Třída 3692 - Lokální počítačové sítě (LAN)

Zobrazit obsah třídy 36 - Elektrotechnika

ČSN ISO/IEC 2593 (369202) - leden 2003 aktuální vydání

Informační technologie - Telekomunikace a výměna informací mezi systémy - Rozměry důležité pro zasunutelnost 34-pólového konektoru rozhraní DTE/DCE a přiřazení čísel kontaktům

340 Kč

ČSN ISO 9543 (369204) - leden 1994

Systémy zpracování informací. Výměna informací mezi systémy. Kvalita signálu na rozhraních KZ/UZ při synchronním přenosu

230 Kč

ČSN ISO/IEC 7816-1 (369205) - srpen 2012

Identifikační karty - Karty s integrovanými obvody - Část 1: Karty s kontakty - Fyzikální charakteristiky

190 Kč

ČSN ISO/IEC 7816-10 (369205) - prosinec 2003

Identifikační karty - Karty s integrovanými obvody s kontakty - Část 10: Elektronické signály a odpověď na reset pro synchronní karty

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN ISO/IEC 7816-12 (369205) - květen 2010

Identifikační karty - Karty s integrovanými obvody - Část 12: Karty s kontakty - Elektrické rozhraní USB a provozní procedury

550 Kč

ČSN ISO/IEC 7816-13 (369205) - prosinec 2010

Identifikační karty - Karty s integrovanými obvody - Část 13: Příkazy pro správu aplikací v multiaplikačním prostředí

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN ISO/IEC 7816-2 (369205) - duben 2010 aktuální vydání

Identifikační karty - Karty s integrovanými obvody - Část 2: Karty s kontakty - Rozměry a umístění kontaktů

230 Kč

ČSN ISO/IEC 7816-3 (369205) - duben 2010 aktuální vydání

Identifikační karty - Karty s integrovanými obvody - Část 3: Karty s kontakty - Elektrické rozhraní a protokoly přenosu

550 Kč

ČSN ISO/IEC 7816-5 (369205) - prosinec 2005

Identifikační karty - Karty s integrovanými obvody - Část 5: Registrace poskytovatelů aplikací

190 Kč

ČSN ISO/IEC 7816-7 (369205) - prosinec 2003

Identifikační karty - Karty s integrovanými obvody s kontakty - Část 7: Mezioborové příkazy pro strukturovaný kartový dotazovací jazyk (SCQL)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN ISO/IEC 7816-9 (369205) - říjen 2019

Identifikační karty - Karty s integrovanými obvody - Část 9: Příkazy pro správu karet

340 Kč

ČSN ISO/IEC 8878 (369205) - říjen 1994

Informační technika. Telekomunikace a výměna informací mezi systémy. Použití X.25 k poskytování síťové služby OSI v módu se spojením

770 Kč

ČSN ISO/IEC 8802-2 (369206) - duben 1999

Informační technologie - Telekomunikace a výměna informací mezi systémy - Lokální a metropolitní sítě - Specifické požadavky - Část 2: Řízení logického spoje

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ISO/IEC 8886 (369207) - červen 1999 aktuální vydání

Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Definice spojové služby

350 Kč

ČSN ISO 1155 (369208) - duben 1995

Zpracování informací - Použití podélné parity k detekci chyb v informačních zprávách

125 Kč

ČSN ISO 1177 (369209) - únor 1995

Zpracování informací. Struktura znaků pro arytmický a synchronní znakově orientovaný přenos

125 Kč

ČSN ISO 7478 (369212) - červenec 1995

Systémy zpracování informací. Datová komunikace. Procedury vícenásobného spoje

230 Kč

ČSN ISO/IEC 8481 (369213) - leden 2000

Informační technologie - Telekomunikace a výměna informací mezi systémy - Přímá spojení od DTE k DTE

230 Kč

ČSN ISO/IEC 8602 +Amd.1 (369214) - srpen 1999

Informační technologie - Protokol pro poskytování transportní služby OSI v režimu bez spojení

340 Kč

ČSN ISO 1745 (369216) - červenec 1995

Zpracování informací. Procedury řízení v základním režimu pro systémy datové komunikace

