ČSN EN 62729 (367832)

Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy - Palubní zařízení pro identifikaci a sledování plavidel na velké vzdálenosti (LRIT) - Funkční požadavky

Objednat
Cena: 350 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato norma specifikuje funkční požadavky a metody zkoušení lodních zařízení určených pro identifikaci a sledování plavidel na velké vzdálenosti. Identifikace a sledování plavidel na velké vzdálenosti je požadavkem směrnice V/19-1 úmluvy SOLAS 1974, včetně doplňků. Úvod do systému je uveden v příloze A. Norma je výsledkem zjištění uvedeným na zasedání IMO MSC.88 v listopadu 2010, že některá zařízení LRIT nepracují v souladu s ustanovením SOLAS a norem IMO.
Norma bere v úvahu obecné požadavky rezoluce IMO A694(17) a je spojena s normou ČSN EN 60945. Pokud se požadavky této normy a ČSN EN 60945 liší, má tato norma před ČSN EN 60945 přednost. Tato norma zahrnuje části funkčních požadavků zahrnutých do rezoluce IMO MSC.263(84), Revidované technické normy a funkční požadavky pro identifikaci a sledování lodí na velké vzdálenosti.
Zařízení zkoušená podle této normy musí prokázat shodu se směrnicí SOLAS a výsledky zkoušek slouží vládám pro udělení typového schválení.
Palubní instalace touto normou nejsou pokryty, otázky vztahující se k instalaci na lodi jsou uvedeny v příloze B. Zkouška shody IMO na lodní instalaci není pokryta touto normou, pro informaci jsou ale detaily uvedeny v příloze C.

Označení ČSN EN 62729 (367832)
Katalogové číslo 92479
Cena 350 Kč350
Datum schválení 1. 3. 2013
Datum účinnosti 1. 4. 2013
Jazyk angličtina (obsahuje anglický text a českou titulní stranu)
Počet stran 36 stran formátu A4
EAN kód 8590963924793
Dostupnost skladem (tisk na počkání)