ČSN 36 0011-2 (360011) Aktuální vydání

Měření osvětlení prostorů - Část 2: Měření denního osvětlení

ČSN 36 0011-2 Měření osvětlení prostorů - Část 2: Měření denního osvětlení
2 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat


Cena: 222 Kč
včetně 0 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato norma platí pro měření denního osvětlení a doplňuje základní požadavky pro měření stanovené v ČSN 36 0011-1. Stanovuje požadavky na přípravu i postup měření denního osvětlení. Její součástí je i stanovení postupu měření venkovní horizontální osvětlenosti, činitele denní osvětlenosti, činitele prostupu světla, činitele znečištění osvětlovacích otvorů a jasů. Rozvádí požadavky na měřicí přístroje a požadavky na přesnost měření. Obsahuje i požadavky na zpracování naměřených hodnot a na obsah protokolu z měření denního osvětlení. V příloze je uveden doporučený postup měření a doporučený obsah protokolu vzhledem k požadované přesnosti měření.

Označení ČSN 36 0011-2 (360011)
Katalogové číslo 94681
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 2. 2014
Datum účinnosti 1. 3. 2014
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963946818
Změny a opravy Z1 8.19t
Tato norma nahradila ČSN 36 0011-2 (360011) z března 2006
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

S touto normou zákazníci nejvíce kupují

ČSN 36 0011-1 (360011)
Měření osvětlení prostorů - Část 1: Základní ustanovení

ČSN 36 0011-3 (360011)
Měření osvětlení prostorů - Část 3: Měření umělého osvětlení vnitřních prostorů

ČSN 36 0011-4 (360011)
Měření osvětlení prostorů - Část 4: Měření umělého osvětlení venkovních prostorů

ČSN 73 0580-2 (730580)
Denní osvětlení budov - Část 2: Denní osvětlení obytných budov

ČSN EN 1838 (360453)
Světlo a osvětlení - Nouzové osvětlení

Další příbuzné normy

ČSN 36 0011-1 (360011)
Měření osvětlení prostorů - Část 1: Základní ustanovení

ČSN 36 0011-3 (360011)
Měření osvětlení prostorů - Část 3: Měření umělého osvětlení vnitřních prostorů

ČSN 36 0011-4 (360011)
Měření osvětlení prostorů - Část 4: Měření umělého osvětlení venkovních prostorů

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 360011-2
  • ČSN 36 00 11-2
foo