350 Kč

ČSN ISO 9542 (369218) - květen 1995

Systémy zpracování informací. Telekomunikace a výměna informací mezi systémy - Protokol přesměrování koncového systému na mezilehlý systém pro použití spolu s protokolem pro poskytování služby sítě v režimu bez spojení (ISO 8473)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Amd.1 12.00t

670 Kč

ČSN ISO/IEC 11569 (369219) - prosinec 1995

Informační technika. Telekomunikace a výměna informací mezi systémy. Rozměry styčných částí a přiřazení čísel kontaktů 26-pólového konektoru rozhraní

230 Kč

ČSN ISO/IEC 13575 (369220) - únor 1997

Informační technologie. Telekomunikace a výměna informací mezi systémy. Rozměry styčných částí a obsazení kontaktů 50-pólového konektoru rozhraní

190 Kč

ČSN ISO/IEC 10177 (369221) - květen 1996

Informační technika. Telekomunikace a výměna informací mezi systémy. Poskytování služby síťové vnitřní vrstvy v režimu se spojením mezilehlými systémy při použití ISO/IEC 8208 protokolu paketové vrstvy X.25

440 Kč

ČSN ISO/IEC 9545 (369222) - únor 1996

Informační technika. Propojení otevřených systémů. Struktura aplikační vrstvy

340 Kč

ČSN ISO/IEC 8881 (369223) - červen 1997

Systémy zpracování informací - Datová komunikace - Používání protokolu paketové úrovně X.25 v lokálních sítích

230 Kč

ČSN ISO/IEC 10026-1 (369226) - duben 1999

Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Distribuované zpracování transakcí - Část 1: Model OSI TP

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ISO/IEC 10026-2 (369226) - duben 1999

Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Distribuované zpracování transakcí - Část 2: Služba OSI TP

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ISO/IEC 10026-3 (369226) - srpen 2000 aktuální vydání

Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Distribuované zpracování transakcí - Část 3: Specifikace protokolu

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ISO/IEC 10026-4 (369226) - duben 1999

Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Distribuované zpracování transakcí: Proforma prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ISO/IEC 10026-5 (369226) - srpen 2000

Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Distribuované zpracování transakcí - Část 5: Proforma aplikačního kontextu a směrnice při používání OSI TP

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ISO/IEC 10026-6 (369226) - duben 1999

Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Distribuované zpracování transakcí - Část 6: Transfer nestrukturovaných dat

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ISO/IEC 10022 (369228) - červen 1999 aktuální vydání

Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Definice fyzické služby

350 Kč

ČSN ISO/IEC 14766 (369229) - červen 1999

Informační technologie - Telekomunikace a výměna informací mezi systémy - Používání aplikací OSI pomocí protokolu řídicího přenos (TCP) v Internetu

125 Kč

ČSN ISO/IEC 8882-1 (369230) - březen 2000

Informační technologie - Telekomunikace a výměna informací mezi systémy - Zkoušení shody DTE X.25 - Část 1: Obecné principy

190 Kč

ČSN ISO/IEC 8882-2 (369230) - říjen 2001 aktuální vydání

Informační technologie - Telekomunikace a výměna informací mezi systémy - Zkoušení shody DTE X.25 - Část 2: Sestava testů shody spojové vrstvy

230 Kč

ČSN ISO/IEC 8882-3 (369230) - říjen 2001 aktuální vydání

Informační technologie - Telekomunikace a výměna informací mezi systémy - Zkoušení shody DTE X.25 - Část 3: Sestava testů shody paketové vrstvy

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN ISO/IEC 8480 (369231) - leden 2000

Informační technologie - Telekomunikace a výměna informací mezi systémy - Řízení záložního provozu rozhraní DTE/DCE používajícího vazební obvody podle Doporučení ITU-T V.24

190 Kč

ČSN ISO/IEC 10737 (369233) - srpen 2000

Informační technologie - Prvky informací managementu vztahující se k transportní vrstvě OSI

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ISO/IEC 7776 (369234) - říjen 1997

Informační technologie - Telekomunikace a výměna informací mezi systémy - Procedury pro vysokoúrovňové řízení datového spoje - Popis procedur datového spoje kompatibilních s LAPB X.25 pro provoz s DTE

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Amd.1 8.99t

900 Kč

ČSN ISO/IEC 10733 (369235) - srpen 2000 aktuální vydání

Informační technologie - Prvky informací managementu vztahující se k síťové vrstvě OSI

