01

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 62680-2-3 (368691) - květen 2016

Rozhraní univerzální sériové sběrnice pro data a výkon - Část 2-3: Kabely univerzální sériové sběrnice a třída konektorů, revize 2.0

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 62680-3-1 (368691) - říjen 2017

Rozhraní univerzální sériové sběrnice pro data a výkon - Část 3-1: Specifikace univerzální sériové sběrnice 3.1

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

4 050 Kč

ČSN EN IEC 62680-1-2 ed. 3 (368691) - listopad 2018

Rozhraní univerzální sériové sběrnice pro data a výkon - Část 1-2: Společné části - Specifikace výkonového USB

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 7.20t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma bude zrušena k 16. lednu 2023 (přejít na náhradu).

4 082 Kč

ČSN EN IEC 62680-1-2 ed. 4 (368691) - červenec 2020

Rozhraní univerzální sériové sběrnice pro data a výkon - Část 1-2: Společné části - Specifikace výkonového USB

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

2 333 Kč

ČSN EN IEC 62680-1-3 ed. 3 (368691) - listopad 2018

Rozhraní univerzální sériové sběrnice pro data a výkon - Část 1-3: Společné části - Specifikace univerzální sériové sběrnice, kabel a konektor typ CTM

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 9.21t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma bude zrušena k 23. březnu 2024 (přejít na náhradu).

1 902 Kč

ČSN EN IEC 62680-1-3 ed. 4 (368691) - září 2021

Rozhraní univerzální sériové sběrnice pro data a výkon - Část 1-3: Společné části - Specifikace univerzální sériové sběrnice, kabel a konektor typ CR

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

2 470 Kč

ČSN EN IEC 62680-1-4 (368691) - listopad 2018

Rozhraní univerzální sériové sběrnice pro data a výkon - Část 1-4: Společné komponenty - Autentická specifikace USB typ CTM

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN IEC 62680-1-5 (368691) - duben 2020

Rozhraní univerzální sériové sběrnice pro data a výkon - Část 5: Společné části - Definice třídy zařízení USB Audio 3.0

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

990 Kč

ČSN EN IEC 62680-1-6 (368691) - duben 2020

Rozhraní univerzální sériové sběrnice pro data a výkon - Část 6: Společné části - Základní funkce třídy zařízení USB Audio 3.0

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN IEC 62680-1-8 (368691) - duben 2020

Rozhraní univerzální sériové sběrnice pro data a výkon - Část 8: Společné části - Definice typů rozhraní základní třídy zařízení USB Audio 3.0

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN ISO/IEC 2593 (369202) - leden 2003 aktuální vydání

Informační technologie - Telekomunikace a výměna informací mezi systémy - Rozměry důležité pro zasunutelnost 34-pólového konektoru rozhraní DTE/DCE a přiřazení čísel kontaktům

340 Kč

ČSN ISO 9543 (369204) - leden 1994

Systémy zpracování informací. Výměna informací mezi systémy. Kvalita signálu na rozhraních KZ/UZ při synchronním přenosu

230 Kč

ČSN ISO 1177 (369209) - únor 1995

Zpracování informací. Struktura znaků pro arytmický a synchronní znakově orientovaný přenos

125 Kč

ČSN ISO/IEC 8481 (369213) - leden 2000

Informační technologie - Telekomunikace a výměna informací mezi systémy - Přímá spojení od DTE k DTE

230 Kč

ČSN ISO 1745 (369216) - červenec 1995

Zpracování informací. Procedury řízení v základním režimu pro systémy datové komunikace

350 Kč

ČSN ISO/IEC 11569 (369219) - prosinec 1995

Informační technika. Telekomunikace a výměna informací mezi systémy. Rozměry styčných částí a přiřazení čísel kontaktů 26-pólového konektoru rozhraní

230 Kč

ČSN ISO/IEC 8480 (369231) - leden 2000

Informační technologie - Telekomunikace a výměna informací mezi systémy - Řízení záložního provozu rozhraní DTE/DCE používajícího vazební obvody podle Doporučení ITU-T V.24

190 Kč

ČSN ISO/IEC 7776 (369234) - říjen 1997

Informační technologie - Telekomunikace a výměna informací mezi systémy - Procedury pro vysokoúrovňové řízení datového spoje - Popis procedur datového spoje kompatibilních s LAPB X.25 pro provoz s DTE

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Amd.1 8.99t

900 Kč

ČSN ISO 2110 (369340) - červenec 1994

Informační technika. Datová komunikace. 25-pólový konektor rozhraní KZ/UZ a přiřazení čísel kontaktům

