ČSN EN 61023 ed. 2 (367830) Aktuální vydání

Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy - Zařízení pro měření rychlosti a vzdálenosti na moři (SDME) - Technické požadavky, metody zkoušení a požadované výsledky zkoušek

Objednat
Cena: 340 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato mezinárodní norma specifikuje minimální funkční požadavky, metody zkoušení a požadované výsledky zkoušek přístrojů pro zobrazení rychlosti a vzdálenosti - zařízení pro měření rychlosti a vzdálenosti na moři (SDME), požadovaných Nařízením 19, kapitoly V Mezinárodní úmluvy o bezpečnosti lidského života na moři (SOLAS) z roku 1974 ve znění pozdějších předpisů a je svázána s normou IEC 60945.
Tato norma je založena na požadavcích Rezoluce IMO MSC.96(72). V normě jsou v kapitolách uvedeny odkazy přímo na čísla kapitol uvedené rezoluce a v příloze A jsou křížové odkazy mezi zkouškami uvedenými v této normě a požadavky této rezoluce.

Označení ČSN EN 61023 ed. 2 (367830)
Katalogové číslo 80979
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 5. 2008
Datum účinnosti 1. 6. 2008
Jazyk angličtina (obsahuje anglický text a českou titulní stranu)
Počet stran 24 stran formátu A4
EAN kód 8590963809793
Tato norma nahradila ČSN EN 61023 (367830) z července 2000
Dostupnost skladem (tisk na počkání)