ČSN ISO/IEC 7816-5 (369205)

Identifikační karty - Karty s integrovanými obvody - Část 5: Registrace poskytovatelů aplikací

ČSN ISO/IEC 7816-5 Identifikační karty - Karty s integrovanými obvody - Část 5: Registrace poskytovatelů aplikací
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 190 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Soubor norem ISO/IEC 7816 sestává z následujících částí, pod společným názvem Identifikační karty - Karty s integrovanými obvody:
- Část 1: Fyzikální charakteristiky
- Část 2: Rozměry a umístění kontaktů
- Část 3: Elektronické signály a protokoly přenosu
- Část 4: Mezioborové příkazy pro výměnu
- Část 5: Systém číslování a registrační postup identifikátorů aplikací
- Část 6: Mezioborové datové prvky
- Část 7: Mezioborové příkazy pro strukturovaný kartový dotazovací jazyk ( SCQL)
- Část 8: Mezioborové příkazy pro zabezpečení
- Část 9: Dopňkové mezioborové příkazy a atributy zabezpečení
- Část 10: Elektronické signály a odpověď na reset pro synchronní karty

Pátá část ISO/IEC 7816 specifikuje postup registrace poskytovatelů aplikací a specifikuje autority a postupy pro zajištění a optimalizaci věrohodnosti této registrace. Popisuje se registrace mezinárodních i národních identifikátorů. Dále se popisují povinnosti garanční autority (sponsoring authority) a skupiny managementu registrace RMG (Registration Management Group). Rovněž se uvádí formulář žádosti o přidělení RID a dostupnost registru identifikátorů RID.
Zaváděná ČSN ISO/IEC 7816-5 představuje celkem 8 stran anglického textu.

Označení ČSN ISO/IEC 7816-5 (369205)
Katalogové číslo 74382
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 12. 2005
Datum účinnosti 1. 1. 2006
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963743820
Tato norma nahradila ČSN EN ISO/IEC 7816-5 (369734) z října 1996
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN ISO/IEC 7816-1 (369205)
Identifikační karty - Karty s integrovanými obvody - Část 1: Karty s kontakty - Fyzikální charakteristiky

ČSN ISO/IEC 7816-10 (369205)
Identifikační karty - Karty s integrovanými obvody s kontakty - Část 10: Elektronické signály a odpověď na reset pro synchronní karty

ČSN ISO/IEC 7816-11 (369205)
Identifikační karty - Karty s integrovanými obvody - Část 11: Ověřování osob biometrickými metodami

ČSN ISO/IEC 7816-12 (369205)
Identifikační karty - Karty s integrovanými obvody - Část 12: Karty s kontakty - Elektrické rozhraní USB a provozní procedury

ČSN ISO/IEC 7816-13 (369205)
Identifikační karty - Karty s integrovanými obvody - Část 13: Příkazy pro správu aplikací v multiaplikačním prostředí

ČSN ISO/IEC 7816-2 (369205)
Identifikační karty - Karty s integrovanými obvody - Část 2: Karty s kontakty - Rozměry a umístění kontaktů

ČSN ISO/IEC 7816-3 (369205)
Identifikační karty - Karty s integrovanými obvody - Část 3: Karty s kontakty - Elektrické rozhraní a protokoly přenosu

ČSN ISO/IEC 7816-4 (369205)
Identifikační karty - Karty s integrovanými obvody - Část 4: Organizace, bezpečnost a příkazy pro výměnu

ČSN ISO/IEC 7816-7 (369205)
Identifikační karty - Karty s integrovanými obvody s kontakty - Část 7: Mezioborové příkazy pro strukturovaný kartový dotazovací jazyk (SCQL)

ČSN ISO/IEC 7816-9 (369205)
Identifikační karty - Karty s integrovanými obvody - Část 9: Příkazy pro správu karet