ČSN ISO/IEC 19058 (369272)

Informační technologie - Telekomunikace a výměna informací mezi systémy - Širokopásmová soukromá síť integrovaných služeb - Protokol meziústřednové signalizace - Generický funkční protokol

Objednat
Cena: 32 Kč
včetně 10 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma přebírá mezinárodní normu ISO/IEC 19058:2001. Tato norma specifikuje funkční protokol pro podporu doplňkových služeb a doplňkových způsobilostí základního volání v referenčním bodě Q, který se nachází mezi ústřednami soukromých sítí integrovaných služeb (PINX) společně zapojenými do soukromé sítě integrovaných služeb (PISN). Generický funkční protokol je součástí signalizačního systému B-QSIG. Specifikované procedury lze používat v asociaci se spojením pomocí doručitele nebo mimo kontext spojení pomocí doručitele.
Normu lze uplatnit u ústředen PINX podporujících doplňkové způsobilosti základního volání a/nebo doplňkové služby vyžadující pro signalizaci v referenčním bodě Q funkční protokol.
V jednotlivých kapitolách text normy postupně uvádí:
- informace o předmětu normy a podmínkách shody s touto normou;
- normativní odkazy, definice odborných termínů a vysvětlení zkratek;
- popis generického funkčního protokolu včetně adresování a služeb; - požadavky na provoz, stanovení základní prvků a stavů a požadavky na kódování;
- signalizační procedury a spolupráci s QSIG;
- hodnoty parametrů a popis dynamiky chování;
- informace specifické pro výrobce.
Text normy je doplněn řadou ilustrací. Přílohy normy uvádějí odkazy na platné části dokumentu AF-CS-0102.000 a formální definice datových typů podle doporučení ITU-T X.208 a X.680.

Označení ČSN ISO/IEC 19058 (369272)
Katalogové číslo 68757
Cena 32 Kč32
Datum schválení 1. 11. 2003
Datum účinnosti 1. 12. 2003
Jazyk angličtina (obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál)
Počet stran 2 strany formátu A4
EAN kód 8590963687575
Dostupnost skladem (tisk na počkání)
foo