ČSN ISO/IEC 10731 (369645)

Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Základní referenční model - Konvence pro definování služeb OSI

ČSN ISO/IEC 10731 Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Základní referenční model - Konvence pro definování služeb OSI
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 350 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato norma je jednou ze souboru norem, které se zabývají problematikou propojení otevřených systémů (Open Systems Interconnection, OSI). Pro komunikaci systémů v prostředí OSI byl navržen v normě ISO/IEC 7498-1 základní referenční model propojení otevřených systémů. Tento model rozlišuje sedm vrstev (aplikační, prezentační, relační, transportní, síťová, spojová, fyzická) otevřeného systému. Komunikace v otevřených systémech se může uskutečňovat vždy jen mezi stejnými vrstvami komunikujících systémů. Uvnitř otevřeného systému poskytují entity nižší vrstvy služby entitám nejblíže vyšší vrstvy, tj. entity vyšší vrstvy používají služby nejblíže nižší vrstvy. Entita poskytující službu se nazývá poskytovatel služby OSI, entita používající službu se nazývá uživatel služby OSI. Interakce mezi poskytovatelem služby a uživatelem služby se vyjadřují pomocí tzv. primitiv služby. Norma ČSN ISO/IEC 10731 poskytuje metodiku pro definování služeb poskytovaných mezi vrstvami referenčního modelu OSI. Nejprve definuje potřebné pojmy, zejména typy primitiv a služeb OSI. Tématy normy jsou model služby OSI, struktura primitiv služby OSI, techniky definování služeb OSI, model služby OSI pro aplikační vrstvu a pro vrstvy 1 až 6. V informativních přílohách jsou uvedeny konvence pro pojmenování primitiv služby OSI, pro popis parametrů primitiv, specifikace korelací mezi primitivy služby OSI, příklady časových diagramů při vydávání primitiv. V příloze F je použití této normy ilustrováno na příkladu definice fiktivní služby OSI převzatý z normy ISO/IEC TR 10167:1991.

Označení ČSN ISO/IEC 10731 (369645)
Katalogové číslo 59731
Cena 350 Kč350
Datum schválení 1. 9. 2000
Datum účinnosti 1. 10. 2000
Jazyk čeština
Počet stran 32 stran formátu A4
EAN kód 8590963597317
Tato norma nahradila ČSN ISO/TR 8509 (369645) z března 1995
Dostupnost skladem (tisk na počkání)