ČSN ISO/IEC 8348 (369641) Aktuální vydání

Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Definice síťové služby

Objednat
Cena: 590 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Toto doporučení | mezinárodní norma je jedním | jednou ze souboru doporučení | mezinárodních norem vytvořených proto, aby usnadnily propojování počítačových systémů. Má vazbu na další doporučení a mezinárodní normy tohoto souboru podle definic referenčního modelu propojení otevřených systémů (OSI). Referenční model OSI (Doporučení ITU-T X.200 | ISO/IEC 7498-1) člení oblast normalizace pro propojení na řadu vrstev specifikací, z nichž každá má zvládnutelný rozsah.
Toto doporučení | mezinárodní norma definuje službu poskytovanou síťovou vrstvou transportní vrstvě na hranici mezi síťovou vrstvou a transportní vrstvou referenčního modelu. Návrhářům transportních protokolů poskytuje definici síťové služby, jež je využitelná k podpoře transportního protokolu, a návrhářům protokolů síťové vrstvy předepisuje definice služeb, jejichž dostupnost má zajistit svou činností síťový protokol opírající se o služby z nižších vrstev.

Označení ČSN ISO/IEC 8348 (369641)
Katalogové číslo 81743
Cena 590 Kč590
Datum schválení 1. 9. 2008
Datum účinnosti 1. 10. 2008
Jazyk angličtina (obsahuje anglický text a českou titulní stranu)
Počet stran 76 stran formátu A4
EAN kód 8590963817439
Tato norma nahradila ČSN ISO/IEC 8348 +Amd.1 (369641) z února 2000
Dostupnost skladem (tisk na počkání)