ČSN ISO/IEC 21407 (369276)

Informační technologie - Telekomunikace a výměna informací mezi systémy - Soukromá síť integrovaných služeb - Specifikace, funkční model a informační toky - Jednoduchý dialog - doplňková služba

ČSN ISO/IEC 21407 Informační technologie - Telekomunikace a výměna informací mezi systémy - Soukromá síť integrovaných služeb - Specifikace, funkční model a informační toky - Jednoduchý dialog - doplňková služba
titulní stránka
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 32 Kč
včetně 10 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma přebírá mezinárodní normu ISO/IEC 21407:2001. Norma specifikuje doplňkovou službu nazývanou "jednoduchý dialog", kterou lze uplatnit u různých základních služeb podporovaných soukromými sítěmi integrovaných služeb. Tato doplňková služba umožňuje uživateli komunikovat s jiným uživatelem nebo aplikací přes soukromou síť integrovaných služeb transparentní výměnou informací vkládaných klávesnicí nebo zobrazovaných displejem.
Specifikace doplňkové služby se podle normativně stanovené metody tvoří ve třech etapách, přičemž tato norma obsahuje etapu 1 a etapu 2 specifikací SS-SD. Etapa 1 specifikuje doplňkovou službu, jak ji vidí uživatelé sítě PISN. Etapa 2 specifikuje funkční entity zúčastněné v doplňkové službě a informační toky mezi nimi.
V jednotlivých kapitolách text normy postupně uvádí:
- informace o předmětu normy a podmínkách shody s touto normou;
- normativní odkazy, definice odborných termínů a vysvětlení zkratek;
- specifikaci etapy 1 SS-SD;
- specifikaci etapy 2 SS-SD.
Text normy je provázen řadou ilustrací.

Označení ČSN ISO/IEC 21407 (369276)
Katalogové číslo 68758
Cena 32 Kč32
Datum schválení 1. 11. 2003
Datum účinnosti 1. 12. 2003
Jazyk angličtina (obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál)
Počet stran 2 strany formátu A4
EAN kód 8590963687582
Dostupnost skladem (tisk na počkání)
foo