ČSN ISO/IEC 13712-2 +Amd. 1 (369249)

Informační technologie - Dálkové operace: Realizace OSI - Definice služby pro prvek služby dálkových operací (ROSE)

Objednat
Cena: 550 Kč
včetně 10 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma přebírá originál mezinárodní normy ISO/IEC 13712-2:1995 se zapracovanou změnou ISO/IEC 13712-2:1995/Amd.1:1996. Tato norma poskytuje systémový rámec pro realizaci množiny operací a asociačního kontraktu jako aplikačního kontextu OSI. Takovýto aplikační kontext je specifikován přednostně ve smyslu kolekce prvků aplikační služby (prvků ASE) a z pohledu služby dálkových operací pak zvláště prvku služby dálkových operací (ROSE). Prvkem ROSE je ovládán univerzální protokol důležitý pro vyvolávání a ohlašování návratu libovolných operací. Tato norma je zaměřena na odvození specifikací aplikačního kontextu založeného na prvku ROSE, na službu poskytovanou prvkem ROSE a na způsob, jakým se prvek ROSE používá. Jednotlivé kapitoly této normy postupně uvádějí:
- předmět normy;
- odkazy na normy, jejichž ustanovení jsou pro tuto normu podstatná;
- definované termíny, které se v této normě používají a jsou rozděleny na termíny přenesené z citovaných norem a na termíny definované v této normě;
- používané zkratky a konvence;
- model realizace OSI pro dálkové operace;
- aplikační kontext založený na dálkových operacích;
- základní služby prvku ROSE;
- informace o posloupnostech provádění služeb;
- mapování na služby prvku ROSE;
- mapování na služby dálkových operací RO-BIND a RO-UNBIND.

Příloha A této normy uvádí používané moduly notace ASN.1, příloha B poskytuje návod pro používání notace a příloha C přiřazení hodnot identifikátorů objektů. Zapracovaná změna Amd.1 uvádí mapování datových jednotek aplikačního protokolu (jednotek APDU) prvku ROSE na službu A-UNIT-DATA a zahrnutí tří rezidentních operací: "sonda", "potvrzení" a "zrušení", které jsou obecnými obslužnými rutinami pro návrháře aplikací založených na prvku ROSE. Jak norma, tak i její zapracovaná změna obsahují řadu tabulek a obrázků ilustrujících předmět normy.

Označení ČSN ISO/IEC 13712-2 +Amd. 1 (369249)
Katalogové číslo 71302
Cena 550 Kč550
Datum schválení 1. 11. 2004
Datum účinnosti 1. 12. 2004
Jazyk angličtina (obsahuje anglický text a českou titulní stranu)
Počet stran 52 stran formátu A4
EAN kód 8590963713021
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN ISO/IEC 13712-1 +Amd. 1 (369249)
Informační technologie - Dálkové operace: Pojmy, model a notace

ČSN ISO/IEC 13712-3 +Amd. 1 (369249)
Informační technologie - Dálkové operace: Realizace OSI - Specifikace protokolu pro prvek služby dálkových operací (ROSE)

foo