Třída 3678 - Navigační a bezpečnostní systémy

Zobrazit obsah třídy 36 - Elektrotechnika

ČSN EN 61097-1 ed. 2 (367810) - březen 2008 aktuální vydání

Celosvětový námořní tísňový a bezpečnostní systém (GMDSS) - Část 1: Radarový odpovídač pro záchranářské operace (SART) - Provozní a technické požadavky, metody zkoušení a požadované výsledky zkoušek

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 61097-14 (367810) - listopad 2010

Celosvětový námořní tísňový a bezpečnostní systém (GMDSS) - Část 14: Vysílače pro pátrací a záchranné operace systému automatické identifikace AIS (AIS-SART) - Provozní a technické požadavky, metody zkoušení a požadované výsledky zkoušek

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN IEC 1097-7 (367810) - listopad 2000

Celosvětový námořní tísňový a bezpečnostní systém (GMDSS) - Část 7: Lodní radiotelefonní vysílač a přijímač VHF - Požadavky na funkci a výkonnost, metody zkoušení a požadované výsledky zkoušek

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN 60945 (367821) - červenec 2003 aktuální vydání

Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy - Všeobecné požadavky - Metody zkoušení a požadované výsledky zkoušek

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 11.08t

610 Kč

ČSN EN 61162-1 ed. 4 (367823) - duben 2017

Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy - Digitální rozhraní - Část 1: Jeden vysílač a více přijímačů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

1 390 Kč

ČSN EN 61162-2 (367823) - listopad 1999

Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy - Digitální rozhraní - Část 2: Jeden vysílač a více přijímačů, velmi rychlý přenos

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 61162-3 (367823) - březen 2009

Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy - Digitální rozhraní - Část 3: Sériová síť datových zařízení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 1.11t, A2 4.15t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

880 Kč

ČSN EN 61162-400 (367823) - říjen 2002

Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy - Digitální rozhraní - Část 400: Více mluvčích a více posluchačů - Propojení lodních systémů - Úvod a všeobecné zásady

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 61162-401 (367823) - září 2002

Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy - Digitální rozhraní - Část 401: Více mluvčích a více posluchačů - Propojení lodních systémů - Aplikační profil

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 61162-402 (367823) - květen 2006

Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy - Digitální rozhraní - Část 402: Více mluvčích a více posluchačů - Propojení lodních systémů - Dokumentace a požadavky na zkoušky

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 61162-410 (367823) - říjen 2002

Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy - Digitální rozhraní - Část 410: Více mluvčích a více posluchačů - Propojení lodních systémů - Požadavky na transportní profil a základní transportní profil

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 61162-420 (367823) - září 2002

Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy - Digitální rozhraní - Část 420: Více mluvčích a více posluchačů - Propojení lodních systémů - Požadavky na doprovodné normy a základní doprovodné normy

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN IEC 61108-5 (367823) - říjen 2020

Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy - Globální navigační družicové systémy (GNSS) - Část 5: Navigační družicový systém BeiDou (BDS) - Přijímací zařízení - Provozní požadavky, metody zkoušení a požadované výsledky zkoušek

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN IEC 61162-450 ed. 2 (367823) - prosinec 2018

Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy - Digitální rozhraní - Část 450: Více vysílačů a více přijímačů - Propojení sítí Ethernet

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

770 Kč

ČSN EN IEC 61162-460 ed. 2 (367823) - listopad 2018

Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy - Digitální rozhraní - Část 460: Více vysílačů a více přijímačů - Propojení sítí Ethernet - Bezpečnost a ochrana sítě

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 8.20t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

820 Kč

ČSN EN 61108-1 ed. 2 (367824) - červen 2004 aktuální vydání

Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy - Globální navigační družicové systémy (GNSS) - Část 1: Globální polohový systém (GPS) - Přijímací zařízení - Normy výkonnosti, metody zkoušení a požadované výsledky zkoušek