230 Kč

ČSN ISO 4902 (369341) - červenec 1994

Informační technika. Datová komunikace. 37-pólový konektor rozhraní KZ/UZ a přiřazení čísel kontaktům

340 Kč

ČSN ISO 4903 (369342) - červenec 1994

Informační technika. Datová komunikace. 15-pólový konektor rozhraní KZ/UZ a přiřazení čísel kontaktům

340 Kč

ČSN ISO/IEC TR 9578 (369345) - říjen 1994

Informační technika. Konektory komunikačního rozhraní používané v místních počítačových sítích

440 Kč

ČSN ISO/IEC 8482 (369350) - září 1997

Informační technologie - Telekomunikace a výměna informací mezi systémy - Mnohobodová propojení kroucenými páry

340 Kč

ČSN ISO/IEC 9549 (369352) - březen 1994

Informační technika. Galvanické oddělení symetrických obvodů. Rozhraní

190 Kč

ČSN ISO/IEC 7480 (369613) - únor 1994

Informační technika. Telekomunikace a výměna informací mezi systémy. Kvalita signálu na rozhraní KZ/UZ při arytmickém přenosu

230 Kč

ČSN ISO/IEC 10728 (369648) - srpen 1996

Informační technologie. Slovníkový systém zdrojů informací (IRDS). Rozhraní služeb

945 Kč

ČSN ISO 9314-1 (369690) - únor 1994

Systémy zpracování informací. Rozprostřené datové rozhraní s optickými vlákny (FDDI). Část 1: Protokol fyzické vrstvy kruhu s pověřením (PHY)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 3.97t

372 Kč

ČSN ISO 9314-2 (369690) - květen 1994

Systémy zpracování informací. Rozprostřené datové rozhraní s optickými vlákny (FDDI). Část 2: Řízení přístupu k médiu a kruhu s pověřením (MAC)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 3.97t

582 Kč

ČSN ISO/IEC 9314-13 (369690) - říjen 1999

Informační technologie - Distribuované datové rozhraní s optickými vlákny (FDDI) - Část 13: Proforma prohlášení o shodě protokolu pro zkoušky shody (CT-PICS)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

125 Kč

ČSN ISO/IEC 9314-25 (369690) - leden 2001

Informační technologie - Distribuované datové rozhraní s optickými vlákny (FDDI) - Část 25: Sestava abstraktních testů pro FDDI - Testování shody managementu stanice (SMT-ATS)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

190 Kč

ČSN ISO/IEC 9314-6 (369690) - říjen 1999

Informační technologie - Distribuované datové rozhraní s optickými vlákny (FDDI) - Část 6: Management stanice (SMT)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

125 Kč

ČSN ISO/IEC 9314-7 (369690) - listopad 1999

Informační technologie - Distribuované datové rozhraní s optickými vlákny (FDDI) - Část 7: Protokol fyzické vrstvy (PHY-2)

550 Kč

ČSN ISO/IEC 9314-8 (369690) - říjen 1999

Informační technologie - Distribuované datové rozhraní s optickými vlákny (FDDI) - Část 8: Řízení přístupu k médiu 2 (MAC-2)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

125 Kč

ČSN ISO/IEC 11518-1 (369901) - červen 1999

Informační technologie - Vysoce výkonné paralelní rozhraní - Část 1: Specifikace mechanického, elektrického a signálového protokolu (HIPPI-PH)

590 Kč

ČSN ISO/IEC 11518-10 (369901) - září 2002

Informační technologie - Vysoce výkonné paralelní rozhraní - Část 10: Fyzická vrstva 6 400 Mbit/s (HIPPI-6400-PH)

570 Kč

ČSN ISO/IEC 11518-2 (369901) - září 2002 aktuální vydání

Informační technologie - Vysoce výkonné paralelní rozhraní - Část 2: Protokol vytváření rámců (HIPPI-FP)

350 Kč

ČSN ISO/IEC 11518-6 (369901) - srpen 2002 aktuální vydání

Informační technologie - Vysoce výkonné paralelní rozhraní - Část 6: Řízení fyzického přepojování (HIPPI-SC)

340 Kč

ČSN ISO/IEC 9316-2 (369905) - duben 2002

Informační technologie - Rozhraní pro systémy malých počítačů 2 (SCSI-2) - Část 2: Metoda společného přístupu (CAM) - Přenos a modul rozhraní SCSI

770 Kč

ČSN ISO/IEC 14776-341 (369906) - červen 2001

Informační technologie - Rozhraní pro systémy malých počítačů 3 (SCSI-3) - Část 341: Příkazy řídicí jednotky (SCC)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ISO/IEC 14776-342 (369906) - červen 2001

