ČSN ISO/IEC 15953 (369677)

Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Definice služby pro prvek služby řízení asociace objektů aplikační služby

Objednat
Cena: 190 Kč
včetně 10 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

V této normě jsou definovány služby prvku ACSE pro řízení asociace objektu aplikační služby (ASO) v prostředí propojení otevřených systémů. V prvku ACSE je stanoveno pět funkčních jednotek. Povinná funkční jednotka Jádro se používá k sestavení a uvolnění asociací ASO. Volitelná funkční jednotka Autentizace poskytuje dodatečné dílčí služby pro výměnu informací na podporu autentizace během sestavování asociace bez přídavných služeb. Dílčí služby autentizace prvku ACSE je možné použít pro podporu omezené třídy metod autentizace. Volitelná funkční jednotka Dohodnutí kontextu ASO umožňuje během sestavování asociace nabízet několik kontextů ASO. Volitelná funkční jednotka Asociace na vyšší úrovni poskytuje dílčí službu pro identifikaci asociací ASO a transparentní předávání dat dceřinným objektům ASO a umožňuje, aby byl během doby života asociace modifikován kontext ASO nebo prezentační kontext na asociaci ASO. Norma ISO/IEC 15953 je převzata do ČSN schválením k přímému používání s národní přílohou obsahující překlad úvodu a kapitol 1 Předmět normy, 3 Definice, 4 Zkratky a 5 Konvence.

Označení ČSN ISO/IEC 15953 (369677)
Katalogové číslo 67080
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 5. 2003
Datum účinnosti 1. 6. 2003
Jazyk angličtina (obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál)
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963670805
Tato norma nahradila ČSN ISO/IEC 8649 +Amd.1 +Amd.2 (369677) z srpna 1999
Dostupnost skladem (tisk na počkání)
foo