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 61108-2 (367824) - květen 1999

Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy - Globální navigační družicové systémy (GNSS) - Část 2: Globální navigační družicový systém (GLONASS) - Přijímací zařízení - Normy výkonnosti, metody zkoušení a požadované výsledky zkoušek

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 61108-3 (367824) - leden 2011

Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy - Globální navigační družicové systémy (GNSS) - Část 3: Přijímací zařízení systému Galileo - Požadavky na funkci, metody zkoušení a požadované výsledky zkoušek

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč

ČSN EN 61108-4 (367824) - červenec 2005

Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy - Globální navigační družicové systémy (GNSS) - Část 4: Lodní přijímací zařízení DGPS a DGLONASS námořního rádiového majáku - Požadavky na funkci, metody zkoušení a požadované výsledky zkoušek

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 61110 (367825) - září 1997

Systém Omega a diferenciální lodní přijímače Omega - Provozní požadavky a požadavky výkonnosti - Metody zkoušení a požadované výsledky zkoušek

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 61993-1 (367826) - květen 2000

Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy - Část 1: Instalace systému palubního automatického odpovídače používajícího techniku VHF digitálního selektivního volání (DSC) - Požadavky na provoz a výkonnost, metody zkoušení a požadované výsledky zkoušek

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 62287-2 ed. 2 (367826) - září 2017 aktuální vydání

Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy - Palubní zařízení třídy B automatického identifikačního systému (AIS) - Část 2: Techniky vícenásobného přístupu s časovým dělením a samoorganizací (SOTDMA)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

770 Kč

ČSN EN IEC 61993-2 ed. 3 (367826) - březen 2019

Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy - Automatické identifikační systémy (AIS) - Část 2: Palubní zařízení třídy A automatického identifikačního systému (AIS) - Požadavky na provoz a funkci, metody zkoušení a požadované výsledky zkoušek

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

990 Kč

ČSN EN 61174 ed. 3 (367827) - duben 2016

Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy - Systém elektronického zobrazování mapy a informací (ECDIS) - Požadavky na provoz a funkci, metody zkoušení a požadované výsledky zkoušek

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 690 Kč

ČSN EN 62288 ed. 2 (367828) - březen 2015

Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy - Zobrazení navigačních informací na lodních palubních navigačních zobrazovacích jednotkách - Obecné požadavky, metody zkoušení a požadované výsledky zkoušek

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 7.22t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma bude zrušena k 24. lednu 2025 (přejít na náhradu).

977 Kč

ČSN EN IEC 62288 ed. 3 (367828) - červenec 2022

Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy - Zobrazení navigačních informací na lodních palubních navigačních zobrazovacích jednotkách - Obecné požadavky, metody zkoušení a požadované výsledky zkoušek

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 390 Kč

ČSN EN 62616 (367829) - listopad 2010

Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy - Signalizace selhání výkonu strážní služby na můstku (BNWAS)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 3.13t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

360 Kč

ČSN EN 61023 ed. 2 (367830) - květen 2008 aktuální vydání

Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy - Zařízení pro měření rychlosti a vzdálenosti na moři (SDME) - Technické požadavky, metody zkoušení a požadované výsledky zkoušek

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 62376 (367831) - srpen 2011

Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy - Systém elektronických map (ECS) - Provozní a funkční požadavky, metody zkoušení a požadované výsledky zkoušek

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 62729 (367832) - březen 2013

Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy - Palubní zařízení pro identifikaci a sledování plavidel na velké vzdálenosti (LRIT) - Funkční požadavky

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 62940 (367833) - červen 2017

Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy - Integrovaný komunikační systém (ICS) - Provozní a funkční požadavky, metody zkoušení a požadované výsledky zkoušek

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN IEC 62923-1 (367834) - květen 2019

Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy - Zpracování výstrah z můstku - Část 1: Požadavky na provoz a funkci, metody zkoušení a požadované výsledky zkoušek