Informační technologie - Rozhraní pro systémy malých počítačů - Část 342: Příkazy řídicí jednotky 2 (SCC-2)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ISO/IEC 14776-381 (369906) - červen 2001

Informační technologie - Rozhraní pro systémy malých počítačů (SCSI) - Část 381: Příkazy pro zařízení na optické paměťové karty (OMC)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ISO/IEC 14709-1 (369975) - leden 2000

Informační technologie - Uspořádání kabeláže v objektu uživatele (CPC) pro aplikace - Část 1: Základní přístup digitální sítě integrovaných služeb (ISDN)

340 Kč

ČSN ISO/IEC TR 15067-2 (369976) - leden 2000

Informační technologie - Aplikační model domovních elektronických systémů (HES) - Část 2: Osvětlovací model pro HES

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ISO/IEC 14165-131 (369978) - únor 2002

Informační technologie - Vláknový kanál - Část 131: Požadavky na přepínací matrici (FC-SW)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

770 Kč

ČSN ISO/IEC 14165-141 (369978) - říjen 2003

Informační technologie - Vláknový kanál - Část 141: Generické požadavky na matrici (FC-FG)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN ISO/IEC TR 10192-2 (369982) - únor 2003

Informační technologie - Rozhraní domácího elektronického systému (HES) - Část 2: Jednoduché rozhraní typu 1

230 Kč

ČSN EN ISO 14915-2 (833581) - leden 2004

Ergonomie softwaru pro multimediální uživatelská rozhraní - Část 2: Multimediální navigace a ovládání

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN ETS 300 248 (871508) - prosinec 1994

Podnikové telekomunikace (BT). Technické požadavky na volný přístup k sítím. Nestrukturalizovaný digitální pronajatý okruh 2048 kbit/s (D2048U). Rozhraní na koncové zařízení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 7.97t

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

64 Kč

ČSN ETS 300 288 (871509) - prosinec 1994

Podnikové telekomunikace (BTC). Nestrukturalizovaný digitální pronajatý okruh 64 kbit/s (D64U). Prezentace rozhraní

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 7.97t

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

64 Kč

ČSN ETS 300 289 (871510) - prosinec 1994

Podnikové telekomunikace (BTC). Nestrukturalizovaný digitální pronajatý okruh 64 kbit/s (D64U). Vlastnosti spojení

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 290 (871511) - prosinec 1994

Podnikové telekomunikace (BTC). Nestrukturalizovaný digitální pronajatý okruh 64 kbit/s (D64U). Rozhraní na koncové zařízení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 7.97t

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

64 Kč

ČSN ETS 300 418 ed. 1 (871515) - duben 1997

Podnikové telekomunikace (BTC) - Nestrukturalizované a strukturalizované digitální pronajaté okruhy 2 048 kbit/s (D2048U a D2048S) - Popis síťového rozhraní

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 420 ed. 1 (871517) - duben 1997

Podnikové telekomunikace (BTC) - Strukturalizované digitální pronajaté okruhy 2 048 kbit/s (D2048S) - Rozhraní koncového zařízení

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 686 ed. 1 (871524) - květen 1997

Podnikové telekomunikace (BTC) - Digitální pronajaté okruhy 34 Mbit/s a 140 Mbit/s (D34U, D34S, D140U a D140S) - Popis síťového rozhraní

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN P I-ETS 300 022-2 (872533) - listopad 1994

Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (fáze 1). Specifikace radiového rozhraní vrstvy 3. Část 2: Rozšíření pro DCS (GSM 04.08 - DCS)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 587-2 (872582) - září 1996 aktuální vydání

Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2). Rozhraní systém základnové stanice - radiotelefonní ústředna (BSS-MSC). Principy rozhraní (GSM 08.02)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETS 300 591 (872586) - září 1996 aktuální vydání

Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2). Přizpůsobení rychlosti na rozhraní systém základnové stanice - radiotelefonní ústředna (BSS-MSC) (GSM 08.20)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 592 (872587) - září 1996 aktuální vydání

Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2). Rozhraní řídicí stupeň základnové stanice - základnová vysílací a přijímací stanice (BSC-BTS). Všeobecná hlediska (GSM 08.51)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETS 300 594 (872589) - září 1996 aktuální vydání

Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2). Rozhraní řídicí stupeň základnové stanice - základnová vysílací a přijímací stanice (BSC-BTS). Struktura fyzických obvodů vrstvy 1 (GSM 08.54)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 562 (872604) - listopad 1996 aktuální vydání

Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2). Přizpůsobení rychlosti na rozhraní pohyblivá stanice - systém základnové stanice (MS-BSS) (GSM 04.21)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 940 ed. 1 (872701) - únor 1998

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Specifikace rádiového rozhraní vrstvy 3 (GSM 04.08 verze 5.4.1)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 300 291-1 V1.2.1 (873556) - listopad 1999

Síť telekomunikačního managementu (TMN) - Specifikace funkcí zákaznické správy (CA) na rozhraní operační systém/síťový prvek (OS/NE) - Část 1: Konfigurace jednoduchého vedení

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN P I-ETS 300 291 (873556) - leden 1996

Síťová hlediska (NA). Specifikace funkcí zákaznické agendy (CA) na rozhraní operační systém/síťový prvek (OS/NE)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN P I-ETS 300 292 (873557) - leden 1996

Síťová hlediska (NA). Specifikace funkcí řízení směrovacích informací pro volání na rozhraní operační systém/síťový prvek (OS/NE)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 405 (873562) - leden 1996

Síťová hlediska (NA). Velkoměstské sítě (MAN). Propojování spojovacích systémů (MSS) v MAN prostřednictvím rozhraní asynchronního přenosového módu (ATM)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Cor.1 11.96t

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

52 Kč

ČSN P I-ETS 300 113 (875005) - květen 1995

Rádiová zařízení a rádiové systémy (RES). Pozemní pohyblivá služba. Technické vlastnosti a zkušební podmínky pro nehovorová a kombinovaná analogová hovorová a nehovorová zařízení přenosu dat s konektorem pro vnitřní nebo vnější anténu

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 835 ed. 1 (875808) - září 1999

Multimediální koncová zařízení a aplikace (MTA) - Programovatelné komunikační rozhraní (PCI) pro přenos souborů po digitální síti integrovaných služeb (ISDN)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 102-1 +A1+A2 (877020) - červen 1995

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Vrstva 3 rozhraní mezi uživatelem a sítí. Specifikace řízení základního spojení (obsahuje změny A1 a A2)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETS 300 102-2 (877020) - červen 1995

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Vrstva 3 rozhraní mezi uživatelem a sítí. Specifikace řízení základního spojení. Diagramy specifikačního popisného jazyka (SDL)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 125 (877025) - červen 1995

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Specifikace rozhraní mezi uživatelem a sítí u linkové vrstvy. Aplikace Doporučení CCITT Q.920/I.440 a Q.921/I.441

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 300 324-1 V1.2.3 (877045) - únor 2000

Rozhraní V v digitální místní ústředně (LE) - Rozhraní V 5.1 pro podporu přístupové sítě (AN) - Část 1: Specifikace rozhraní V5.1

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 300 324-2 V1.2.3 (877045) - únor 2000

Rozhraní V v digitální místní ústředně (LE) - Rozhraní V5.1 pro podporu přístupové sítě (AN) - Část 2: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 324-1 (877045) - duben 1995

Signalizační protokoly a spojování (SPS). Rozhraní "V" v digitální místní ústředně (LE). Rozhraní V5.1 pro podporu přístupové sítě (AN). Část 1: Specifikace rozhraní V5.1

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 5.97t

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

64 Kč

ČSN ETS 300 324-2 (877045) - duben 1995

Signalizační protokoly a spojování (SPS). Rozhraní "V" v digitální místní ústředně (LE). Rozhraní V5.1 pro podporu přístupové sítě (AN). Část 2: Formulář prohlášení o souladu realizace s protokolem (Formulář PICS)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 324-9 ed. 1 (877045) - červen 1997

Signalizační protokoly a spojování (SPS) - Rozhraní V v digitální místní ústředně (LE) - Rozhraní V5.1 pro podporu přístupové sítě (AN) - Část 9: Zkušební specifikace fyzické vrstvy

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 347-3 ed. 1 (877050) - červen 1997

Signalizační protokoly a spojování (SPS) - Rozhraní V v digitální místní ústředně (LE) - Rozhraní V5.2 pro podporu přístupové sítě (AN) - Část 3: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) síťové vrstvy (strana AN)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 347-5 ed. 1 (877050) - červen 1997

Signalizační protokoly a spojování (SPS) - Rozhraní V v digitální místní ústředně (LE) - Rozhraní V5.2 pro podporu přístupové sítě (AN) - Část 5: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) síťové vrstvy (strana LE)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 347-7 ed. 1 (877050) - červen 1997

Signalizační protokoly a spojování (SPS) - Rozhraní V v digitální místní ústředně (LE) - Rozhraní V5.2 pro podporu přístupové sítě (AN) - Část 7: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) spojové vrstvy

