ČSN ISO/IEC 10026-3 (369226) Aktuální vydání

Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Distribuované zpracování transakcí - Část 3: Specifikace protokolu

Objednat
Cena: 65 Kč
včetně 10 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma přebírá mezinárodní normu ISO/IEC 10026-3:1998 schválením k přímému používání. Norma popisuje požadované chování každé z entit, které zajišťují službu OSI TP. Stanoví činnosti vykonávané při žádosti o příjem a při indikaci příjmu a činnosti vykonávané jako výsledek určitých událostí v lokálních systémech a jako výsledek součinnosti s jinými prvky aplikační služby. Dále norma uvádí definici specifické abstraktní syntaxe a požadavky na shodu impelementací s předmětným protokolem. Norma se omezuje na propojení systémů, nespecifikuje ani neomezuje implementaci možných rozhraní v rámci počítačového systému. Mezinárodní norma ISO/IEC 10026-3:1998 obsahuje 835 stran textu rozčleněného do 16 kapitol a 7 příloh.

Označení ČSN ISO/IEC 10026-3 (369226)
Katalogové číslo 59569
Cena 65 Kč65
Datum schválení 1. 8. 2000
Datum účinnosti 1. 9. 2000
Jazyk angličtina (obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál)
Počet stran 4 strany formátu A4
EAN kód 8590963595696
Tato norma nahradila ČSN ISO/IEC 10026-3 (369226) z dubna 1999
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN ISO/IEC 10026-1 (369226)
Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Distribuované zpracování transakcí - Část 1: Model OSI TP

ČSN ISO/IEC 10026-2 (369226)
Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Distribuované zpracování transakcí - Část 2: Služba OSI TP

ČSN ISO/IEC 10026-4 (369226)
Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Distribuované zpracování transakcí: Proforma prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS)

ČSN ISO/IEC 10026-5 (369226)
Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Distribuované zpracování transakcí - Část 5: Proforma aplikačního kontextu a směrnice při používání OSI TP

ČSN ISO/IEC 10026-6 (369226)
Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Distribuované zpracování transakcí - Část 6: Transfer nestrukturovaných dat

foo