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

945 Kč

ČSN EN IEC 62923-2 (367834) - únor 2019

Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy - Zpracování výstrah z můstku - Část 2: Identifikátory výstrah a dotčených funkčních skupin a další dodatečné funkcionality výstrah

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN IEC 63135 (367835) - červen 2019

Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy - Automatické identifikační systémy (AIS) - Palubní zařízení SAR - Provozní a funkční požadavky, metody zkoušení a požadované výsledky zkoušek

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN 61924-2 (367840) - srpen 2013

Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy - Integrované navigační systémy (INS) - Část 2: Modulární struktura INS - Požadavky na provoz a funkci, metody zkoušení a požadované výsledky zkoušek

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 6.14t, Z1 9.21t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Norma bude zrušena k 19. březnu 2024 (přejít na náhradu).

1 322 Kč

ČSN EN IEC 61924-2 ed. 2 (367840) - září 2021

Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy - Integrované navigační systémy (INS) - Část 2: Modulární struktura INS - Požadavky na provoz a funkci, metody zkoušení a požadované výsledky zkoušek

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN 61996-1 ed. 2 (367841) - leden 2014 aktuální vydání

Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy - Palubní záznamník údajů plavby (VDR) - Část 1: Technické požadavky, metody zkoušení a požadované výsledky zkoušek

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 9.15t, A1 1.22t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

980 Kč

ČSN EN 61996-2 ed. 2 (367841) - březen 2009 aktuální vydání

Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy - Palubní záznamník údajů plavby (VDR) - Část 2: Zjednodušený záznamník údajů plavby (S-VDR) - Technické požadavky, metody zkoušení a požadované výsledky zkoušek

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč

ČSN EN 62388 ed. 2 (367849) - březen 2014 aktuální vydání

Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy - Palubní radar - Funkční požadavky, metody zkoušení a požadované výsledky zkoušek

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 9.15t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

1 550 Kč

ČSN EN 62252 (367850) - červenec 2005

Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy - Radar pro plavidla, která nespadají pod ustanovení Úmluvy SOLAS kapitola V - Požadavky na funkci, metody zkoušení a požadované výsledky zkoušek

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

990 Kč

ČSN EN 62065 ed. 2 (367852) - říjen 2014 aktuální vydání

Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy - Systémy řízení dráhy - Požadavky na provoz a funkci, metody zkoušení a požadované výsledky zkoušek

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

945 Kč

ČSN EN 62320-1 ed. 2 (367853) - říjen 2015 aktuální vydání

Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy - Automatický identifikační systém (AIS) - Část 1: Základnové stanice AIS - Minimální provozní a funkční požadavky, metody zkoušení a požadované výsledky zkoušek

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

945 Kč

ČSN EN 62320-2 ed. 2 (367853) - červen 2017 aktuální vydání

Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy - Automatický identifikační systém (AIS) - Část 2: Stanice AIS AtoN - Provozní a funkční požadavky, metody zkoušení a požadované výsledky zkoušek

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

945 Kč

ČSN EN 62320-3 (367853) - září 2015

Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy - Automatický identifikační systém (AIS) - Část 3: Stanice opakovače - Minimální provozní a funkční požadavky, metody zkoušení a požadované výsledky zkoušek

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN IEC 63154 (367854) - říjen 2021

Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy - Kybernetická bezpečnost - Obecné požadavky, metody zkoušení a požadované výsledky zkoušek

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN IEC 63173-1 (367855) - leden 2022

Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy - Datové rozhraní - Část 1: Plán trasy S-421 založený na S-100

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 870 Kč

ČSN EN IEC 63269 (367856) - leden 2023

Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy - Námořní záchranné lokalizační zařízení (zařízení pro osoby přes palubu) - Minimální požadavky, metody zkoušení a požadované výsledky zkoušek

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

570 Kč
foo