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ISO/IEC TR 11802-5 (369236) - duben 1999

Informační technologie - Telekomunikace a výměna informací mezi systémy - Lokální a metropolitní sítě - Technické zprávy a směrnice - Část 5: Vytváření mostů řízení přístupu k médiu (MAC) u Ethernetu V2.0 v lokálních sítích

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ISO/IEC 10173 (369238) - září 2008 aktuální vydání

Informační technologie - Telekomunikace a výměna informací mezi systémy - Konektor rozhraní a přiřazení kontaktů pro primární přístupový konektor k integrovaným službám digitální sítě (ISDN) umístěný v referenčních bodech S a T

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN ISO/IEC 10030 (369239) - září 1997 aktuální vydání

Informační technologie - Telekomunikace a výměna informací mezi systémy. Protokol výměny směrovací informace koncového systému pro použití ve spojení s ISO/IEC 8878

440 Kč

ČSN ISO/IEC 11570 (369240) - březen 1996

Informační technika. Telekomunikace a výměna informací mezi systémy. Propojení otevřených systémů. Mechanismus identifikace transportního protokolu

190 Kč

ČSN ISO/IEC 11571 (369241) - září 2008 aktuální vydání

Informační technologie - Telekomunikace a výměna informací mezi systémy - Soukromé sítě integrovaných služeb - Adresování

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN ISO/IEC 11579-1 (369242) - srpen 1996

Informační technika. Telekomunikace a výměna informací mezi systémy. Soukromá síť integrovaných služeb. Část 1: Referenční konfigurace ústředen PISN (PINX)

230 Kč

ČSN ISO/IEC 11573 (369244) - březen 1997

Informační technologie - Telekomunikace a výměna informací mezi systémy - Metody synchronizace a technické požadavky na soukromé sítě integrovaných služeb

440 Kč

ČSN ISO/IEC 10736 (369245) - červenec 1998

Informační technologie - Telekomunikace a výměna informací mezi systémy - Bezpečnostní protokol transportní vrstvy

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ISO/IEC 11577 (369246) - červenec 1998

Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Bezpečnostní protokol síťové vrstvy

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ISO/IEC 11586-1 (369248) - srpen 2004

Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Generická bezpečnost vyšších vrstev - Část 1: Přehled, modely a notace

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

570 Kč

ČSN ISO/IEC 11586-2 (369248) - srpen 2004

Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Generická bezpečnost vyšších vrstev - Část 2: Definice služby prvku služby bezpečnostní výměny (SESE)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

190 Kč

ČSN ISO/IEC 11586-3 (369248) - srpen 2004

Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Generická bezpečnost vyšších vrstev - Část 3: Specifikace protokolu prvku služby bezpečnostní výměny (SESE)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN ISO/IEC 11586-4 (369248) - srpen 2004

Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Generická bezpečnost vyšších vrstev - Část 4: Specifikace ochraňující přenosové syntaxe

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN ISO/IEC 11586-5 (369248) - srpen 2004

Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Generická bezpečnost vyšších vrstev - Část 5: Proforma prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS) prvku služby bezpečnostní výměny (SESE)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN ISO/IEC 11586-6 (369248) - srpen 2004

Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Generická bezpečnost vyšších vrstev - Část 6: Proforma prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS) ochraňující přenosové syntaxe

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN ISO/IEC 13712-1 +Amd. 1 (369249) - srpen 2005

Informační technologie - Dálkové operace: Pojmy, model a notace

550 Kč

ČSN ISO/IEC 13712-2 +Amd. 1 (369249) - listopad 2004

Informační technologie - Dálkové operace: Realizace OSI - Definice služby pro prvek služby dálkových operací (ROSE)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN ISO/IEC 13712-3 +Amd. 1 (369249) - listopad 2004

Informační technologie - Dálkové operace: Realizace OSI - Specifikace protokolu pro prvek služby dálkových operací (ROSE)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč

ČSN ISO/IEC 14700 (369250) - březen 2000

Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Síťový rychlý bytový protokol

350 Kč

ČSN ISO/IEC 14699 (369251) - březen 2000

Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Transportní rychlý bytový protokol

350 Kč

ČSN ISO/IEC 14765 (369252) - leden 2000

Informační technologie - Základní struktura pro identifikaci a zapouzdření protokolu

