ČSN ISO/IEC 15955 (369670)

Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Protokol v režimu bez spojení pro prvek služby řízení asociace objektů aplikační služby

Objednat
Cena: 125 Kč
včetně 10 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

V této normě jsou specifikovány procedury pro transfer informací mezi objekty aplikační služby (objekty ASO) v režimu bez spojení a je specifikována abstraktní a konkrétní syntaxe pro reprezentaci jednotky APDU prvku ACSE služby A- UNIT-DATA. Procedura služby A-UNIT-DATA je definována v podobě interakcí mezi stroji protokolu ACSE stejné vrstvy při použití podpůrné služby a interakce mezi strojem protokolu ACSE, jeho poskytovatelem služby a jeho uživatelem služby. Tyto procedury jsou použitelné u instancí komunikace mezi systémy, které si přeji komunikovat v prostředí propojení otevřených systémů v režimu bez spojení. V této normě jsou též specifikovány požadavky na shodu pro systémy implementující tuto proceduru. Norma ISO/IEC 15955 je převzata do ČSN schválením k přímému používání s národní přílohou obsahující překlad úvodu a kapitol 1 Předmět normy, 3 Definice, 4 Zkratky a 5 Konvence.

Označení ČSN ISO/IEC 15955 (369670)
Katalogové číslo 67079
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 5. 2003
Datum účinnosti 1. 6. 2003
Jazyk angličtina (obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál)
Počet stran 8 stran formátu A4
EAN kód 8590963670799
Tato norma nahradila ČSN ISO/IEC 10035-1 +Amd.1 (369670) z listopadu 1999
Dostupnost skladem (tisk na počkání)
foo