Třída 3600 - Osvětlování, všeobecně

Zobrazit obsah třídy 36 - Elektrotechnika

ČSN EN 61375-2-5 (360000) - srpen 2015

Elektrické drážní zařízení - Vlaková komunikační síť - Část 2-5: ETB - Páteřní vlaková síť Ethernet

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč

ČSN EN 12665 (360001) - březen 2022 aktuální vydání

Světlo a osvětlení - Základní termíny a kritéria pro stanovení požadavků na osvětlení

590 Kč

ČSN 36 0010 (360010) - únor 1965

Měření světla. Kmenová norma

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 8.96t

472 Kč

ČSN 36 0011-1 (360011) - únor 2014 aktuální vydání

Měření osvětlení prostorů - Část 1: Základní ustanovení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 8.19t

262 Kč

ČSN 36 0011-2 (360011) - únor 2014 aktuální vydání

Měření osvětlení prostorů - Část 2: Měření denního osvětlení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 8.19t

222 Kč

ČSN 36 0011-3 (360011) - únor 2014 aktuální vydání

Měření osvětlení prostorů - Část 3: Měření umělého osvětlení vnitřních prostorů

190 Kč

ČSN 36 0011-4 (360011) - únor 2014

Měření osvětlení prostorů - Část 4: Měření umělého osvětlení venkovních prostorů

190 Kč

ČSN EN 61341 (360017) - duben 2012

Metoda měření svítivosti v hlavním směru vyzařování a vyzařovacího úhlu(ů) u reflektorových světelných zdrojů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 62554 (360017) - duben 2012

Příprava vzorků pro měření obsahu rtuti v zářivkách

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 8.18t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

540 Kč

ČSN EN 62717 (360017) - leden 2018

LED moduly pro všeobecné osvětlování - Výkonnostní požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A2 9.19t

890 Kč

ČSN EN 60360 (360019) - červen 1999 aktuální vydání

Normalizovaná metoda měření oteplení patic světelných zdrojů

230 Kč

ČSN 36 0020 (360020) - leden 2015 aktuální vydání

Sdružené osvětlení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 8.19t

222 Kč

ČSN EN 50705 (360020) - srpen 2023

Osvětlovací zařízení s rádiovou komunikací - Bezpečnostní požadavky

190 Kč

ČSN EN 60630 (360030) - srpen 1999

Maximální obrysy pro žárovky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A3 4.00t, A4 10.03t, A5 11.05t, A6 4.10t, A7 11.15t

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

731 Kč

ČSN EN IEC 61228 ed. 3 (360035) - červen 2021

UV zářivky používané pro opalování - Metody měření a specifikace

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 14255-1 (360036) - říjen 2005

Měření a hodnocení osobních dávek při vystavení inkoherentnímu optickému záření - Část 1: Ultrafialové záření vysílané umělými zdroji na pracovní místa

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 14255-2 (360036) - červen 2006

Měření a hodnocení osobních dávek při vystavení inkoherentnímu optickému záření - Část 2: Viditelné a infračervené záření vysílané umělými zdroji na pracovní místa

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 14255-3 (360036) - září 2008

Měření a hodnocení osobních dávek při vystavení inkoherentnímu optickému záření - Část 3: UV-záření vysílané sluncem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 14255-4 (360036) - červen 2007

Měření a hodnocení osobních dávek při vystavení inkoherentnímu optickému záření - Část 4: Terminologie a veličiny používané při měření dávek-UV, viditelného a infračerveného záření

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 16237 (360037) - červen 2013

Klasifikace neelektrických zdrojů inkoherentního optického záření

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 61231 (360040) - únor 2011

Mezinárodní systém označování světelných zdrojů (ILCOS)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 3.14t

530 Kč

ČSN 36 0050-1 (360050) - červen 2014 aktuální vydání

Osvětlení podzemí dolů - Světelnětechnické základy navrhování - Část 1: Obecné požadavky

