ČSN ISO/IEC 11586-1 (369248)

Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Generická bezpečnost vyšších vrstev - Část 1: Přehled, modely a notace

ČSN ISO/IEC 11586-1 Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Generická bezpečnost vyšších vrstev - Část 1: Přehled, modely a notace
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 570 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma přebírá originál 1. vydání mezinárodní normy ISO/IEC 11586-1:1996 (idt doporučení ITU-T X.830:1995) doplněný o národní přílohu, která obsahuje překlad úvodu a kapitol s předmětem normy, definicemi a zkratkami. Tato norma tvoří část šestidílné řady ISO/IEC 11586, která jako celek definuje množinu generických prostředků napomáhajících sestavovat protokoly vyšších vrstev podporující opatření uskutečňovaná bezpečnostními službami v aplikacích propojení otevřených systémů (OSI ).
Norma definuje následující aspekty:
- obecné modely funkcí protokolu bezpečnostní výměny a bezpečnostních - transformací založené na pojmech popsaných v modelu bezpečnosti vyšších vrstev OSI (doporučení ITU-T X.803 | ISO/IEC 10745) - model bezpečnostní výměny a model bezpečnostní transformace;
- množinu notačních nástrojů na podporu specifikace požadavků selektivní ochrany polí ve specifikaci abstraktní syntaxe a na podporu specifikace bezpečnostní výměny a bezpečnostních transformací;
- množinu informativních návodů pro aplikaci generických prostředků bezpečnosti vyšších vrstev, které pokrývá celá řada ISO/IEC 11586.

Kapitoly normy postupně uvádějí:
- předmět normy a normativní odkazy;
- použité odborné termíny a u nově zaváděných termínů i jejich definice;
- seznam a vysvětlení použitých zkratek;
- všeobecný přehled;
- model a notaci pro specifikaci bezpečnostní výměny;
- model a notaci pro specifikaci bezpečnostní transformace;
- abstraktní syntaktickou notaci pro selektivní ochranu polí;
- údaje o shodě s touto normou.

Deset příloh normy se věnuje definicím ASN.1, registraci a specifikacím bezpečnostních výměn a bezpečnostních transformací, specifikacím ochranného mapování, používání identifikátorů objektů, návodům pro použití generických prostředků bezpečnosti vyšších vrstev a příkladům takového použití, vztahům k jiným normám a dále uvádí i seznam ostatních norem vztahujících se k předmětu této normy.

Označení ČSN ISO/IEC 11586-1 (369248)
Katalogové číslo 71027
Cena 570 Kč570
Datum schválení 1. 8. 2004
Datum účinnosti 1. 9. 2004
Jazyk angličtina (obsahuje anglický text a českou titulní stranu)
Počet stran 68 stran formátu A4
EAN kód 8590963710273
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN ISO/IEC 11586-2 (369248)
Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Generická bezpečnost vyšších vrstev - Část 2: Definice služby prvku služby bezpečnostní výměny (SESE)

ČSN ISO/IEC 11586-3 (369248)
Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Generická bezpečnost vyšších vrstev - Část 3: Specifikace protokolu prvku služby bezpečnostní výměny (SESE)

ČSN ISO/IEC 11586-4 (369248)
Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Generická bezpečnost vyšších vrstev - Část 4: Specifikace ochraňující přenosové syntaxe

ČSN ISO/IEC 11586-5 (369248)
Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Generická bezpečnost vyšších vrstev - Část 5: Proforma prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS) prvku služby bezpečnostní výměny (SESE)

ČSN ISO/IEC 11586-6 (369248)
Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Generická bezpečnost vyšších vrstev - Část 6: Proforma prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS) ochraňující přenosové syntaxe