340 Kč

ČSN ISO/IEC 10745 (369259) - únor 2000

Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Model bezpečnosti vyšších vrstev

340 Kč

ČSN ISO/IEC TR 13594 (369260) - leden 2000

Informační technologie - Bezpečnost nižších vrstev

340 Kč

ČSN ISO/IEC 13252 (369262) - prosinec 2000

Informační technologie - Definice transportní služby zdokonalených komunikací

550 Kč

ČSN ISO/IEC 13239 (369263) - březen 2010 aktuální vydání

Informační technologie - Telekomunikace a výměna informací mezi systémy - Procedury řízení datového spoje vysoké úrovně (HDLC)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

990 Kč

ČSN ISO/IEC 13642 (369264) - říjen 2001

Informační technologie - Prvky informací managementu vztahující se k fyzické vrstvě OSI

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN ISO/IEC 21990 (369268) - duben 2003

Informační technologie - Telekomunikace a výměna informací mezi systémy - Privátní síť s integrovanými službami - Meziústřednový signalizační protokol - Služba pro krátkou zprávu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN ISO/IEC 18017 (369271) - listopad 2003

Informační technologie - Telekomunikace a výměna informací mezi systémy - Soukromá síť integrovaných služeb - Mapovací funkce pro využití scénářů virtuální soukromé sítě

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ISO/IEC 19058 (369272) - listopad 2003

Informační technologie - Telekomunikace a výměna informací mezi systémy - Širokopásmová soukromá síť integrovaných služeb - Protokol meziústřednové signalizace - Generický funkční protokol

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ISO/IEC 19459 (369273) - listopad 2003

Informační technologie - Telekomunikace a výměna informací mezi systémy - Soukromá síť integrovaných služeb - Specifikace, funkční model a informační toky - Transfer volání v jediném kroku - doplňková služba

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ISO/IEC 20161 (369275) - listopad 2003

Informační technologie - Telekomunikace a výměna informací mezi systémy - Soukromá síť integrovaných služeb - Použití QSIG v referenčním bodě C mezi PINX a propojující sítí

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ISO/IEC 21407 (369276) - listopad 2003

Informační technologie - Telekomunikace a výměna informací mezi systémy - Soukromá síť integrovaných služeb - Specifikace, funkční model a informační toky - Jednoduchý dialog - doplňková služba

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ISO/IEC 21409 (369278) - listopad 2003

Informační technologie - Telekomunikace a výměna informací mezi systémy - Vnitropodnikové telekomunikační sítě - Spolupráce při signalizaci mezi QSIG a H.323 - Generický funkční protokol pro podporu doplňkových služeb

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 419251-1 (369282) - červenec 2013

Bezpečnostní požadavky na zařízení pro autentizaci - Část 1: Profil ochrany pro základní funkce

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 419251-2 (369282) - červenec 2013

Bezpečnostní požadavky na zařízení pro autentizaci - Část 2: Profil ochrany pro rozšíření důvěryhodného kanálu pro aplikaci generující certifikát

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN 419251-3 (369282) - červenec 2013

Bezpečnostní požadavky na zařízení pro autentizaci - Část 3: Další funkce pro zabezpečení cílů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN ISO/IEC 21888 (369282) - listopad 2003

Informační technologie - Telekomunikace a výměna informací mezi systémy - Soukromá síť integrovaných služeb - Specifikace, funkční model a informační toky - Identifikace volání a spojování volání jako přídavný rys sítě

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ISO/IEC 21889 (369283) - listopad 2003

Informační technologie - Telekomunikace a výměna informací mezi systémy - Soukromá síť integrovaných služeb - Protokol meziústřednové signalizace - Identifikace volání a spojování volání jako přídavný rys sítě

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ISO/IEC TR 10171 (369284) - srpen 2003

Informační technologie - Telekomunikace a výměna informací mezi systémy - Seznam standardních protokolů datové vrstvy, které používají třídy procedur vysokoúrovňového řízení datového spoje (HDLC), seznam identifikátorů standardních formátů XID, seznam identifikátorů standardních formátů informačního pole nastavení režimu a seznam identifikačních hodnot standardní množiny parametrů definovaných uživatelem

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč
foo