230 Kč

ČSN 36 0050-2 (360050) - červen 2014 aktuální vydání

Osvětlení podzemí dolů - Světelnětechnické základy navrhování - Část 2: Poruby s hydraulicky ovládanými mechanizovanými výztužemi

125 Kč

ČSN 36 0050-3 (360050) - červen 2014 aktuální vydání

Osvětlení podzemí dolů - Světelnětechnické základy navrhování - Část 3: Oblast přechodu porub-chodba

125 Kč

ČSN EN 50490 (360065) - leden 2009

Elektrická zařízení pro osvětlování letištních ploch a signalizaci - Technické požadavky na řízení pozemního leteckého osvětlení a monitorovací systém - Jednotky pro selektivní ovládání a monitorování jednotlivých světelných zdrojů

230 Kč

ČSN EN 61821 ed. 2 (360065) - červen 2012 aktuální vydání

Elektrická zařízení pro osvětlování letištních ploch a signalizaci - Udržování osvětlení přistávacích ploch sériovými obvody s konstantním proudem

340 Kč

ČSN EN 61822 ed. 2 (360065) - únor 2010

Elektrická zařízení pro osvětlování letištních ploch a signalizaci - Regulátory konstantního proudu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 6.24t

Norma bude zrušena k 14. listopadu 2026 (přejít na náhradu).

372 Kč

ČSN EN 61823 (360065) - září 2003

Elektrická zařízení pro osvětlování letištních ploch a signalizaci - Sériové transformátory AGL

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN IEC 61820-1 (360065) - prosinec 2019

Elektrická zařízení pro osvětlení přistávacích ploch na letištích - Část 1: Základní principy

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN IEC 61820-3-2 (360065) - červen 2024

Elektrická zařízení pro osvětlování letištních ploch a signalizaci - Část 3-2: Požadavky na napájecí zdroje - Zvláštní požadavky na sériové obvody

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN IEC 61820-3-4 (360065) - prosinec 2023

Elektrická zařízení pro osvětlování letištních ploch a signalizaci - Část 3-4: Bezpečnostní sekundární obvody v sériových obvodech - Obecné požadavky na bezpečnost

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN EN IEC 63067 (360065) - únor 2021

Elektrická zařízení pro osvětlování letištních ploch a signalizaci - Připojovací zařízení - Obecné požadavky a zkoušky

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 50512 (360066) - listopad 2009

Elektrická zařízení pro osvětlování letištních ploch a signalizaci - Zdokonalený obrazový systém řízení (A-VDGS)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN P CEN/TS 17623 (360070) - září 2021

Světelnětechnické vlastnosti pro informační modelování staveb (BIM) - Svítidla a snímače

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN 61547 ed. 2 (360090) - březen 2010

Zařízení pro všeobecné osvětlovací účely - EMC požadavky odolnosti

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 2 7.10t, Oprava 1 7.10t, Z1 9.23t

Norma bude zrušena k 8. březnu 2026 (přejít na náhradu).

302 Kč

ČSN EN IEC 61547 ed. 3 (360090) - září 2023

Zařízení pro obecné osvětlovací účely - EMC požadavky odolnosti

340 Kč

TNI IEC/TR 61547-1 (360090) - červen 2022

Zařízení pro všeobecné osvětlování - EMC požadavky odolnosti - Část 1: Objektivní světelný flikrmetr a metoda zkoušení odolnosti proti kolísání napětí

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN EN 62493 ed. 2 (360091) - prosinec 2015 aktuální vydání

Hodnocení osvětlovacích zařízení z hlediska vystavení člověka elektromagnetickým polím

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 3.23t

695 Kč

ČSN EN IEC 63103 (360092) - březen 2021

Osvětlovací zařízení - Měření příkonu v neaktivním režimu

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN IEC 63129 (360092) - listopad 2020

Stanovení charakteristik zapínacího proudu u světelnětechnických výrobků

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

TNI IEC/TR 63158 (360093) - červen 2022

Zařízení pro všeobecné osvětlování - Objektivní metoda pro zkoušení stroboskopických jevů u osvětlovacích zařízení

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč
foo