ČSN EN 61162-1 ed. 4 (367823)

Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy - Digitální rozhraní - Část 1: Jeden vysílač a více přijímačů

ČSN EN 61162-1 ed. 4 Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy - Digitální rozhraní - Část 1: Jeden vysílač a více přijímačů
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 1 390 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato norma obsahuje požadavky na datové spojení mezi námořními elektronickými přístroji, navigačním a radiokomunikačním zařízením, když jsou vzájemně propojeny pomocí vhodného systému.
Norma je zaměřena na podporu jednosměrného sériového datového přenosu od jediného vysílače (mluvčího) k jednomu nebo více přijímačům (posluchačům). Tato data jsou v tisknutelné formě ASCII a mohou obsahovat informaci jako je poloha, rychlost, hloubka, přidělené kmitočty, atd. Typické zprávy mohou být dlouhé zhruba od 11 do maximálně 79 znaků a obvykle není požadována větší rychlost přenosu než jedna zpráva za sekundu.
Elektrotechnické definice v této normě nezahrnují širokopásmové aplikace jako je radarové nebo video zobrazování nebo aplikace pro přenos rozsáhlých databází a souborů. S ohledem na to, že zde není poskytována žádná záruka kvality doručení zpráv a také schopnost korekce chyb je omezená, je třeba, aby tato norma byla s tímto vědomím používána u všech aplikací bezpečnostního charakteru.
V aplikacích, kde je nutná vyšší přenosová rychlost, je třeba odkázat na normu IEC 61162-2.
U aplikací, týkajících se zařízeních automatického identifikačního systému (AIS), je třeba odkázat na soubor norem IEC 62320.

Označení ČSN EN 61162-1 ed. 4 (367823)
Katalogové číslo 502005
Cena 1 390 Kč1390
Datum schválení 1. 4. 2017
Datum účinnosti 1. 5. 2017
Jazyk angličtina (obsahuje anglický text a českou titulní stranu)
Počet stran 188 stran formátu A4
EAN kód 8596135020058
Tato norma nahradila ČSN EN 61162-1 ed. 3 (367823) z srpna 2011
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 61162-2 (367823)
Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy - Digitální rozhraní - Část 2: Jeden vysílač a více přijímačů, velmi rychlý přenos

ČSN EN 61162-3 (367823)
Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy - Digitální rozhraní - Část 3: Sériová síť datových zařízení

ČSN EN 61162-400 (367823)
Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy - Digitální rozhraní - Část 400: Více mluvčích a více posluchačů - Propojení lodních systémů - Úvod a všeobecné zásady

ČSN EN 61162-401 (367823)
Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy - Digitální rozhraní - Část 401: Více mluvčích a více posluchačů - Propojení lodních systémů - Aplikační profil

ČSN EN 61162-402 (367823)
Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy - Digitální rozhraní - Část 402: Více mluvčích a více posluchačů - Propojení lodních systémů - Dokumentace a požadavky na zkoušky

ČSN EN 61162-410 (367823)
Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy - Digitální rozhraní - Část 410: Více mluvčích a více posluchačů - Propojení lodních systémů - Požadavky na transportní profil a základní transportní profil

ČSN EN 61162-420 (367823)
Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy - Digitální rozhraní - Část 420: Více mluvčích a více posluchačů - Propojení lodních systémů - Požadavky na doprovodné normy a základní doprovodné normy

ČSN EN 61162-450 (367823)
Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy - Digitální rozhraní - Část 450: Více vysílačů a více přijímačů - Propojení sítí Ethernet

ČSN EN 61162-460 (367823)
Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy - Digitální rozhraní - Část 460: Více vysílačů a více přijímačů - Propojení sítí Ethernet - Bezpečnost a ochrana sítě

ČSN EN IEC 61162-450 ed. 2 (367823)
Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy - Digitální rozhraní - Část 450: Více vysílačů a více přijímačů - Propojení sítí Ethernet

ČSN EN IEC 61162-460 ed. 2 (367823)
Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy - Digitální rozhraní - Část 460: Více vysílačů a více přijímačů - Propojení sítí Ethernet - Bezpečnost a ochrana sítě