ČSN 36 0011-1 (360011) Aktuální vydání

Měření osvětlení prostorů - Část 1: Základní ustanovení

ČSN 36 0011-1 Měření osvětlení prostorů - Část 1: Základní ustanovení
2 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat


Cena: 262 Kč
včetně 0 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato norma platí pro měření denního osvětlení i umělého osvětlení vnitřních a venkovních prostorů. Stanovuje základní požadavky na přípravu i postup měření osvětlení. Její součástí je i stanovení postupu měření činitele odrazu světla od povrchů. Určuje požadavky na měřicí přístroje a stanovuje požadavky na přesnost měření a postup odhadu nejistoty měření. Obsahuje i požadavky na zpracování naměřených hodnot a na obsah protokolu z měření osvětlení. Netýká se měření osvětlení venkovních komunikací, pro které platí ČSN EN 13201-4.

Označení ČSN 36 0011-1 (360011)
Katalogové číslo 94680
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 2. 2014
Datum účinnosti 1. 3. 2014
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8590963946801
Změny a opravy Z1 8.19t
Tato norma nahradila ČSN 36 0011-1 (360011) z března 2006
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

S touto normou zákazníci nejvíce kupují

ČSN 36 0011-3 (360011)
Měření osvětlení prostorů - Část 3: Měření umělého osvětlení vnitřních prostorů

ČSN 36 0011-4 (360011)
Měření osvětlení prostorů - Část 4: Měření umělého osvětlení venkovních prostorů

ČSN 36 0011-2 (360011)
Měření osvětlení prostorů - Část 2: Měření denního osvětlení

ČSN EN 1838 (360453)
Světlo a osvětlení - Nouzové osvětlení

Další příbuzné normy

ČSN 36 0011-2 (360011)
Měření osvětlení prostorů - Část 2: Měření denního osvětlení

ČSN 36 0011-3 (360011)
Měření osvětlení prostorů - Část 3: Měření umělého osvětlení vnitřních prostorů

ČSN 36 0011-4 (360011)
Měření osvětlení prostorů - Část 4: Měření umělého osvětlení venkovních prostorů

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 360011-1
  • ČSN 36 00 11-1
foo