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 347-9 ed. 1 (877050) - červen 1997

Signalizační protokoly a spojování (SPS) - Rozhraní V v digitální místní ústředně (LE) - Rozhraní V5.2 pro podporu přístupové sítě (AN) - Část 9: Zkušební specifikace fyzické vrstvy

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 376-2 (877052) - září 1996

Signalizační protokoly a spojování (SPS). Rozhraní Q3 přístupové sítě (AN) pro řízení konfigurace rozhraní V5 a přidružených uživatelských bran. Část 2: Specifikace proformy prohlášení o shodě řízeného objektu (MOCS)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETSI EN 300 376-1 V1.2.1 (877052) - srpen 2000

Síť telekomunikačního managementu (TMN) - Rozhraní Q3 přístupové sítě (AN) pro řízení konfigurace rozhraní V5 a přidružených uživatelských bran - Část 1: Specifikace rozhraní Q3

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 377-2 (877053) - září 1996

Signalizační protokoly a spojování (SPS). Rozhraní Q3 v místní ústředně (LE) pro řízení konfigurace rozhraní V5 a připojených zákaznických profilů. Část 2: Specifikace proformy prohlášení o shodě řízeného objektu (MOCS)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETSI EN 300 377-1 V1.2.1 (877053) - srpen 2000

Rozhraní Q3 v místní ústředně (LE) pro řízení konfigurace rozhraní V5 a připojených zákaznických profilů - Část 1: Specifikace rozhraní Q3

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETS 300 378-1 (877083) - září 1996

Signalizační protokoly a spojování (SPS). Rozhraní Q3 přístupové sítě (AN) pro správu chybových hlášení a provozního zatížení rozhraní V5 a přidružených uživatelských bran. Část 1: Specifikace rozhraní Q3

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETSI EN 300 378-1 V1.2.1 (877083) - srpen 2000

Síť telekomunikačního managementu (TMN) - Rozhraní Q3 přístupové sítě (AN) pro správu chybových hlášení a provozního zatížení rozhraní V5 a přidružených uživatelských bran - Část 1: Specifikace rozhraní Q3

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETS 300 379-1 (877084) - září 1996

Signalizační protokoly a spojování (SPS). Rozhraní Q3 v místní ústředně (LE) pro správu chybových hlášení a provozního zatížení rozhraní V5 a přidružených zákaznických profilů. Část 1: Specifikace rozhraní Q3

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETSI EN 300 379-1 V1.2.1 (877084) - srpen 2000

Síť telekomunikačního managementu (TMN) - Rozhraní Q3 v místní ústředně (LE) pro správu chybových hlášení a provozního zatížení rozhraní V5 a přidružených zákaznických profilů - Část 1: Specifikace rozhraní Q3

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETSI EN 301 217-1 V1.2.2 (877154) - červenec 2000

Rozhraní V v digitálním uzlu služby (SN) - Rozhraní v referenčním bodě VB5.2 pro podporu širokopásmových nebo kombinovaných úzkopásmových a širokopásmových přístupových sítí (AN) - Část 1: Specifikace rozhraní

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETSI EN 301 217-2 V1.1.3 (877154) - červenec 2000

Rozhraní V v digitálním uzlu služby (SN) - Rozhraní v referenčním bodě VB5.2 pro podporu širokopásmových nebo kombinovaných úzkopásmových a širokopásmových přístupových sítí (AN) - Část 2: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETS 300 001 ed. 3 (877501) - červen 1997

Připojení k veřejné komutované telefonní síti (PSTN) - Všeobecné technické požadavky na zařízení připojovaná k účastnickému analogovému rozhraní v PSTN - Část 1 až 10

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 166 (878511) - červen 1995

Přenos a multiplexování (TM). Fyzikální a elektrické vlastnosti hierarchických digitálních rozhraní pro zařízení užívající plesiosynchronní nebo synchronní digitální hierarchii, založené na přenosové rychlosti 2048 kbit/s

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 167 (878512) - červen 1995

Přenos a multiplexování (TM). Funkční vlastnosti rozhraní 2048 kbit/s

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 371 (878517) - leden 1996

Přenos a multiplexování (TM). Informační model plesiochronní digitální hierarchie (PDH) z hlediska síťového prvku (NE)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 371 ed. 2 (878517) - listopad 1997

Přenos a multiplexování (TM). Informační model plesiochronní digitální hierarchie (PDH) z hlediska síťového prvku (NE)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN P I-ETS 300 416 (878524) - srpen 1996

Přenos a multiplexování (TM). Pohotovost úseků mezinárodních digitálních cest

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč